Az NKH felfüggesztette az Eurocom Rail Cargo Zrt. vasúti társaság működési engedélyét

A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Vasúti Igazgatási Főosztálya, mint vasúti igazgatási szerv megállapította, hogy a Eurocom Rail Cargo Zrt. vasúti társaság a vasúti árutovábbítási tevékenység végzéséhez szükséges folyamatos pénzügyi teljesítőképességgel – a vasútüzem működéséhez szükséges alapvető feltételek (menetvonal díja, energia díja, karbantartási díj) hiányát okozó fizetőképtelenség, valamint a hat hónapon túli lejárt köztartozása miatt – nem rendelkezik.

Ezért a hatóság a vasúti társaság országos vasúti árutovábbítási tevékenységre vonatkozó működési engedélyét 2010. május 14.-e napjával felfüggesztette. A felfüggesztés hatálya alatt vasúti közlekedési tevékenység nem végezhető. Amennyiben a vasúti társaság a határozat jogerőre emelkedésének napjától számított hat hónapon belül nem igazolja, hogy a felfüggesztés okai megszűntek, a működési engedélyt a vasúti igazgatási szerv visszavonja. A határozat a közléssel jogerős, az ellen fellebbezésnek helye nincs, de jogszabálysértésre hivatkozással harminc napon belül bírósági felülvizsgálata kérhető.

A vasúti igazgatási szerv 2010. március 08.-án hatósági ellenőrzést indított az országos vasúti árutovábbítási tevékenység végzésére vonatkozó működési engedéllyel rendelkező vasúti társaság működési engedély kiadási feltételeinek való megfelelés vizsgálata tárgyában. A vasúti társaság 2010. március 10.-én  érkezett levelében tájékoztatta a vasúti igazgatási szervet, hogy „a MÁV Zrt. a 2009. év végén keletkezett lejárt tartozása miatt az Eurocom Rail Cargo Zrt.-t a késedelmesen fizető kategóriába sorolta. Erre tekintettel, az Eurocom Rail Cargo Zrt. és a MÁV Zrt. között létrejött hálózat-hozzáférési szerződés értelmében 2010. február 22-től csak akkor kerül kiutalásra menetvonal, ha a menetvonalak és a járulékos költségek díját a társaság előre átutalja a MÁV Zrt. számlájára. Ennek az Eurocom hétről-hétre eleget tesz, így a vasúti közlekedésük – ezáltal megrendelőik kiszolgálása – folyamatosan biztosított.

A vasúti társaság 2010. május 05.-i „hitelezői tájékoztató"-jából kiderült, hogy  Eurocom Rail Cargo Zrt. vasúti működéséhez szükséges feltételek ebben az évben rendkívüli módon megnehezültek, és 2010. április 15-től a vasúti üzemhez, a vasúti árufuvarozáshoz szükséges alapvető feltételeket sem tudták már biztosítani (menetvonal biztosítás, energia, karbantartás, stb.). Ennek alapvető oka, hogy legnagyobb megrendelőinél fizetési nehézségek keletkeztek. A számlák hiányos vagy késve történő teljesítése – néhány esetben a fizetés elmaradása – azt eredményezte, hogy egyrészt nem tudták finanszírozni működésüket, másrészt hitelezőik irányában fennálló tartozásaikat sem tudták határidőre kiegyenlíteni, illetve a fizetési megállapodásokat teljesíteni. Mivel a késedelmes fizető besorolása miatt a MÁV Zrt.

Pályavasúti Üzletága felé hetente előre kell megfizetni a menetvonal díját, valamint az energiát, a likviditási probléma miatt 2010. április 15. napjától a cég nem volt képes, így a tevékenységük leállt és a lehetősége is megszűnt, hogy hitelezőik felé a tartozásaikat megfizessék. A vasúti igazgatási szerv megállapította azt is, hogy a vasúti társaság szakmai vezetőjeként bejelentett üzemeltetési igazgató munkaviszonyának megszűnése miatt a szakmai alkalmasság feltételét – tekintettel arra, hogy a vasúti társaságnak a működési engedély kiadásának feltételeit folyamatosan teljesítenie kell – nem teljesíti.

Forrás: integratorforum.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes