Lean Assessment Center Magyarországon

A LeanCenter kidolgozott egy olyan új módszert, mellyel a folyamatfejlesztési szakemberek tudását és rátermettségét az eddigieknél sokkal alaposabban lehet mérni. A módszer részeit már évek óta alkalmazza a cég, most viszont egy komplett LAC (Lean Assesment Center) rendszerbe öntötték az eddigi tapasztalatokat.

image

Hogyan is működik a Lean Assessment Center?

Tudásszint feltáró teszt
A Lean AC résztvevői első lépésben egy szakmai tesztet kell, hogy kitöltsenek, melyre 60 perc áll rendelkezésükre. A teszt egyaránt tartalmaz toto-jellegű kérdéseket, számítási és rajzolási feladatokat. Nem csupán azt hivatott felmérni, hogy a jelölt milyen ügyesen, hanem azt is, hogy mit rajzol. Egy gyártósor áttervezése, vizualizálási probléma megoldása, vagy éppen egy spagetti diagram felvázolása és értékelése is szerepelhet sok más mellett a listán. Számítandó emellett kanban mennyiség, folyamatképességi index, szórás, OEE mutató …, melyek mind a jelölt szakmai ismereteit mutatják a témában. Tapasztalatok szerint a legtöbb fejlődésre a kanban számításoknál van szükségük a jelölteknek, ez az a terület, aminél a legtöbb hibát vétik általában. A TPM eszközök ismerete néhol felületes, ezzel szemben jellemző, hogy alapvető ismeretekkel (5S, vizualizálás, sztenderd munka meghatározás, gyártósor kiegyensúlyozás) általában minden résztvevő fel van vértezve.
Az egyes tudásfelmérő teszteket aszerint alakítják ki, hogy a felmérésben résztvevő munkatársak, jelöltek illetve a megpályázott pozíciók milyen szintű és milyen szakterületi orientációval rendelkeznek. Ez praktikusan azt jelenti, hogy például egy általános lean mérnöki és egy Six Sigma Black Belt szintű felmérés teljesen más jellegű feladatokat tartalmaznak, sőt még a szerint is különbséget kell tennünk, hogy az adott pozíció gyártó/termelő vagy éppen szolgáltató cégnél van. Ennek analógiájára például a vezetői szintű tesztek esetén erősebb szervezési-, vezetési kompetencia feltáró kérdések is szerepelnek a listán, mint a mérnöki szintű felmérésekben. A teszt eredményeit tekintve a felmérés nagyon erős minden esetben. Az átlagos teljesítmény 65-70 százalék körül mozog, ennél jobb értéket csak igen ritkán, az esetek körülbelül 2 százalékánál mutat az értékelés.

Önálló előadás
A prezentációs készség, a meggyőzőerő, mások megnyerése és motiválása egy adott probléma kapcsán kulcs kompetencia lehet a folyamatfejlesztésben tevékenykedők számára. Ezért a LACŽ-n vannak egyéni prezentációs feladatok is. Itt főként azt vizsgálják, hogy az illető mennyire kreatív, mennyire képes gyorsan és egyszerűen átadni az ismereteket másoknak úgy, hogy közben őket meg is nyerje az "ügy" érdekében.

Esettanulmány
A felmérés esettanulmány szakaszában a résztvevők 4-6 fős csoportokban működnek együtt. A csoportok maguk szerveződnek, melynek során megfigyelik az egyes team tagok részvételét, dominanciáját.
A feladatokat írásban ismertetik, tartalmazva a legfontosabb alap információkat, a problémát, valamint az elérendő célt. Az elemzésre és a lehetséges legjobb megoldás megbeszélésére általában 15 perc áll rendelkezésre. Ezt követően a megoldási szakasz újabb körülbelül 25 percben valósul meg, majd a csoportok leadják saját javaslatukat. Ezután következik a megoldás bemutatása, mely csoportonként egy fő előadásával történik. Informatikai eszköz nem használható, csupán flip-chart tábla és különböző színű tollak, post-it-ek, amivel szemléletesen és meggyőzően elő tudják adni a megoldást. Az előadás során értékelést kap maga a technikai megoldás, a csoportmunka és az előadás módja is.

Workshop szakasz
A lean elvű vezetés egyik legfontosabb jellemzője a személyes jelenlét a gembán (az értékteremtés helyszínén, ott, ahol az adott probléma megoldásra vár), így a Lean Assessment CenterŽ sem kerülheti el az ilyen jellegű elemzést. Az előbbiekhez hasonlóan, kis csoportokban végeznek műhelygyakorlatokat, termelésben vagy irodában, megfigyelve a résztvevők szakmai felkészültségét és vezetési gyakorlatát. A munkatársak bevonásában és a kaizen események vezetésében szerzett tapasztalat itt nagy előnyt jelenthet. Ilyen típusú műhelymunka például egy átállási vagy átfutási idő csökkentési feladat kivitelezése, valós helyszínen, valós gépekkel (San Gen Shugi). Az esettanulmánnyal ellentétben itt látható, fogható maga a probléma. Valós adatokat elemeznek a résztvevők, és módjuk nyílik az adott helyen dolgozó munkatársakat is megkérdezni, majd bevonni őket a megvalósításába.
Egyaránt fontos az áttekinthető és egyértelmű kivitelezés és meggyőzés. A lean szakemberek munkájuk során nem csupán elemzéseket végeznek és megoldásokat, vagy eszközöket vezetnek be az értékteremtési láncba, hanem bevonják a munkatársakat, az általuk közösen fejlesztendő megoldás kivitelezésébe. Irányítani fognak csoportokat munkájuk során, melyben egyaránt lesznek negatív és pozitív hangadók.

Kik szerepelnek jól?
Szakmai tesztek esetén, az autóipari, elektronika ipari szakemberek, ezen belül is főként a német és amerikai tulajdonú cégek munkatársai kiemelkedőbben teljesítenek pályatársaiknál. Az iparági előny nyilvánvalóan abból adódik, hogy ez az a két szektor, ahol történelmileg talán a legkorábban gyűrűzött be a mindennapi munkába a lean / Six Sigma / TPM eszközök használata. Bár a TPS (Toyota Production System) rendszer japán kultúrához köthető, a hazai japán érdekeltségű cégek szakemberei nem körözik le más nemzetiségű cégek kollégáit, sőt néha még kisebb teljesítményt is mutatnak. Ennek is van oka természetesen. Japán cégeknél nem elvárás mindenhol a diploma, a hasonló munkakörben eltöltött tapasztalat, de még sokszor a nyelvtudás sem. Ugyanez egy amerikai cégnél például alapkövetelmény a folyamatfejlesztési területen dolgozó szakemberekkel szemben.
Lelkes és agilis munkatársak vannak a piacon, akik dinamizmusukkal és széleskörű érdeklődésükkel valamint még nem beszűkült látásmódjukkal könnyen lefőzhetik a "régi öregeket".

Az idősebb, tapasztaltabb szakemberek erőssége éppen a koruk, vezetői hajlamuk. Ismereteik sokkal megalapozottabbak, mint fiatal kollégáiknak, emellett szakmai kérdésekben higgadtabb döntéseket hoznak a műhelymunkák során. Könnyebben irányítanak egy kaizen eseményt, hisz már koruknál fogva is könnyebben elfogadja őket a bevonandó munkavállalói kör. Ebben a sávban nem ritka az, hogy a szakemberek nem a hivatalos terminológiát követik és nem alkalmaznak feltétlenül japán kifejezéseket a megoldás során, viszont hozzáállásukkal, rutinjukkal ezt jól ellensúlyozzák.
Nem számít a diploma szakterülete! Egy elektronikai végzettségű szakember, ugyanúgy képes lehet fémipari folyamatok fejlesztésére, mint mondjuk egy közgazdász kollégája. Az ilyen szintű elvárásokat a megbízók támasztják, valahol kikötés a diploma szakterülete, másutt viszont egyáltalán nem számít.
A LeanCenter szakemberei munkái során gyakran találkoznak humán kötődésű jelöltekkel is, akik kaizen koordinátori munkakörben sikeresek. Ezt jellemzően a tanári vénának köszönhetik, humán megközelítésük miatt könnyen megtalálják a hangot mindenkivel, a szakmai eszközöket pedig szorgalmasan elsajátítják a mérnök kollégáiktól.

Kiknek ajánlatos a Lean Assessment Center-en részt venni?
A felmérés nagyon szemléletes és kiváló eszköze a kiválasztási folyamatnak. Ha a megbízó külső forrásból kívánja betölteni az adott lean vonatkozású pozíciót, akkor a jellemzően HR-es interjúkon felül alkalmazhatja a Lean AC-t a szakmai adottságok alapos és objektív mérésére, értékelésére, alátámasztva ezzel a megfelelő döntést.
Képzési tervek kialakítása esetén szintén jó alapot nyújt a felmérés, hisz nem feltétlenül kell például a teljes műszaki csoportot beiskolázni egy adott lean szakmai képzésre. A "high potential" személyek, vagyis komoly szakmai jövőre és karrierre érdemes munkatársak megnevezése segítségével kevesebb felesleges képzési díjat kell kifizetnie a cégnek.

A felmérés kidolgozása
Az egyes feladatcsoportok és a fókuszpont kijelölése az ügyféllel való előzetes egyeztetés alapján történik. Ilyenkor megbeszélik, mit és hogyan tesztelnek, mit milyen hangsúllyal értékelnek, súlyoznak az AC során. Ez az egyeztetés az AC-t egy-másfél hónappal megelőzően zajlik, egy felsővezetői és szakmai vezetői találkozó keretében. Az elkészült AC tervet aztán jóváhagyatják a megbízóval.
A teljes AC kiegészülhet lean szakmai mélyinterjúval, melynek során a befutó jelöltekkel a már felmért szakmai ismereteken felül a lean átalakulás, a lean elvű működés módszertani hátteréről beszélgetnek. Ennek célja, hogy az egyes eszközök ismeretén felül a menedzsment jellegű rendszerismeretet is felmérjék. A lean rendszer illesztése a vállalati minőségirányítási rendszerrel nagyon fontos tényező, mely átfogó rendszerszemléletet követel meg.
Adott esetben a felmérés kiegészülhet IQ és/vagy EQ tesztekkel, munkapszichológus közreműködésével, ami néha megdöbbentő eredményeket mutat összehasonlítva a szakmai értékeléssel. A lean menedzsment alapelvei szerint meg kell határozni a vevő számára az oly fontos értéket és annak előállítási folyamataiból száműzni kell a benne rejlő veszteségeket. A Lean Assessment Center ezt az elvet követi, segít feltárni és megelőzni a hibás döntéseket, támogatja viszont az "elsőre jó" elv szerinti gyors és hatékony döntéshozatalt.

Forrás: hrportal.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes