Augusztusban élénkült a külkereskedelmi termékforgalom

Külkereskedelmi termékforgalom részletes adatok, 2011. január–augusztus.
2011 augusztusában az export és az import volumene kéthavi stagnálás után 10,9, illetve 8,4%-kal
nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A kivitel  és a behozatal élénkülése elsősorban a jármű-
gyártáshoz kapcsolódó termékek (villamos gépek, villamos készülékek és műszerek, általános
rendeltetésű ipari gépek, energiafejlesztő gépek és berendezések,  továbbá gumigyártmányok) kereskedelmének köszönhető, de az importban az energiahordozók is jelentős szerepet  játszottak.

Az első nyolchavi kivitel értéke 14 150 milliárd forint (52 milliárd euró), a behozatalé 12 880 milliárd forint (48 milliárd euró) volt, a kivitel volumene 12, a behozatalé 10%-kal haladta meg az előző évi
szintet. A külkereskedelmi mérleg aktívuma 1269 milliárd forintot (4710 millió eurót) tett ki, 330 milliárd
forinttal (1282 millió euróval) többet, mint 2010 azonos időszakában.
A 2011. január–augusztusi forgalom  forintban mért árszínvonala importban 2,6, exportban
1,6%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A cserearány 1%-kal romlott. A forint
a dollárhoz viszonyítva 8,4, míg az euróhoz képest 1,7%-kal értékelődött fel. 
A legnagyobb részarányú  gépek és szállítóeszközök árufőcsoport kivitelének és behozatalának
volumene 11, illetve 7%-kal bővült 2011. január–augusztusban. A nyári hónapokban regisztrált visszaesés, stagnálás után az augusztusi export volumene már jelentősen, 9%-kal emelkedett, az importé viszont
alig haladta meg a bázisét. A vizsgált időszakban kétszámjegyű volumenbővülés jellemezte a két húzó
termékkör, a  közúti jármű, valamint az  általános rendeltetésű ipari gép mindkét irányú kereskedelmét,
ezen belül az utolsó hónap forgalma − a közúti jármű exportja kivételével − még dinamikusabban nőtt. A
híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék exportvolumene június, az importé május óta nem éri
el az előző év azonos időszaki szintet.
A heterogén összetételű feldolgozott termékek kivitelének volumene 17, a behozatalé 14%-kal
volt több, mint 2010. január–augusztusban. A gyógyszerek és gyógyszerészeti termékek kivitele több mint
negyedével, a behozatala hatodával bővült. Az árucsoport kereskedelmének júliusi mérséklődését
követően − tavaly ezt a hónapot érintette az orosz gyógyszer-kereskedelmi törvények ideiglenes keresletfelhajtó hatása  − az augusztusi export és import már kisebb  élénkülést mutatott. Átlagot meghaladó
mértékben nőtt a járműiparhoz szorosan kapcsolódó termékek, a  szakmai, tudományos és ellenőrző
műszer exportja, illetve a gumigyártmány mindkét irányú kereskedelme.
Az energiahordozók importvolumene az év első nyolc hónapjában 7%-kal volt több, mint 2010
azonos időszakában. A  kőolaj és kőolajtermék behozatalának volumene 13%-kal emelkedett, ezzel
szemben a  természetes és mesterséges gázé 16%-kal volt kevesebb az előző évihez képest. Az utóbbi
árucsoport június óta már markánsan növekedett.
Az  élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 3, az importé 10%-kal bővült. Az
árufőcsoport kivitelében legnagyobb részarányt képviselő gabona és gabonakészítmény exportvolumene
március óta jelentősen alatta maradt a bázishavi szintnek, így az időszak egészében 11%-kal esett vissza.
Dinamikusan növekedett az  élő állat, a kávé, a tea, a kakaó, a  fűszer export-, illetve a  hús és húské-
szítmény mindkét irányú forgalma. 2
Az  Európai Unióba irányuló kivitel  és az onnan érkező behozatal volumene 2011 első nyolc
hónapjában 11, illetve 13%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Külkereskedelmi mérlegünk aktívuma
az unió egészét nézve 52 milliárd forinttal nőtt: ezen belül az új tagállamok esetében 206 milliárd forinttal
javult, míg a régi tagállamok vonatkozásában 154 milliárd forinttal romlott az egyenleg.
Az  EU-n kívüli országokba irányuló export volumene dinamikusan, 18%-kal bővült, ezzel
szemben az importé csupán 3%-kal haladta meg a bázisszintet. Külkereskedelmi forgalmunk hiánya 555
milliárd forint volt, 278 milliárd forinttal kevesebb, mint 2010 első nyolc hónapjában. Az ázsiai országok
vonatkozásában a passzívum jelentősen, 473 milliárd forinttal mérséklődött, míg az EU-n kívüli európai
országokkal szemben az egyenleg 188 milliárd forinttal romlott. 

Bővebb információk >

Forrás: KSH

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes