A logisztika szerepe az I-VMS Modellben

 

Az integrált rendszerszemléletű menedzsment modell szerkezeti előnyeit figyelembe véve, a modell elsődleges érdeme a logisztika központi szerepet betöltő megjelenése.
A menedzsment mint irányító, szervező és stratégiai fókuszterület, nem működhet megfelelő információ és támogatottság nélkül. A menedzsmentnek szüksége van egy alapvető támogató, de ugyanakkor együttműködő szervezeti egységre, mint a logisztikára, amely a vezetést megfelelő minőségű és értékű stratégiai információ-halmazzal ellát.

Logisztika és a menedzsment összhangja és kapcsolata

Logisztika és a menedzsment összhangja és kapcsolata

Amennyiben alaposabban megvizsgáljuk a logisztika funkció fókusz-triplet modelljét, megláthatjuk,hogy a menedzsment szükségszerű vetületét kapjuk vissza, ami azonos a menedzsment támogató funkcióinak kiterjeszté sé vel. Más szavakkal a menedzsment támogató tevékenységei megfelelnek a logisztika funkció elsődleges alaptevékenységeinek.

A logisztika magas prioritású, azaz kulcspozícióba helyezésével a modell az értékdimenziók közötti átjárhatóságot megfelelő módon kezeli. Mint látható a modell alkalmas a tevékenységi háló komplex leképezésére és a kapcsolódási pontok elemzésével a menedzsment további értékes beavatkozási pontokat találhat. A már említett háromdimenziós hálózati modell további modellezési aspektust nyújt mindehhez.

A logisztika funkció rajzi ábrázolása térbeli eltolással lehetséges, melynek segítségével  a logisztika fedésbe kerül a menedzsment korábban ábrázolt támogató funkcióival. Az így kapott elrendezésrávilágít a logisztika menedzsment szükségszerűen központi szerepére, mely a teljes szervezeti működés információs és anyagi áramlásának vetületét adja. Másképpen kifejezve a logisztika integrálja a menedzsment egyéb (információs és anyagi) funkcióit.

Ez a szemlélet a gyakorlatban azért hasznos, mert segít megérteni az értékkeletkezés és áramlás valódi szerkezetét, miközben elkerülhető a már korábban említett érték torzulás, ami egyes funkciók (pl.: marketing, túlhangsúlyozódásából ered). A logisztika, mint központi szerepet betöltő szervezeti egység, új szemléletet adhat a menedzsment számára, amely így az információs és anyagi jellegű struktúrából hasznos piaci előnyre tehet szert. Újfajta megvilágításba kerül a stratégiai tervezés, amely nemcsak az anyagi természetű dolgok irányításával, hanem az értékek és érték-többletek felismerésével, és azok stratégiába való beépítésével is foglalkozik.

Javaslatunk szerint a sokszor alul értékelt logisztika, a stratégiai tervezés kulcsfontosságú, és egyre nagyobb szerepet ellátó szervezeti egységként immár nem másodlagos (kiszolgáló) szerepet tölt be a vállalat életében, hanem komoly értékhordozó és egyben harmóniateremtő (harmóniaalkotó) funkció is.

A modell újítása, hogy a síkbeli modellezéstől elrugaszkodottan növeli az értékdimenziót és a logisztikát kulcsfontosságú szereppel felruházva új koncepciót honosít meg a cégvezetésben.

© Dr. PhD. Gyenge Balázs, egyetemi docens – Buresch János, ügyvezető

Forrás: mlbkt.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes