UPS-Dosszié

X379014 FED02

2010. áprilisban kötöttem szerződést az UPS Magyarország Kft.-vel, szállítmányozási feladatok ellátására. Mint minden induló vállalkozásnak, eleinte nekem is voltak nehézségeim, és főképp likviditási gondjaim, mert nem vettem igénybe hitelt. 2010 augusztusáig „sikerült” több mint 800.000 Ft-os tartozást „felhalmoznom”. Emiatt 2010. augusztusban az UPS Magyarország Kft.-t képviselő kereskedelmi képviselővel szóban megállapodtam, hogy tartozásomat folyamatosan nem egyenlő részletekben egyenlítem ki, a szerződésünk 6. pontja szerint készpénzben. Közben több esetben kaptam fizetési felszólítást, melyre É.O. azt mondta, hogy „mindez tárgytalan, a rendszer nyomtatja ki, és küldik el. Ne vegyem figyelembe ezeket!” A kereskedelmi képviselő kompromisszum-készsége, és viselkedése bizalmat keltő, minden kétséget eloszlató volt. A tartozás törlesztését havonta, néha több alkalommal is, eltérő mértékű részletekben teljesítettem.

2010. októberben – racionális üzleti megfontolásból –, kiszerveztem az import tevékenységet egy külön cégbe. Ekkor a kereskedelmi képviselővel megállapodtam, hogy bár tartozásom van, a kedvezményeket az új cég szállításaihoz átvisszük, a régi cégnél azonban megmarad az ügyfélszám és a szerződés, de az alap, kedvezmények nélküli szállítási költséggel. (Ennek a későbbiekben igen nagy jelentősége lesz. A Szerk.)

2010 novemberben az előző cégem tartozásait É.O. kereskedelmi képviselő tájékoztatása szerint is teljesen lerendeztem. Ekkor 30 napot meg nem haladó tartozásom volt az új cégemmel szállítási költségek címén.

2010. decemberben többesetben készpénzben is és átutalással is fizettem. Sem most, sem előzőleg nem kértem elismervényt É.O.-tól, hiszen feltételek nélkül, abszolút megbíztam benne. Közben a kereskedelmi képviselővel a viszonyunk az üzletiből átváltozott barátivá, több alkalommal beszéltünk telefonon is.

A gyártópartneremtől az UPS több dolgozója részére megrendeltem a karácsonyi világítási dekorációs fényeket. É.O. azt mondta, hogy „a szállítás ingyenes lesz”. December 23-án a csomagot É.O. átvette, az UPS átvételi elismervényét aláírta. Felbontotta, majd szétosztotta a csomag tartalmát.

2011. január 19-én a régi cégem székhelyi címére ismételten kaptam egy nagyösszegű (több mint 400.000 ft-ról szóló) fizetési felszólítást, melyet apósom levélben feladott.

2011. február 23-án egyik telefonbeszélgetésünk alkalmával panaszkodtam az egyik gyártópartneremre, hogy nem érti, mire van szükségem. Erre É.O. – az adatvédelmi előírásokat megszegve –, saját kezdeményezésre (magától) emailban elküldte nekem az egyik konkurens cég beszerzési forrását, melyet az UPS rendszeréből másolt ki. (SIC!)

2011. február 24-én gyártó partneremtől értesítést kaptam, valamint azt a tényt is közölték, hogy „a kifizetett megrendelésemet visszatartják, mert az UPS kiszámlázott nekik olyan tételeket, melyek költsége engem illetett.” Kiderült, hogy azok a tételek nincsenek kifizetve.

Közben a kínai kiszámlázással kapcsolatban É.O. kérte, hogy az egyik esedékes közvetett vámkezelési díjakat tartalmazó számlámat (45.062 Ft) délután 14 óráig  utaljam át .  Mivel  átutalásról volt szó nem tűnt gyanúsnak a dolog, bár az ilyesfajta határidőt fenntartással kezeltem.

Ezek az események február 24-én, 25-én és 26-án történtek. A gyártópartneremmel, és É.O.-val közösen próbáltuk kideríteni, hogy valójában mi történhetett? 2011. február 25-én É.O. értesítette a kínai UPS-t, hogy a számlák kifizetése rendben van, és részemre elküldte a pénzügy levelét. Ezek szerint a pénzügy a megbeszéltek szerint rendezettnek tekinti a számlákat.

Mivel hét vége volt, ezért a történéseket összehangolva kezdett világos lenni, hogy ez az egész történet összefüggéseiben nem fedi a valóságot, ezért hétvége lévén a rendelkezésre álló dokumentumokat, valamint az emlékeimet összeszedtem, és rendkívüli gyanú merült fel bennem.

Ezért hétfőn 2011. 02. 28-án írtam egy emailt az operációs igazgatónak, aki az átolvasás után azonnal továbbította a cégvezetőnek, aki egyben a pénzügyi igazgató is.

N.Zs.-val felvettem a kapcsolatot, aki 03. 01-én elküldte részemre a két cégem egyenlegét, és megdöbbenve állapítottam meg, hogy az általam rendezettnek tekintett tartozásomból még fennáll  több mint 170.000 ft, valamint az új cégemben még az  átutalások teljes összege sem lett jóváírva.

Ezt közöltem N.Zs.-vel, aki – kivizsgálás céljából –, továbbította a panaszt Mr. A.H.-nek, aki felvette velem a kapcsolatot, és március 9-re beszéltünk meg találkozót. Közben É.O.-val igyekeztem nem éreztetni az esetet, hogy rájöttem a dolgokra, és különböző kibúvókat kerestem, hogy a meghallgatásig ne találkozzam vele, mivel meg előzetesen megbeszéltünk egy nagyobb összeg átadását (kb. 600.000 Ft).

2011. március 9-én Mr. A.H.-rel személyesen találkoztam, és az egész történetet előadtam neki. A találkozás előtt rendkívül gyanús körülmény derült ki számomra, hogy az általam átutalt összeget az UPS nem megfelelő helyre könyvelte, szándékosan. (Ennek a későbbiek során nagy jelentősége lesz. A Szerk.) Kezdett megvilágosodni előttem, hogy ebben az ügyben É.O.-án kívül még más személyek is részt vettek. Ezután Mr. A.H.-val találkoztam este. Megdöbbentem, amikor a (tolmács segítségével folytatott) beszélgetésünket azzal a kérdéssel kezdte, hogy „volt-e szexuális kapcsolatom É.O.-val?” Természetesen határozottan „NEM” volt a válaszom. A kb. 4 és fél órás megbeszélés végén közölte, hogy természetesen másnap meghallgatja É.O.-t is, majd közösen elmegyünk a rendőrségre feljelentést tenni. Azt ígérte, hogy lehetősége szerint É.O.-t is megkéri, hogy jöjjön be a rendőrségre.

Másnap (03.10.) délelőtt É.O. meghallgatása előtt is ez volt az álláspontjuk. Ezen a napon 12 és 12:30 között kaptam a telefont, hogy elindulhatok Vecsésre, mert É.O. meghallgatása befejeződött. Telefonon a tolmács elmondta, hogy az érintett mindent beismert, és kb. 1,2 millió Ft károkozást ismert el. Ekkor elmondta azt is, hogy elmondás szerint luxus háztartási cikkekre, és informatikai eszközökre költötte a pénzt, felélte. A tolmács kérte, hogy amikor megérkezem Vecsésre, akkor telefonáljak. Nem értettem miért. Odaérkezvén telefonáltam, és furcsa módon a vizsgálóbiztos, illetve a cégvezető közölte, hogy ne lépjek az épületbe, hanem egy rögtönzött találkozót tart az épület parkolójában.

Kiérkeztek, és Mr. A.H. közölte ugyanazt, amit a tolmács telefonon elmondott, illetve N.Zs.közölte, hogy „É.O.-t rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal elbocsátották”.

Közölték, hogy álláspontjuk megváltozott, és az UPS Magyarország Kft. részéről nem tesznek feljelentést, és közölték, hogy a nyilatkozatot letétbe helyezik, és bármikor a rendőrség részére kiadják. Kérésemre nekem nem adtak É.O. nyilatkozatából. Mr. H. elismerte, hogy a nyilatkozat készítése szabályos volt, a nyilatkozatot két tanú is aláírta, így megfelel a törvényi követelményeknek. Meglepődtem a döntésükön, és közöltem velük (melyet mindketten tudomásul vettek), hogy az UPS felé fennálló tartozásomat elismerem, de az ügy teljese befejezéséig a kifizetést visszatartom.

Ezután elmentem a rendőrségre és az előzetesen megírt feljelentésemet átadtam. A rendőrhatóság „nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntette” miatt 819/2011 bü számon elrendelte a nyomozást, ekkor még ismeretlen tettes ellen. A büntetőeljárás során sértett tanúként meg lettem hallgatva, illetve É.O. gyanúsítottként került kihallgatásra. Szembesítésre nem került sor így feltételeztem, hogy É.O. az általam tanúként, és a feljelentésben foglaltak szerint elismerte a bűncselekményt.

Gyanúm tovább erősödött, hogy É.O. nem egyedül követte el a bűncselekményét. Valakit, vagy valakiket védeni próbál. Erre próbáltam rájönni, amiért is felhívtam a pénzügyi osztály dolgozóját. A beszélgetés során közölte, hogy azért könyvelte el más helyre az átutalt összeget, mert az általam küldött igazolás nem tartalmazta a küldő cég nevét, és nem tudta, hogy hova könyvelje. A beszélgetés végén ezt ellenőriztem, és kiderült, hogy a küldő cég neve rajta van, ezért újból felhívtam a pénzügyi osztály dolgozóját, de nem tudtam beszélni az előző hölggyel, így egy másik azt mondta, hogy É.O. kifejezett kérésére könyvelték máshová az összeget. Kérdésemre, hogy „ezt miért nem ellenőrizték úgy, hogy felhívnak engem”, azt mondta, hogy megbíztak  a kollégájukban és nem tartották ezt szükségesnek.

Közben március végén kiderült, hogy az UPS az élő ügyfélszámomat felfüggesztette. Kaptam egy emailt, amelyben a tartozás kifizetését követelték. Telefonos megbeszélésünk során az volt az álláspontjuk, hogy az É.O. részére átadott összegek, nem érkeztek be az UPS-hez, így azokkal is tartozom.

Természetesen tartottam magam az általam közöltekhez, hogy a tartozást csak az ügy lezárását követően egyenlítem ki.

Ezek után más szállítmányozó céggel kötöttem szerződés, hogy tevékenységemet tudjam folytatni.

Eközben széleskörű információ és adatgyűjtésbe kezdtem, mert az álláspontom továbbra is az volt, és most is az, hogy É.O. ezt a bűncselekményt nem tudta egyedül elkövetni, belső segítség nélkül.

Az adatgyűjtés során több, nagyon különös információ került a birtokomba. Kiderült, hogy az operációs igazgató, valamint a vámcsoport vezetője is eltávozott az UPS-től, mint kiderült közös megegyezéssel szerződést bontottak, velük, mert így akarták eltávolítani őket.  Információim szerint más személyeknek kellett a beosztásuk.

Itt nyert értelmet az a tény, amit É.O. elmondott, és más forrásból is megerősítésre került, hogy K.G., március 1-vel  felmondással megszüntette a munkaviszonyát, majd a DHL-nél került fontos beosztásba.  Azonban  K.G., az előző operációs igazgató „eltávolításával” felmondott a DHL-nél, és újból munkába állt az UPS-nél, de ezúttal már mint „operációs igazgató. Ez azért fontos, mert K.G. az UPS-nél történt felmondásakor még csak Import csoportvezető volt. Ahhoz, hogy operációs igazgató legyen az UPS belső szabályai szerint 2 éves időtartamban „supervisor” beosztásban kellett volna ténykedni, és csak utána nevezhető ki a legmagasabb szintre.  Így mivel külsős munkavállalónak minősült, ezt a lépcsőfokot ki lehetett hagyni. K.G. kinevezése többszörösen sérti az UPS belső szabályzatát, mivel élettársi kapcsolatban él a futárszolgálati alvállalkozójuk munkatársával (Orient 21 Kft.). Az alvállalkozók szerződéseiről az operációs igazgató előterjesztése döntő befolyással bír. Ezért ütközik a belső szabályzatba ez a tény. Egyébiránt pedig K.G. a karácsony előtt érkezett csomagom felbontásában, és a benne lévő áruk kivételében tevékenyen részt vett.

Az áru ellenértéke azóta sem érkezett meg hozzám, illetve az ígért szállítási költség csökkentése, illetve eltörlése nem történt meg. Olyan információ is a birtokomba került, hogy 2010-ben azOrient 21 Kft. támogatója volt az Operabálnak. K.G. ekkor „kierőszakolt” (azt mondta az Orient 21 Kft. munkatársának úgysem tudsz nekem szerezni meghívót) az Operabálra. Melyet több vezetőnek is felajánlottak, de tudomásom szerint visszautasították. K.G. azonban elfogadta a (tudomásom szerint) 250.000 Ft értékkel bíró meghívót, melyért nem fizetett semmit. Két tény, hogy elfogadta, „kierőszakolta” a meghívót, és most jelenleg az UPS operációs igazgatói posztját tölti be, önmagában ez a tény is igen érdekes. Jelenleg tudomásom szerint az Orient 21 Kft. ellen adóhivatali eljárás folyik (4 órában foglakoztatta a UPS futárokat. (Ez nem egyértelműen bizonyított információ, ezt még ellenőrizni kell. A Szerk.).

É.O. korábban  elmondta nekem, hogy a kereskedelmi képviselők (inside sales), úgy jutottak plusz jövedelemhez, hogy  a  szerződéssel és ügyfélszámmal nem rendelkező cégeknek, azok  tudomása nélkül nyitottak ügyfélszámot, így egy-egy kereskedelmi képviselő plusz jutalékhoz jutott. Ekkor az ügyfélszolgálatuk figyelmét felhívták, hogy nehogy közöljék az adott ügyféllel, hogy rendelkezik ügyfélszámmal. Ezt a tényt csakis az UPS belső rendszeréből lehet igazolni. (Ennek beszerzése folyamatban van. A Szerk.)

A belső szabályzat kifejezetten tiltja, hogy a konkurens cégtől érkező munkavállalókat foglalkoztassanak.

Tudomásomra jutott, hogy N.Zs. férje a Deloitte könyvvizsgáló cégnél dolgozik vezető beosztásban, és az UPS Magyarország Kft. könyvvizsgálati auditora  a cégnyilvántartás szerint a Deloitte cég vezető-munkatársa. Ez is visszaélések forrása lehet.

2011. július 14-én ügyészi engedéllyel másolatot kaptam a rendőrségtől É.O. által tett nyilatkozatokról. Kiderült, hogy az esetről minimum 2 db nyilatkozat készült, valótlan tartalommal, mert É.O. azt nyilatkozta, hogy adótartozása miatt sikkasztott.

A bizalmas információt kiadó emailről is valótlan tartalmú nyilatkozatot tett. Ezt a vizsgálóbiztos nem ellenőrizte, hanem, elfogadta. A nyilatkozatról – ma is meggyőződésem, hogy annak tartalmát É.O. nem önmagától írta, hanem – nagy valószínűség szerint –, diktálták neki.

2011. július 14-én felvettem a kapcsolatot É.O. jelenlegi munkáltatójával – az International Languages Service-vel, melyre egy közösségi portálon történő adatlap frissítéskor bukkantam. Feltételeztem, hogy nincs tudomásuk a büntetőeljárás megindukásáról. Az International Languages Service vezetője megdöbbent az általam előadott tényeken, és személyes beszélgetésre hívott. Elmentem hozzájuk, és át akartam adni É.O. nyilatkozatát, azonban ez meghiúsult, mivel É.O. is jelen volt a beszélgetésen, és nem akartam az egyetlen példányt kiadni a kezemből.

Az ügyvezető igazgatóval közöltem, hogy a dokumentumokat faxon eljuttatom hozzá. Ezt ugyanazon a napon meg is tettem, és kb 15 perc múlva felhívtam, és közölte, hogy „nem érkezett meg a fax”. Kértem, hogy várja meg közvetlenül a gép mellet, és azonnal újból elküldtem, az előző fax adási visszaigazolásával egyidejűen. Ez sikeres volt. Furcsa módon az első fax eltűnt, miközben mindkét készülék kifogástalanul működött. Az ügyvezető igazgató (07.18-án) elmondta, hogy É.O.-t az UPS-től közös megegyezéssel „bocsátották el”. Nem volt tudomása a büntetőeljárásról, és egy fejvadász cégnek É.O. „közvetítéséért” 250.000 Ft-ot fizetett ki. Nincs tudomásom arról, hogy É.O.-át továbbra is alkalmazza-e ezek után.

Az UPS panaszkezelése, ügyfélkapcsolati rendszere messzemenően színvonal alatti, amit következő tények is bizonyítanak. Az eset után emailt írtam D.S.D.-nek – az UPS elnökének –, aki („természtesen”) nem válaszolt. Több mint 2 hetes várakozás után az UPS amerikai ügyfélkapcsolati munkatársa küldött egy rövid sajnálkozó emailt, közölve, hogy „továbbítja a panaszt az európai központnak”. Az európai központból kaptam egy értesítést, miszerint „vizsgálatot indítottak, de nyilatkozni még nem tudnak”. Ezután több faxot küldtem a részükre, amelyben személyes megbeszélést javasoltam, ezekre már semmilyen választ nem kaptam.

Az eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy ez az ügy messze túlmutat egy „egyszerű” bűncselekmény keretein. Az UPS Magyarország Kft.-nél – vélhetően, ámde nagy valószínűséggel –, sokkal nagyobb visszaélések is történnek. Ezt megalapozottnak látom abban is, hogy e-mailt írtam N.Zs.-nak, aki 3 percen belül megjelenített a számítógépén, azonban válaszolni nem válaszolt és aznap a telefont sem vette fel, állítólag konferenciabeszélgetésen vett részt. Másnap sikerült felhívni telefonon, azonban az emailban feltett egyértelmű kérdésekre nem akart válaszolni, közölte, hogy a kérdésekre nem válaszolhat, „mert nincs rá jogosultsága”. Kértem, hogy akkor ezt küldje el írásban, azonban napok óta ezt sem tette meg.

Jelenleg itt áll az ügy. A büntetőeljárás ügyészi szakban van (970/2011 számon) jelenleg pótnyomozáson van, ahol technikai kérdéseket kell tisztázni.

 

Forrás: prherald.hu

A cikk szerzője Demeter Róbert hozzájárulásával

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes