Külkereskedelmi termékforgalom Részletes adatok, 2011. január–július

 

 

 

Az első héthavi kivitel értéke 12 403 milliárd forint (46 milliárd euró), a behozatalé 11 270
milliárd forint (42 milliárd euró)  volt, ezzel az export és az import forintértéke is meghaladta a
gazdasági világválság előtti – 2008. év azonos időszaki – szintet. 

2011. január–júliusban a külkereskedelmi termékforgalom  kivitelének volumene 12, a
behozatalé 10%-kal haladta meg az előző évi szintet. A külkereskedelmi mérleg aktívuma 1132
milliárd forintot (4209 millió eurót) tett ki, 317 milliárd forinttal (1226 millió euróval) többet, mint
2010 azonos időszakában. 

A 2011. január–júliusi forgalom  forintban mért árszínvonala importban közel 3, exportban
mintegy 2%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A cserearány 0,8%-kal romlott.
A forint a dollárhoz viszonyítva 7,7%-kal, míg az euróhoz képest 1,5%-kal értékelődött fel.
2011 első hét hónapjában a legnagyobb részarányú  gépek és szállítóeszközök árufőcsoport
kivitelének és behozatalának volumene 11, illetve 8%-kal bővült. Az időszakon belül az export volumene
júniusban, az importé az utolsó két hónapban nem érte el az előző év azonos időszaki szintet. A csökkenő
tendenciát leginkább a  híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék forgalmának alakulása
határozta meg. Az árucsoport behozatalában jelentősen visszaesett az ázsiai és az EU-15, kivitelében az
európai országokkal szemben regisztrált érték. Ezzel szemben a mobiltelefon exportjának köszönhetően
nagymértékű volt a növekedés az ázsiai és afrikai relációkban. A  közúti jármű, valamint az  általános
rendeltetésű ipari gép mindkét irányú forgalmában kétszámjegyű volumenbővülést mértünk, bár június–
júliusban e két termékkörnél is mérséklődött a dinamika. 

A heterogén összetételű feldolgozott termékek kivitelének volumene 18, a behozatalé 14%-kal
volt több, mint 2010. január–júliusban, de az utolsó hónapban a növekedés üteme már 10% alatti. A
gyógyszerek és gyógyszerészeti termékek kivitelének volumene közel harmadával, a behozatalé mintegy
ötödével volt több, mint egy évvel korábban. Az árucsoport júliusi, mindkét irányú forgalma viszont csak
némileg haladta meg a magas bázisszintet, ugyanis tavaly ezt a hónapot érintette az orosz gyógyszerkereskedelmi törvények ideiglenes keresletfelhajtó hatása. A gumigyártmány export- és importvolumenét töretlen növekedés jellemezte az időszak egészében.

Az  energiahordozók importvolumene az év első hét hónapjában 5%-kal volt több, mint 2010
azonos időszakában. A  kőolaj és kőolajtermék behozatalának volumene 12%-kal emelkedett, ezzel
szemben a  természetes és mesterséges gázé közel ötödével volt kevesebb. 2011 június–júliusában
azonban tendenciaváltás történt, a  kőolaj és kőolajtermék importvolumene csökkent,  a természetes és
mesterséges gázé 10%-ot meghaladó mértékben nőtt. 

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek export- és importvolumene 3, illetve 10%-kal bővült.
A kivitel volumene áprilistól némileg alatta maradt, a behozatalé júniustól még valamelyest meghaladta a
bázisszintet. Az árufőcsoport exportjában legnagyobb részarányt képviselő gabona és gabonakészítmény
kivitelének volumene 10, a zöldségféle és gyümölcsé 3%-kal csökkent 2010 azonos időszakához képest.
Dinamikusan növekedett az  élő állat, a tea, kakaó, fűszer export-, illetve a  hús és húskészítmény
importvolumene.

Az  Európai Unióba irányuló kivitel és az onnan érkező behozatal volumene 2011 első hét
hónapjában 10, illetve 13%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Külkereskedelmi mérlegünk aktívuma
az unió egészét nézve 52 milliárd forinttal nőtt: ezen belül az új tagállamok esetében 159 milliárd forinttal
javult, míg a régi tagállamok vonatkozásában 107 milliárd forinttal romlott az egyenleg.

Az  EU-n kívüli országokba irányuló export volumene dinamikusan, 19%-kal bővült, ezzel
szemben az importé csupán 3%-kal haladta meg a bázisszintet. Külkereskedelmi forgalmunk hiánya
ebben az országcsoportban 493 milliárd forint volt, 265 milliárd forinttal kevesebb, mint 2010 első hét
hónapjában. Az ázsiai országok vonatkozásában a passzívum jelentősen, 363 milliárd forinttal
mérséklődött, ezzel szemben az EU-n kívüli európai  országokkal szemben az egyenleg 114 milliárd
forinttal romlott. 

A cikk részletei->

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes