Érdekességek a logisztika világából, 6.

A gyakorlatban nem mindig a differenciált összköltségszámításból indulnak ki a logisztikai költségek hozzájárulásának meghatározására. E módon a költségnövelő tényezők ismeretlenek maradnak és nem kezelhetők.

(folytatás)
A logisztikai költségek (kalkuláció) problémái.
A gyakorlatban nem mindig a differenciált összköltségszámításból indulnak ki a logisztikai költségek hozzájárulásának meghatározására. E módon a költségnövelő tényezők ismeretlenek maradnak és nem kezelhetők. A PKL (a logisztikai folyamat költségszámítása) eszköze hozzásegít a költségek és a struktúrák helyzetének részletesebb áttekintéséhez és lehetővé teszi a folyamati költségek részletesebb számítását, alapot képez az okokhoz rendelt költség részek meghatározásához, valamint közvetlenül utal az optimalizálási lehetőségekre.
Költségoptimalizálás.
Az egyre gyorsabban élénkülő piacokon elérhető üzleti siker (haszon) alapfeltételét képezik a rugalmas logisztikai folyamatok. Ezek a folyamatok időben kialakított, alkalmazkodásra képes struktúrákkal és az intelligensen összekapcsolt termelési lépések segítségével költség-optimálisan alakíthatók ki. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy a vállalat vezetői ismerjék és állandóan szem előtt tartsák a logisztikai folyamatokat, valamint a rájuk eső költségeket.
Elemzés-bemérés.
Minden optimalizálásnak az alapja a meglévő helyzet részletes és alapos ismerete és elemzése. A korrekciókat csak akkor lehet kezdeményezni és – később – végrehajtani, ha valamennyi költséghordozót meghatározták és hozzárendelték. Lehetséges kipróbált eszközökkel innovatív folyamati struktúrákat létrehozni, valamint optimalizált és az okokhoz rendelt költségstruktúrához jutni. A felelősök ilyenkor abba a kedvező helyzetbe kerülnek, amikor egy logisztikai folyamat minden fázisában a költségek maximális átláthatóságából profitálhatnak, és előretekintve érvelni tudnak.
Helytelen megközelítések.
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyes vállalatoknál nem ritka a logisztikára eső költségek nem differenciált kezelése. A költségek helytelen felosztásának oka a hiányzó költségérzékenység az egyes folyamatoknál, valamint a hiányzó ismeretek a folyamatok részköltségeire vonatkozóan. A vezetés ilyen esetben az egyes alapvető kérdések megválaszolásával vizsgálhatja meg, hogy a cég ezen a területen optimálisan van e megszervezve, ami annyit jelent, hogy a szükséges adatok pontosan lehívhatók-e? Ehhez az alapvető információkat a meglévő logisztikai struktúrák és az egyes termékekre eső logisztikai költségek magassága nyújtja. Viszont ezek a központi információk gyakorta nem állnak rendelkezésre a hiányzó adatok miatt – hiányoznak a meglévő helyzet alapvető meghatározásai és emiatt nem vezethetők be a javító intézkedések.
Humán-deficit.
Sokszor hasonló információ-deficit észlelhető a munkatársak, alkalmazottak és csoportok kapacitásának kihasználtságában is. A tények ehhez legtöbbször csak látens formában érhetők el, mégpedig úgy, hogy nem adhatók konkrét válaszok a folyamatban lévő tartalék potenciálokra, ugyanúgy az okokhoz rendelt költségmegoszlásra vonatkozó kérdésekre.
A PKL (a logisztikai folyamat költségszámítása) jelentősége.
Amennyiben hiányoznak az információk, az új, kísérleti projektekben már a gyakorlatban is kipróbált eszköz, módszer a PKL. E szisztémában olyan, valamennyi logisztikai folyamat megalapozott szükséglet és költségszámítására – minden ágazatban alkalmazható – módszerről beszélhetünk, amely bármikor, bárhol vállalat-specifikusan megjeleníthető.
A PKL előnyei
Ez a módszer megkönnyíti valamennyi fő- és részfolyamat költséghordozókhoz rendelését, a középtávú forrásszámítást, a differenciált kiértékelési lehetőségeket. Az MS EXCEL alapon működő. logisztikai szakemberek által kifejlesztett számítási eszköz rámutat a kapacitásokra, a mindenkori igényekre a kezelt logisztikai folyamatokban. Eredményképpen leképezésre kerülnek a folyamati költségszámítás után a rendelkezésre álló kapacitások különböző kihasználtságai az egyes részfolyamatokban.
Széleskörű rálátás.
A költségszámításban – folyamatok, változatok, kapacitások, tevékenységek, energia-anyag és közös költségek egyaránt részt kapnak. Ennek következménye: a foglalkoztatási és kihasználtsági fok az adatok beadásával közvetlenül, azonnal rendelkezésre áll. Következésképpen hamar áttekintik a folyamati költségek arányait az egyes logisztikai folyamatban és közöl(het)ik a költségfokozókat a logisztika területén.
A "katalógus"
A művelet alapja: beviszik a költségfajták, folyamati mennyiségek, tevékenységek, munkalefutások és folyamati meghatározások katalógusát. Az eszköz ezek alapján kiszámítja a kapacitások kihasználtságát és egyúttal meghatározza az adott vállalatra jellemző szükségleteket.
Flexibilis szoftver.
A szoftver rugalmasságát az a körülmény is erősíti, hogy az egyes vonatkoztatási méreteket felhasználóbarát módon és a vállalatra nézve specifikusan lehet alkalmazni. A számítások változatosságának sokoldalúsága a könnyen aktualizálható hivatkozási értékeken alapul, amelyek u.n. "beállító csavar"- ként működnek. Ezek egy bizonyos helyzetben változtathatók és így a rendszer teljes szintjén átfutva belefolynak a számításokba.

- a szerkesztő -

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes