A Vám- és Pénzügyőrség tájékoztatója a karácsonyi csomagküldeményekről

Az ünnepek közeledtével az Európai Unió országain kívülről postai úton beérkező csomagküldeményekre vonatkozó vámszabályokkal kapcsolatban a Vám- és Pénzügyőrség az alábbi tájékoztatást adja Tisztelt Ügyfelei részére. Az általános szabályok szerint az Európai Unión kívülről érkező áruk csak vám és adófizetési kötelezettség teljesítését követően használhatóak fel. Egyes feltételek teljesítése esetén azonban lehetőség van a vám- és adómentes vámkezelésre.

A mentesség alkalmazására következő esetekben van lehetőség:

1. Magánszemély által magánszemélynek küldött csomagok esetében, amennyiben az összérték a 45 EUR-t (2010. évben 12 000 HUF) nem haladja meg, a küldemény vám- és ÁFA mentesen vámkezelhető. Fontos, hogy a küldemény ellenszolgáltatás nélkül kerüljön feladásra, továbbá alkalmi jellegűnek minősüljön és kizárólag a címzett vagy családtagjai személyes használatára szolgáljon. A mentesség küldeményenként az alább felsorolt árukhoz rendelt mennyiségi határokig érvényes:
a) dohánytermék:
- 50 darab cigaretta,
- 25 darab szivarka (darabonként maximum 3 grammsúlyú szivar),
- 10 szivar,
- 50 gramm fogyasztási dohány, vagy a fenti termékekből vegyesen összeállított arányos mennyiségek;

b) alkohol és alkoholtartalmú italok:
- a 22 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú égetett szeszes italok és szeszek; 80 térfogatszázalékos vagy azt meghaladó alkoholtartalmú denaturálatlan etil-alkohol: egy liter, vagy
- égetett szeszes italok és szeszek, bor vagy egyéb alkoholalapú aperitifek, tafia, szaké vagy ezekhez hasonló italok, amelyeknek alkoholtartalma a 22 térfogatszázalékot nem haladja meg; habzóborok, likőrborok: egy liter, vagy több tétel esetében részarányosan megfelelő mennyiség, és
- csendes borok: két liter;

c) – parfüm: 50 gramm, vagy kölnivíz: 0,25 liter.

Kizárólag áfa fizetési kötelezettség keletkezik, ha a csomag tartalma több mint 500 gramm kávé, vagy 200 gramm kávékivonat és -esszencia, valamint 100 gramm tea vagy 40 gramm teakivonat és -esszencia.

2. A feladótól és a címzettől függetlenül vámmentesek azok az elhanyagolható értékűnek minősülő küldemények, amelyek összértéke a 150 EUR-t (2010. évben 40 000 HUF) nem haladja meg. Meg kell azonban jegyezni, hogy ebben az esetben az említett érték kizárólag a vám megfizetése alóli mentességet jelenti, az ÁFA fizetés alóli mentesség kizárólag 22 EUR (2010. évben 6 000 HUF) összeghatárig alkalmazandó. A mentesség ebben az esetben sem vonatkozik alkoholtartalmú termékekre, parfümökre, kölnivizekre, illetve dohányt, vagy dohánytermékeket tartalmazó küldeményekre.

A vámmentességi feltételeket nem teljesítő küldemények esetében vám- és áfa fizetési kötelezettség keletkezik, amelyet 700 EUR értékhatárig átalány-vámtétel (2,5%), e felett padig az áru tarifális besorolásától függően meghatározott vámtétel alapján kell teljesíteni. Az alkalmazandó vámtételekről, illetve az esetleges korlátozó/tiltó rendelkezésekről a http://kkk.vam.gov.hu/eles/1/taricweb/ elérhetőségen kapható bővebb információ. A magánszemélyek 1000 EUR összérték alatti küldeményei esetén a postai szolgáltatónak kell árunyilatkozatot benyújtania. Az 1000 EUR összérték feletti küldemény esetén azonban áru címzettjének vagy képviselőjének kell egységes vámokmányt (EV) kitöltenie, vagy elektronikus úton beküldenie.

Az egységes vámokmány (EV) benyújtásához a vámeljárást kérőnek vámazonosító (EORI) számmal kell rendelkeznie, amellyel kapcsolatos információk és az igénylésére szolgáló adatlap letölthető a www.vam.gov.hu elérhetőség alatt.

Amennyiben Tisztelt Ügyfeleinknek további információra van szükségük, úgy a Vám- és Pénzügyőrség információs központjának segítsége vehető igénybe, ahol a vámhatóság munkatársai a 06-40-FINÁNC (06-40-346-262) (belföldről helyi tarifával hívható kék számon) és a külföldről hívható +36 1 301-6951 telefonszámon állnak rendelkezésre a nap 24 órájában.

További információk találhatóak a www.vam.gov.hu honlapon.

forrás: integratorforum.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes