Külkereskedelmi termékforgalom Részletes adatok, 2011. január–június

 

 

Az első hathavi kivitel értéke 10 745 milliárd forint (40 milliárd euró), a behozatalé 9709
milliárd forint (36 milliárd euró)  volt, ezzel az export és az import forintértéke is meghaladta a
gazdasági világválság előtti – 2008. év azonos időszaki – szintet. 
2011. január–júniusban a külkereskedelmi termékforgalom kivitelének volumene 14, a
behozatalé 12%-kal haladta meg az előző évi szintet. A külkereskedelmi mérleg aktívuma 1036
milliárd forintot (3854 millió eurót) tett ki, 268 milliárd forinttal (1033 millió euróval) többet, mint
2010 azonos időszakában. 

      A 2011 első féléves forgalom  forintban mért árszínvonala importban 3,8, exportban 3,1 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A cserearány 0,7%-kal romlott. A forint a dollárhoz viszonyítva 6,3%-kal, míg az euróhoz képest 0,8%-kal értékelődött fel. 
2011 első félévében a legnagyobb részarányú gépek és szállítóeszközök árufőcsoport kivitelének
és behozatalának volumene 12, illetve 10%-kal bővült. Az első negyedévben a termékkör mindkét irányú
forgalmát jellemző közel 20%-os növekedési ütem a második negyedévre jelentősen lelassult, júniusban
pedig el sem érte a magas bázishavi szintet. A csökkenő tendenciát leginkább a híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék kereskedelem határozta meg, melyben a 2010. évi labdarugó-világbajnokság miatti egyszeri keresletfelhajtó hatás lényeges szerepet játszott. Az időszak egészére kétszámjegyű, az
átlagot meghaladó volumenbővülést regisztráltunk a közúti jármű és az általános rendeltetésű ipari gép
exportjában és importjában, bár a második negyedévben ezen árucsoportoknál is némileg mérséklődött a
dinamika.  

A heterogén összetételű feldolgozott termékek kivitelének volumene 19, a behozatalé 16%-kal
volt több, mint 2010. január–júniusban, de a félév második részében a növekedési ütem 17, illetve 12%-ra
lassult. Az időszakon belül ez a mérséklődés jellemezte a  vas és acél, a  színesfém, illetve az  egyéb
fémtermék mindkét irányú forgalmát, illetve a  szakmai, tudományos ellenőrző  műszer exportját. Ezzel
szemben a  gumigyártmány, illetve a   gyógyszer és gyógyszerészeti termék kivitelének és behozatalának
volumene továbbra is gyorsan bővült, elsősorban az elosztó központok tevékenységének köszönhetően. 

Az energiahordozók importvolumene az év első hat hónapjában 6%-kal haladta meg az elmúlt év
azonos időszaki szintet. A kőolaj és kőolajtermék behozatalának volumene 17%-kal növekedett − jelentős
mennyiségi és árnövekedés mellett −, viszont a természetes és mesterséges gázé közel negyedével esett
vissza.  

Az  élelmiszerek, italok, dohánytermékeknél az export volumene 4%-kal, az importé 12%-kal
nőtt 2010. január–júniushoz képest, de  a negyedéves adatok ennél az árufőcsoportnál is csökkenő tendenciát mutatnak. A kivitel volumene az időszak második felében már némileg alatta maradt a bázisszintnek, ami nagyrészt a  gabona és gabonakészítmény exportjának jelentős visszaesésével függ
össze. A búza kivitelének értéke a 2010. évi rossz termés miatt – a magas gabonaárak mellett – csaknem a
felére esett vissza, amit a bővülő kukoricaexport sem tudott kompenzálni. Átlagon felüli növekedés
jellemezte az  élőállat-exportot, amelynél főként a Törökországba irányuló szarvasmarha-kivitel volt
kimagasló. Dinamikusan nőtt a kávé, tea, kakaó, fűszer export-, valamint a hús és húskészítmény importvolumene.

Az  Európai Unióba irányuló kivitel és az onnan érkező behozatal volumene 2011 első hat
hónapjában 11, illetve 14%-kal haladta meg az egy  évvel korábbit. Külkereskedelmi egyenlegünk
aktívuma az unió egészét tekintve 58 milliárd forinttal javult, ami az új tagállamokkal folytatott kereskedelemben realizálódott.  
Az  EU-n kívüli országokba irányuló export volumene dinamikusan, 23%-kal bővült, ezzel
szemben az importé csupán 5%-kal haladta meg a bázisszintet. Külkereskedelmi forgalmunk hiánya az
országcsoportban 447 milliárd forint volt, 210 milliárd forinttal kevesebb, mint 2010 első hat hónapjában.
A legnagyobb mértékű egyenlegjavulás az ázsiai viszonylatban történt, elsősorban a gépipari export
felfutása miatt. 
***
A felülvizsgált adatok szerint 2010-ben a kivitel értéke 19 690 milliárd forintot, a behozatalé
18 174 milliárd forintot tett ki; a külkereskedelmi mérleg aktívuma 1516 milliárd forint volt. A módosított
adatok szerint az export szintje 12 milliárd forinttal, az importé 14 milliárd forinttal nőtt, az aktívum
pedig 1,6 milliárd forinttal kevesebb a 2011. március 4-én közzétett előzetes számokhoz képest. A 2010.
évi forgalom szintjének változását a felülvizsgálat során a vállalkozások által utólagosan javított adatok
okozták. 

A cikk részletei->

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes