Nagyságrendek a logisztikában; cégismertető sorozat IV.

A BAJAI KIKÖTŐ: egy intermodális logisztikai szolgáltató központ. Baja városának a hajózásban és a kikötői tevékenységben több évszázados hagyománya van. Elsődleges szerepe az Al-Dunán, illetve a Duna torkolati átrakással, a távoli keleti irányú forgalomban nyilvánult meg…

A BAJAI KIKÖTŐ: EGY INTERMODÁLIS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT.
Előzmények
Baja városának a hajózásban és a kikötői tevékenységben több évszázados hagyománya van. Elsődleges szerepe az Al-Dunán, illetve a Duna torkolati átrakással, a távoli keleti irányú forgalomban nyilvánult meg. A DUNA – MAJNA -csatorna átadásával megindult a Majna – Rajna irányú forgalom: megjelentek a német – holland – belga – lobogójú hajóegységek, így most már közvetlen vízi út köti össze Baját is az Északi és Fekete – tengerrel egyaránt. Ez az új helyzet a tenger(i) és kikötőink birtoklásának, hasznának hiányát csökkentette és végre bekapcsolódhattunk az európai Ellátási Láncba (SC) a logisztikai vérkeringésbe. Egyben BAJA városa a régió és Dél-Magyarország legjelentősebb közlekedési csomópontja, a déli határhoz való közelsége révén három ország határ menti térségének lett valóságosan is LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA.
Kedvező topográfiai fekvés.
A Bajai kikötő a Duna bal partján az 1479+140 és az 1480+900 fkm. közötti szakaszon található: az EU (jelenlegi) déli határának legfejlettebb és legjelentősebb folyami kikötője; vámút, az EU belépő vízi-határátkelő helye, ma már a nemzetközi vízi forgalom szolgáltató és raktározási bázisa.
A gazdaságirányítás felismerése.
1992 óta törvényerejű rendelet alapján a bajai kikötő "KÖZFORGALMÚ KIKÖTŐ" minősítést kapott. Ez a minősítés egyúttal az üzem működtetésére állami garanciát jelent. A következő lépés az optimális üzemeltetés folyamatosságának biztosítása volt: megalakult a BAJAI ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ KIKÖTŐ működtető céltársaság. Feladata sokrétű és nem elhanyagolható: ezentúl az országos közforgalmú kikötővé minősített, meghatározott (208.795 nm.) területen a nemzetközi és országos normatíváknak megfelelő kiszolgálási színvonal feltételeinek biztosítása.
Megfelelni a bizalomnak.
Sajtóbeszélgetésen a kikötő vezetője, NAGY LÁSZLÓ igazgató kifejtette: Minden erővel és eszközzel azon fáradoznak, hogy a rájuk bízott állami vagyont a lehető leghatékonyabban és legeredményesebben működtessék. Céljuk egyértelmű:
BAJA, a kisrégió, a Dél-Alföldi regionális térség, a Dél-Dunántúli régió, továbbá ezek összekapcsolódásával az egész környék indukáló, fejlesztő tényezőjévé felerősödni és e pozíciót izmosítani és stabilizálni. E törekvésük realizálásának egyik fontos útja a logisztikai szolgáltató feladatok színvonalas ellátása; kedvező lehetőséget és kínálatot nyújtani minden (bel-és külföldi) gazdasági társaságnak, azok betelepülésének, hajós kifejezéssel azok: "lehorgonyzásának", olyanoknak, amelyek elsősorban kereskedelemmel, szállítmányozással, termeléssel, gyártással, disztribúcióval foglalkoznak.
Ismét egy ranggal feljebb…
A BOKK a technikai, technológiai, műszaki megoldásaik, infrastrukturális fejlesztéseik és adottságaik – amelyek továbbépítésére, folytatására a szándék és igény mind a szolgáltató kikötő mind fogadó és megjelent partnerek részéről messzemenően megjelenik – birtokában a BAJAI ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ KIKÖTŐ
INTERMODÁLIS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
minősítést nyerte el. A kemény feltételeknek is megfelelt szolgáltatásokat produkáló kikötő menedzsmentjének, illetve munkájának elismerése is az illetékes bizottság pozitív döntése.
Mit nyújt a BOKK, mint szolgáltató központ?
- TELJESKÖRŰ KIKÖTŐI- ÉS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁST,
- ÁRUK HAJÓBÓL TÖRTÉNŐ KI- ÉS BERAKODÁSÁT,
- BELFÖLDI RAKTÁROZÁST,
- KONTÉNERKEZELÉST, DEPÓZÁST, JAVÍTÁST,
- TELJEKÖRŰ VÁMÜGYNÖKSÉGI SZOLGÁLTATÁST,
- KOMISSIÓZÁST,
- KÜLKEREKEDELMI TEVÉKENYSÉGET, BONYOLÍTÁST,
- NÖVÉNY- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLOMÁS SZOLGÁLTATÁSAIT,
- SZÁLLÍTMÁNYOZÁST, FUVARSZERVEZÉST,
- RO-RO SZOLGÁLTATÁST.
Terminálok.
A Bajai kikötő 10 terminállal rendelkezik: műszaki adottságaik szerint a termékek ki-és berakodásától a komplex logisztikai szolgáltatásig, vetőmag, műtrágya kereskedelemtől a vasúton, vagy közúton érkező ömlesztett áruk vízi járműbe történő berakásán kívül, a darabáruk rakodását, manipulálását, kavics, homokrakodásig stb. zökkenőmentesen képesek megoldani.
Harmóniában a gazdaságirányítással, EU-s irányelvekkel.
Az eddigi fejlesztések – a támogatásokat is beleértve – azt igazolják vissza, hogy a BOKK céljai, tervei, elképzelései összhangban vannak a NF – és EU-s tervekkel, harmonizálnak a nagy európai közlekedéspolitikai koncepciókkal, sőt pontosan illeszkednek a különböző érintett régió jól felfogott gazdasági-üzleti érdekeivel is
A bajai kikötő jövője.
A BOKK menedzsmentjének írásban lefektetett és elhangzott közeli és távolabbi terveiből kiderült: az illetékes kormányzati szervekkel szorosan együttműködve, a közlekedéspolitikai és környezetvédelmi koncepcióval összhangba kívánják megteremteni a kombinált szállítás Dél- Magyarországi centrumát; növelni fogják a RO-RO és a konténer-terminál forgalmát; további fejlesztésekkel megvalósítani a ZÖLD TERMINÁL – t és a medencés kikötőt. Úgy tűnik, a kikötő teljes kollektívája az elmúlt években megfelelt a várakozásoknak. Munkájukat az idő és eredményeik hitelesítik. Terveikhez az akarat és szándék sem hiányzik. A megvalósításokhoz, kivitelezésekhez bizonyosan külső – központi és magán – erő szükségeltetik. Adottságaik: földrajzi, környezeti, technikai tisztán felmérhetők. Erősen bizakodnak, hogy terveik rövidebb – hosszabb időn belül realizálódnak.
Céljuk nyilvánvaló:
A globális ellátási láncban a BAJAI KÖZFORGALMÚ KIKÖTŐ értékteremtő, növelő, szervező, fogadó menedzsmentté váljék; hozzájárulni kívánnak ahhoz a sikerhez, amit majd Magyarország, mint kelet-nyugat előnyös gazdasági erőtere jelent(het)a jövőben, Európában. Széleskörű offenzív marketingpolitikával, hiteles referenciákkal, képzett szakembergárdával, megbízható partnerként hívják, várják, fogadják és (ki)szolgálják bel- és külföldi megbízóikat.

Kunvári Antal

Elérhetőségeik:
Bajai Országos Közforgalmi Kikötő Kft.
H-6500 BAJA, Szentjánosi út 12.
Tel./fax:+36-79-422-502
info@portofbaja.hu
www.portofbaja.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes