Személysérüléses közúti közlekedési balesetek 2010. I–II. negyedév

 

A személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma továbbra is csökkenő tendenciát mutat: 2010
első félévében az előző év azonos időszakához viszonyítva 14%-kal kevesebb baleset történt.

Kimenetelük még kedvezőbben alakult: a halálos balesetek száma 24%-kal, a súlyos sérüléssel járóké 16%-kal
csökkent. Közúti balesetben 319 személy vesztette életét, 84 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. Az
ittasan okozott balesetek száma 23%-kal csökkent, 100 balesetből 12 esetben játszott szerepet az alkohol.
A balesetek számának trendje a 2000 és 2006 közötti időszakban emelkedett, azóta csökkenő irányú. A közlekedési
balesetek számánák 2010 első félévi csökkenésében szerepet játszott az üzemanyag-értékesítés jelentős
visszaesésében is megmutatkozó közúti forgalomcsökkenés. 2010 első félévében több mint 7 ezer személysérüléses
közúti közlekedési baleset történt, 68%-a lakott területen belül. A balesetek kimenetele a baleseti számnál kedvezőbben
alakult. Az előző év azonos negyedéveihez viszonyítva a halálos balesetek száma a második negyedévben
mutat nagyobb arányú csökkenést, 34%-ot, szemben az első negyedéves 12%-kal. Havi bontásban május hónapban
volt a balesetek kimenetele a legkedvezőbb, az adatok csökkenése megközelítette a 40%-ot 2009 májusához
képest.

A félév során több mint 9 ezren szenvedtek közúti balesetet. Közülük 319 személy vesztette életét, a súlyosan
sérültek száma megközelítette a 2500 főt, a könnyen sérülteké meghaladta a 6600-at. A baleset során meghalt személyek
több mint fele vétlen áldozat volt. A meghalt személygépkocsi-vezetők 53%-a, az elöl ülő utasok 36%-a, a
hátul ülő utasok 81%-a nem használt biztonsági övet. A II. negyedévben áldozatul esett hátul ülő utasok mindössze
7%-a kötötte be magát.

Az előző év azonos időszakához viszonyítva 2010 első félévében a közlekedési balesetek típuscsoportonkénti
bontásban heterogén képet mutatnak. A vasúti és közúti jármű ütközése – mint ritkán előforduló balesettípus esetszáma
– nőtt 21%-kal, míg az egyenesen haladó és kanyarodó járművek ütközését tekintve 23%-os csökkenést
regisztráltak. A járművek csupán 5%-kal kevesebbszer ütköztek álló, parkoló járműnek, mint egy évvel korábban,
míg a forgalomban haladó járművek ütközésének száma 12%-kal csökkent.

A balesetek 63%-át személygépkocsik, 10%-át kerékpárosok, 9%-át tehergépkocsik okozták, a többi jármű részesedése
alig érte el a 10%-ot. A gyalogosok és utasok 8%-os arányban voltak okozói a baleseteknek. A 2010.
januártól hatályos KRESZ-módosítás a kerékpárosok közlekedését több ponton is megkönnyíti, ám ez a baleseti
számokban nem mutatkozik meg. 2010 első félévében 11%-kal kevesebb kerékpáros által okozott baleset történt,
miközben az összes balesetszám 14%-kal csökkent.

A balesetek 92%-a a járművezetők hibájából történt. A kategórián belül a legnagyobb arányt (28,8%) a sebesség
nem megfelelő megválasztása képviseli, de az esetek száma 11%-kal alacsonyabb, mint egy éve. Az autópályákon
bekövetkezett balesetek száma 2010 első felében 9%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az
adatok autópályánként eltérő képet mutatnak: az 50 km-nél rövidebb autópályákat figyelmen kívül hagyva az M5-
ön 27%-kal és az M6-on 14%-kal több, míg az M7-en 7%-kal, az M3-on 14%-kal, az M1-en 23%-kal kevesebb
baleset történt, mint 2009 azonos időszakában.

A balesetek 12%-ában játszott szerepet az alkohol. 2010 első félévében az ittasan okozott balesetek száma
az előző félévhez viszonyítva csökkent, a legnagyobb mértékben, több mint harmadával a motorkerékpárosok ese2
tében. A kerékpárosoknál viszont a csökkenés mindössze 4%-os. Az ittasan okozott balesetek aránya a kerékpárosok
(26%) és a segédmotoroskerékpár-vezetők által okozott balesetek (29%) között a legmagasabb.

Régiós bontásban vizsgálva, az előző év adataihoz viszonyítva 2010 első felében a balesetek száma mindenütt
csökkent. A legkedvezőbb változás az Észak-Alföldön tapasztalható, ahol 22%-kal kevesebb baleset történt. A
területen bejegyzett 10 ezer gépjárműre jutó balesetek száma viszont Dél-Dunántúlon volt a legalacsonyabb. Számuk
16 volt, szemben a 19 országos átlaggal. Az ittasan okozott balesetek száma Dél-Alföld kivételével minden
régióban csökkent. A növekedés ebben a régióban is igen csekély, alig éri el a 2%-ot.

Forrás: ksh.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes