Külkereskedelmi termékforgalom

Részletes adatok, 2010. január–június

2010. január–júniusban a kivitel volumene 18, a behozatalé 15%-kal nőtt a bázisidőszakhoz
képest. Folyó áras adatokból számítva az export forintértéke 13, az importé 10%-kal bővült;
euróban ez a növekedés 21, illetve 17% volt. A mérlegtöbblet 777 milliárd forintot (2860 millió
eurót) tett ki, 306 milliárd forinttal (1270 millió euróval) többet, mint 2009 azonos időszakában.
Az év első hat hónapjában az export értéke 9225 milliárd forint (34 milliárd euró), az importé
8448 milliárd forint (31,1 milliárd euró) volt.

A 2010. I. féléves forgalom forintban mért árszínvonala importban és exportban egyaránt mintegy
4,5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A cserearány gyakorlatilag nem
változott. A forint a főbb devizákhoz képest 6,3%-kal erősödött, ezen belül a dollárhoz viszonyított
felértékelődés 6, az euróhoz képest 6,4%-os volt.

Az év első felében a gépek és szállítóeszközök exportvolumene 22, az importé 18%-kal volt több,
mint egy évvel korábban. A két legnagyobb részarányt képviselő árucsoportban, a híradás-technikai,
hangrögzítő és -lejátszó készülék, valamint a villamos gép, készülék és műszer esetében az átlagot
meghaladó mértékű volt a kivitel és behozatal volumennövekedésének dinamikája, bár a második
negyedéves tendenciák már némi lassulást mutatnak. Mindkét termékkör forgalmának alakulására
kedvezően hatott a labdarúgó-világbajnokság által generált keresletnövekedés elsősorban a tévék és a
mobiltelefonok iránt, a villamos gép, készülék és műszer kereskedelmét pedig az autóipari termelés
fellendülése is befolyásolta. Ez utóbbi miatt az export- és importvolumenek kétszámjegyű bővülését
regisztráltuk a közúti jármű és általános rendeltetésű ipari gép árucsoportokban. A két árucsoport II.
negyedéves mutatói mindkét forgalmi irányban jelentősen meghaladták az I. negyedévest. A közúti jármű
kereskedelme így sem éri el a 2008. I. félévi szintet.

A feldolgozott termékek export- és importvolumenének növekedése 2010 január–júniusában 13,
illetve 10%, ezen belül is jellemzően a II. negyedéves forgalmakban mutatkozott élénkülés. A szakmai,
tudományos ellenőrző műszer kivitelének, illetve a színesfém-, gumigyártmány-kereskedelem mindkét
irányú jelentős bővülése a gépjárműipari megrendelésekkel kapcsolatos. A műanyag-alapanyag
exportértéke közel felével nőtt a kőolaj világpiaci áralakulását követő, 20%-ot meghaladó
árszintnövekedés hatására.

Az energiahordozók importvolumene az év első felében közel egyötödével bővült. A természetes
és mesterséges gáz behozatalának mennyisége az I. negyedévben közel másfélszerese, a II. negyedévben
kétszerese volt a bázisidőszaki mennyiségnek. A gáz ára csak a II. negyedévben közelítette meg az előző
év azonos időszaki szintet. A kőolaj és kőolajtermék importértékének emelkedésében kizárólag az

árnövekedésnek volt meghatározó szerepe. Villamosenergia-behozatalunk 15%-kal esett vissza a tavaly I.
félévi értékhez képest, a mennyiség növekedése és az árak csökkenése mellett.
Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene alig haladta meg, az importé pedig
nem érte el a 2009. január–júniusi forgalom szintjét. A kivitel volumene a II. negyedévben már 10%-kal
nőtt, ez lényegében a kukorica és a búza világpiaci árának mérsékelt növekedésével és így a kedvezőbb
értékesítési lehetőségekkel függ össze. Az importban a legnagyobb csökkenést a dohánytermékeknél
regisztráltuk. A magas bázis a tavaly évközi jövedékiadó-emeléssel kapcsolatos előrehozott vásárlások
következménye volt.

Az év első hat hónapjában a teljes exportforgalmunk közel négyötödét, importforgalmunk több
mint kétharmadát jelentő európai uniós kereskedelmünkben a kivitel volumene 17, a behozatalé 14%-kal
haladta meg a bázisidőszaki szintet. Az egyenleg az unió egészét tekintve 270 milliárd forinttal (1277
millió euróval) lépte túl a 2009. évi értéket.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelem még erőteljesebb növekedést mutatott: az
export volumene 22, az importé 18%-kal volt több, mint egy évvel korábban. Passzívumunk 645 milliárd
forint (2377 millió euró) volt, 35 milliárd forinttal kevesebb, viszont az árfolyamváltozás következtében
euróban 8 millióval több, mint 2009 I. félévében.
***
A felülvizsgált adatok szerint 2009-ben a kivitel értéke 16 574 milliárd forintot, a behozatalé
15 518 milliárd forintot tett ki; a külkereskedelmi mérleg aktívuma 1056 milliárd forint volt. A módosított
adatok szerint az export szintje 99 milliárd forinttal (0,6%), az importé 31 milliárd forinttal (0,2%)
csökkent, az egyenlegjavulás mértéke pedig 68 milliárd forinttal kevesebb a 2010. március 4-én közzétett
előzetes számokhoz képest. A 2009. évi forgalom szintjének változását a felülvizsgálat során a
vállalkozások által utólagosan javított adatok okozták.

Forrás: ksh.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes