Szállítási teljesítmények, 2011. I. negyedév

2011. I. negyedévben az árutonna-kilométerben mért áruszállítási teljesítmény – elsősorban a nemzetközi szállításnak köszönhetően – 6%-kal nőtt, miközben közel azonos mennyiségű árut szállítottak, mint az előző év azonos időszakában. A helyközi személyszállításban az utasforgalom
stagnált, míg az utaskilométerben mért teljesítmény másfél százalékkal csökkent. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma 8%-kal nőtt, s 1,7 millió főt tett ki. A Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik száma csaknem ötödével (17 ezer darabra) nőtt az egy évvel korábbihoz képest, ezek 28%-a használt volt. 

Áruszállítás 

A  szállított áruk tömege – 58 millió tonna – a 2010. I. negyedévben szállított mennyiséggel
azonos, módozatonkénti bontásban azonban eltérő a kép. A vasúti (5%) és a csővezetékes (2%)
szállítás növekedett, míg a belvízi (6%), a közúti szállítás (2%) csökkent. Az árutömeg 66%-át
közúton, 18%-át vasúton szállították; belföldi viszonylatban a közúti fuvarozás részesedése a
meghatározó (86%) – a vasúti, a csővezetékes, a belvízi és a légi szállítás nemzetközi jellegéből
adódóan. 
Az árutonna-kilométerben mért teljesítmény – 13 milliárd árutonna-kilométer – 6%-kal emelkedett. A vasúti és a csővezetékes szállítás teljesítménye 4–4, a közúti és a belvízi 7–7%-kal nőtt. Az áruszállítási összteljesítményből a közúti 68, a vasúti 15, a csővezetékes 13, míg a belvízi szállítás
4%-kal részesedett.

A nemzetközi áruszállítás volumene 7, az árutonna-kilométerben mért teljesítménye 8%-kal nőtt.
A belföldi áruszállítás volumene 5%-kal csökkent, teljesítménye stagnált.
A  közúti áruszállítás volumene közel 2%-kal mérséklődött 2010 I. negyedévéhez képest. 
A belföldi szállítás volumene 7%-kal visszaesett, a nemzetközi viszonylatban viszont 23%-kal nagyobb
tömegű árut szállítottak. A teljes árutömeg 23%-a lépte át az országhatárt, szemben az előző év azonos
időszaki 18%-kal. A belföldi teljesítmény csökkenésében szerepet játszhat a 3,5 tonnánál nagyobb
teherbírású gépjárműállomány számának bázisidőszakhoz képest bekövetkezett 4%-os mérséklődése.
A 3,5 tonna teherbírás alatti gépjárművek száma lényegében nem változott. 

A közúti áruszállítás árutonna-kilométerben mért teljesítménye a belföldi viszonylatban a
bázisidőszakkal azonos szinten maradt, nemzetközi relációban 10%-kal nőtt. Kevesebb árut szállítottak
nagyobb távolságra, így nőtt az átlagos szállítási távolság és az üresen megtett út aránya. 
A  vasúti áruszállítás volumene 5, árutonna-kilométerben mért teljesítménye 4%-kal nőtt a
bázisidőszakhoz képest, főként a nemzetközi kiviteli teljesítmény növekedésének köszönhetően. 
A tranzitszállítás volumenben (tonnában) mért részesedése a nemzetközi szállításból 23-ról 19%-ra
csökkent a bázisidőszakhoz képest. A volumenben mért  teljesítmény belföldön 3, nemzetközi
viszonylatban 5%-kal nőtt 2010 azonos időszakához mérten. Árutonna-kilométerben mérve
a teljesítmény belföldi relációban szinten maradt, a nemzetközi szállítás növekedése 5%-ot tett ki. 

A belvízi áruforgalom volumene 2011 első negyedévében 2010 azonos időszakához képest 6%-
kal csökkent, míg árutonna-kilométerben mért teljesítménye 7%-kal nőtt. A teljesítménynövekedés az
átmenő forgalom jelentős, több mint 20%-os emelkedésének köszönhető. A belvízi áruszállításban a
magyar lobogó alatt hajózó járművek részesedése az összes szállított áruból 8, az árutonnakilométerben kifejezett összteljesítményből 9% volt
A légi áruszállításban Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér összes áruforgalma 15,7 ezer
tonna volt, ami 6%-kal magasabb, mint egy évvel korábban.

Személyszállítás
A  helyközi személyszállítás  naturális mutatókban mérhető teljesítménye 2010-hez képest nem
változott, illetve minimálisan csökkent.

A belföldi távolsági személyszállítás terén – a szállított utasok számát tekintve – az autóbuszforgalom súlya a meghatározó: 79%. A nemzetközi szállításban 61%-os részesedésével a légi közlekedésé a vezető szerep, az autóbusz 15%-os, a vasút 24%-os hányadot képvisel.
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 59 országgal lebonyolított utasforgalma 1,7 millió
fő volt, 8%-kal több a bázisidőszakhoz képest Ezt az utasforgalmat összesen 23,5 ezer, az előző évinél
3%-kal több járattal realizálta. A legnagyobb forgalmat lebonyolító légitársaságok a MALÉV, a Wizz
Air, a Lufthansa, az EasyJet, a Swiss, a KLM és a British Airways. Nem menetrend szerinti forgalmat
45 ország irányában bonyolított le a repülőtér. A legnagyobb súlyú országok a menetrend szerinti
forgalomban Németország, az Egyesült Királyság  és Olaszország, míg a nem menetrend szerinti
forgalomban Egyiptom, Spanyolország, Kenya és Csehország voltak.

A helyi személyszállítás utasszáma 1 %-kal, az utaskilométerben mért teljesítménye 2%-kal nőtt az
előző évihez képest. A legmagasabb – az utasszámot tekintve 56%-os, az utaskilométert figyelembe
véve 59%-os – részaránya az autóbusz-közlekedésnek volt. Az autóbuszon utazók 46%-a Budapesten
közlekedett.

Közúti gépjárművek állománya
2010. december 31-én a  közúti gépjárművek állománya  3,6 millió volt, ebből valamivel
kevesebb, mint 3 millió személygépkocsi. 2010 során a hazánkban forgalomban lévő
személygépjárművek száma tovább csökkent, visszaesett a 2007 előtti szintre, a többi gépjármű száma
az előző év azonos, év végi időpontjához képest lényegében stagnált. Továbbra is magas a
gépjárművek átlagos életkora, a személygépkocsiké 11, az autóbuszoké 13 év.
2011. I. negyedév folyamán az első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik száma
17 ezer volt. Ez az évek óta tartó csökkenés következtében alacsony bázisidőszaki adathoz képest
csaknem ötödével több. A Ford, az Opel és a  Volkswagen márkák adták együttesen az elsőként
forgalomba helyezett személygépjárművek mintegy harmadát. Az első alkalommal regisztrált
személygépjárművek 28%-a volt használt, míg ez a mutató 2008 azonos időszakában mindössze 9%
volt.

A cikk részletei->

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes