2011-ben 10%-kal nőtt a termékek exportjának volumene

Külkereskedelmi termékforgalom, részletes adatok, 2011. január–december

A járműipari keresletnek köszönhetően a külkereskedelem forint- és devizaértékeinek kétszámjegyű  bővülését regisztrálta a KSH az elmúlt évben. A kivitel volumenének növekedési üteme meghaladta a behozatalét, ami jelentősen hozzájárult egyenlegünk további javulásához, ugyanakkor a forgalom dinamikája negyedévről negyedévre lassult.  
A 2011. január–decemberi kivitel értéke 22 322 milliárd forint (80 milliárd euró), a behozatalé 20 392
milliárd forint (73 milliárd euró) volt; a kivitel volumene 10,2, a behozatalé 6,9%-kal haladta meg az
előző évi szintet. A külkereskedelmi mérleg aktívuma 1930 milliárd forintot (6886 millió eurót) tett ki,
414 milliárd forinttal (1371 millió euróval) többet, mint 2010-ben.

A 2011. éves forgalom forintban mért árszínvonala importban 5, exportban 2,9%-kal emelkedett az
előző évhez viszonyítva. A cserearány 2%-kal romlott. Az év tizenkét hónapjában a forint a dollárhoz
képest 3,5%-kal értékelődött fel, az euróhoz mérten 1,4%-kal gyengült. Decemberben a forint értéke az
euróhoz mérve 9,7, a dollárhoz képest 10,1%-kal romlott a bázishónaphoz viszonyítva. 

A meghatározó súlyú  gépek és szállítóeszközözök export- és importvolumene 8,5, illetve 4,1%-kal
bővült 2011-ben. Míg az első negyedévben közel 20%-os volumennövekedést regisztráltunk mindkét
forgalmi irányban, az év többi részében a kivitel volumenbővülése egyszámjegyűre lassult, a behozatal
szintje a bázis körül alakult. E folyamatokat a híradás-technikai, a hangrögzítő és -lejátszó készülék csökkenő forgalma határozta meg. A legnagyobb visszaesést  a tv-készülékek és alkatrészeinek kereskedelmében mértük. Ezzel szemben az  általános rendeltetésű ipari gép,  az energiafejlesztő gép és berendezés, továbbá a közúti jármű export- és importvolumene dinamikusan nőtt az elmúlt évben.

A feldolgozott termékek kivitelének volumene 15,4, a behozatalé 12%-kal bővült 2010-hez képest. Az
árufőcsoporton belül a  gyógyszer, gyógyszerészeti termékek  forgalmában  − 1–2 hónap kivételével  −
kétszámjegyű volumenbővülést mértünk. Átlagot meghaladó mértékben nőtt a járműiparhoz szorosan
kapcsolódó termékek, a  szakmai, tudományos és ellenőrző műszer  exportja, illetve a  gumigyártmány
mindkét irányú kereskedelme. A híradás-technikai megrendelésektől is függő  műanyag termékek (alapanyag, feldolgozott), illetve a színesfémek forgalom növekedése nem érte el az átlagot. 

Az energiahordozók importvolumene – az energiaárak 20%-ot meghaladó emelkedése mellett – 3,8%-
kal volt több, mint egy évvel korábban. Az időszakon belül ellentétesen alakult a két legnagyobb súlyú
árucsoport behozatalának volumene: a kőolaj és kőolajtermékeké az első félévet jellemző kétszámjegyű
növekedést követően a második félévben némileg csökkent, míg a  természetes és mesterséges gázé  a
20%-ot meghaladó visszaesés után már enyhén nőtt.
2011-ben az  élelmiszerek, italok, dohánytermékek  kivitelének volumene alig változott, míg a
behozatalé 5%-kal nőtt a bázishoz viszonyítva. Az árufőcsoport forgalmának növekedési üteme 

Jelen tájékoztatónk a 2011. január–november hónapokra már a felülvizsgált adatokat tartalmazza. 2
negyedévről negyedévre csökkent, az export volumene a harmadik, az importé a negyedik negyedévtől az
előző év azonos időszaki szint alá esett. A  kivitelben legnagyobb súlyú gabona és gabonakészítmény
exportvolumene – az árak közel 40%-os emelkedése mellett – több mint tizedével maradt el az előző
évitől. Ugyanakkor számottevő volt a  hús és húskészítmény import-, valamint az  élő állat exportvolumenének bővülése, előbbinél az EU-s, utóbbinál az EU-n kívüli relációban.

Az  Európai Unió országaival folytatott kereskedelem volumene 2011. január–decemberben a
kivitelben 7,8, a behozatalban 10,2%-kal haladta meg a bázisidőszaki szintet. Külkereskedelmi mérlegünk
az új tagállamok esetében 210 milliárd forinttal javult. Ezzel szemben az aktívum a régi tagállamok vonatkozásában 290 milliárd forinttal romlott. 
Az EU-n kívüli országokba irányuló export volumene dinamikusan, 18%-kal bővült, ugyanakkor az
importé nem változott a bázisszinthez képest. A külkereskedelmi mérleg hiánya 899 milliárd forint volt,
494 milliárd forinttal kevesebb, mint 2010-ben. A legnagyobb mértékű egyenlegjavulás (804 milliárd
forint) az ázsiai viszonylatban történt, elsősorban a híradás-technikai hangrögzítő- és lejátszó készülék
forgalmának alakulása miatt. 

 

firrás: portal.ksh.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes