Stratégiai környezeti vizsgálat a vasút szerepéről

A GYSEV Zrt. vállalkozási szerződést kötött egyik legnagyobb teherforgalmat lebonyolító Győr – Sopron – Bécs korridor egyvágányú vasútvonal fejlesztési lehetőségének vizsgálatára, illetve a megvalósítandó projekt előkészítésére. A szerződés keretén belül elkészülő „A vasút szerepe Sopron városában” c. tanulmányterv képezi a környezeti jelentés tárgyát.
Sopron városát a meglévő vasúti hálózat számos megoldandó feladat elé állítja: jelentősnek mondható a vasútvonalak területigénye és az ebből, valamint a vasúti pályák elhelyezkedéséből adódó területelvágó hatás. A városon belül haladó vonatok a lakóterületek közelsége miatt számottevő zaj és egyéb környezeti terheléssel zavarhatják az ott élőket. Ezeknek a problémáknak a feltárása késztette a tanulmányterv kidolgozóit olyan célok és eszközök megfogalmazására, melyek egyszerre javítják a soproniak közlekedési szolgáltatásokhoz való hozzáférését (pl: a város által felvetett intermodális csomópont kialakítása, azaz helyi és helyközi autóbusz állomás és P+R parkoló telepítése Sopron vasútállomás környezetében), valamint csökkentik a környezeti terheléseket.
A GYSEV Zrt figyelembe kívánja venni a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés követelményeit. Ennek érdekében kezdeményezte a stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) kidolgozását (2/2005 (I.11) kormányrendelet alapján), mely a megelőző típusú környezetvédelem eszköze: lehetőséget teremt arra, hogy a környezeti, fenntarthatósági szempontokat esetleg gyengítő célokat, a környezetre kockázatot jelentő beavatkozásokat már a tanulmányterv kidolgozása során feltárja és javaslatokkal segítse a tanulmányterv kidolgozóit e szempontok figyelembevételére. A tanulmánytervre készülő SKV küldetése a „korai tájékoztató, figyelemfelhívó” funkció, mely lehetővé teszi, hogy az érintettek (ideértve a tervezőket, döntéshozókat, és a végrehajtás szereplőit is) javítsák a megvalósítás és üzemeltetés környezeti és fenntarthatósági teljesítményét, elősegítse a környezetpolitikai célkitűzések végrehajtását. Az SKV kidolgozásának kiindulópontja, hogy a tanulmányterv cél- és eszközrendszerének a környezet szempontjából hasznosnak kell lennie, és nem lehet egyetlen környezeti elemre, rendszerre sem számottevő káros hatása. Ez csak akkor érhető el, ha a releváns környezeti és fenntarthatósági célok mind horizontálisan, mind vertikálisan integrálódnak a tanulmányterv célkitűzéseibe és intézkedéseibe. Mindezek alapján a készülő SKV végső célja egy olyan környezeti jelentés összeállítása, amely végrehajtható javaslatokat tesz a tanulmányterv környezeti teljesítményének javítására és a fenntartható fejlődés érvényesítésére.
Az SKV folyamat egyik alappillére az aktív partnerség-építés, melynek célja az érintett szakmai, tudományos és civil szervezetek, továbbá az érintett kormányzati szervek és hatóságok tájékoztatása és bevonása a tervezési folyamatba. „A vasút szerepe Sopron városában c. tanulmányterv, valamint a környezeti értékelés és  stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) társadalmi vitája 2012. június 20-án elindul.

Forrás: Magyarközlekedés

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes