Nagyságrendek a logisztikában; cégismertető sorozat III.

A LOGISZTÁR logisztikai szolgáltató cég 1966-ban alakult. 1998-99-ben elkezdődtek a közműfejlesztések: a kombi terminál megépítésével megteremtődtek a működéshez szükséges minimális infrastrukturális feltételek. 4000 m szabadtéri tárolótér, 2×370 m hosszú iparvágány, irodaépület, mobil rakodógép, a működéshez feltétlenül szükséges úthálózat, egyéb közművek 2001-ig, tereprendezés, úthálózat további bővítések, közműfejlesztés.

LOGISZTÁR: SZÉLESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁS AZ ÁRUÁRAMLÁS JELENTŐS GEOPONTJÁN.
Előzmények
A logisztikai szolgáltató cég 1966-ban alakult.
1998-99-ben elkezdődtek a közműfejlesztések: a kombi terminál megépítésével megteremtődtek a működéshez szükséges minimális infrastrukturális feltételek. 4000 m szabadtéri tárolótér, 2×370 m hosszú iparvágány, irodaépület, mobil rakodógép, a működéshez feltétlenül szükséges úthálózat, egyéb közművek 2001-ig, tereprendezés, úthálózat további bővítések, közműfejlesztés. Ez utóbbi tényezőnek köszönhetően a logisztikai terminál alkalmassá vált a betelepülő cégek fogadására. Ekkorra a KFT egyik tulajdonosa, az EUROSPED Rt. megépítette az első 3200 nm-es raktárcsarnokát.
A folytatás
A 2002-2003-as év lényeges előrelépést hozott: a beruházások folytatásaként a teljes terület (20 ha) közművekkel feltárásra került. Megvalósult a terület végleges közúti kapcsolata. Az EUROSPED megépítette második 3200 nm-es raktárépületét; megkezdte működését a vámszolgálati hely. A kombináltforgalom dinamikus növekedése szükségessé tette a kombi terminál területének 1000 négyzetméterrel történő bővítését. Egyúttal megkezdődtek az előkészületek egy központi irodaház megvalósítására. A koncepció szerint a szolgáltatások bővítése céljából, mint:
- vámszolgálat,
- posta,
- bank,
- a betelepülő cégek központi irodái,
- informatika,
- távközlés,
- vagyon-és tűzvédelem,
- ügyfélváró,
- étterem, stb.
A beruházások értéke 330 M. forint; az invesztíciót a kormányzat jelentős mértékű támogatással segítette.
EU-s csatlakozás után.
A folyamatosan növekvő ügyféligények kielégítése érdekében állandóvá váltak a fejlesztések: raktárépítések, Kombiterminál bővítés, a szabad területek hasznosítása. Az EUROSPED 3. ütemű raktárbővítése 4500 nm-rel, amely így már eléri a 11000 nm -a kombi terminál területének növelése- újabb rakodógépek üzembeállítása – 900 nm nagyságú irodaház. Ebben működik a VPOP Közép-Dunántúli Regionális Pksg. központi székesfehérvári Vámhivatala, vámügyintéző-bonyolító cégek, a betelepült cégek irodái, és a terveknek megfelelően a központ teljes irányítását és ellenőrzését biztosító informatikai és távközlési, vagyon-és tűzvédelmi rendszerek központi egységei. Kiemelt jelentőségű a kombi terminál rakodókapacitásának bővítése bakdarus technológiával, a 2007-ben megindult 10000 nm-es raktár építése, a kombi terminál tároló kapacitásának 4000 nm-rel történő növelése.
A szakmai kompetencia erősítése.
A Cég menedzsmentje előtt nem titok, hogy az ellátási lánc (SC) folyamatában talán a legfontosabb tényező az ember, a logisztikai munkatárs. Oktatása, képzése, tapasztalatainak bővítése, biztatása, ösztönzése és segítése nélkül aligha azonosulhat saját szakmai tartományát felölelő feladataival. A LOGISZTÁR dolgozói folyamatos továbbképzéseken vesznek részt, szimpóziumokon, work-shopokon, konferenciákon, bemutatókon bővítik ismereteiket, hogy naprakészen megfeleljenek az állandóan jelentkező újabb kihívásoknak. Az információs-és kontrolling rendszerük, az informatikai eszközök és programok segítségével ma már a 20 ha-os létesítmény működtetését egy 4-5 fős csapat biztosítja; t.i. feladatmegoldásaikban a korszerű outsourcing gyakorlatot segítségül hívják, így az egyes speciális igények kielégítését elsősorban külsős szakvállalatokra bízzák.
A geopont előnyeivel élni kell!
A Helsinki Korridor vonalában (V, VB) elhelyezkedő LOGISZTÁR minden lehetséges eszközzel és módon iparkodik a helyzeti előnyt fel-és kihasználni. És ezt a Város vezetésével együttesen gyakorolja. Eredményei(k) látványosak: Székesfehérvár és vonzáskörzetének gazdasági élete nagyságrendekkel megélénkült; 5 Ipari Park, 3 Ipari Zóna jött létre, megugrott a betelepült cégek forgalma is. Továbbá az észak-déli, kelet-nyugati tranzit folyosók miatti érintettségük, kapcsolatuk az M7-es autópályával, a 63-as, 7-es, 8-as, 81-es, 82-es, 811-es főutakkal, vasúti kapcsolatuk 6 irányban közforgalomra megnyitott kombi terminál, vasúti díjszabási pont meglétének előnyeit nemcsak a LOGISZTÁR élvezi és használja(ki), hanem a fejlesztések révén élénkítő hatás mutatkozik a Város és a régió vonatkozásában is.
Kompetencia: szakértelem – kreativitás – gyorsaság – innováció.
A Szolgáltató Központban a megbízóért naponta meg kell küzdeni. Szakértelemmel, a legjobb tudása szerint, udvariasan, gyorsan, a legújabb, adaptált (innovatív) technológia igénybevételével, találékonyan (kreatívan) igyekszik minden munkatárs a megbízó kedvébe járni, (ki)szolgálni, szolgáltatni. Mert az ügyfél nem felejt… Ha megelégedésére tettek eleget a megrendelő elvárásainak, biztosan visszatér! Elvük igen megszívlelendő: A VISSZATÉRŐ ŰGYFÉL, MEGBÍZÓ A LEGJOBB REFERENCIA! A Cég vezetője hangsúlyozta egy sajtótájékoztatón: NÖVEKVŐ FORGALMUNK: MUNKÁNK ELISMERÉSE – SZÁMOKBAN!
Marketing nélkül nem megy…
A cégvezetéstől kapott tájékoztatás szerint – a lehetőséghez képest- kezdeményező, hatékony marketing- és reklámtevékenységet folytatnak a possibilis célcsoport(ok) irányában. Szolgáltatási palettájukat, erősségeiket sokféle módon ismertetik: "elébe mennek" partnereiknek: szakkiállításokon, konferenciákon, workshopokon, szimpóziumokon, szakmai találkozókon vannak jelen. Az írott és elektronikus médiát is elérik, felhasználják, az internet egyre jelentősebb kínálati mód a LOGISZTÁR szolgáltatási és szállítási programjának bemutatására, eredményeik ismertetésére. A cégvezetés minden audio- és vizuális reklámeszköz alkalmazása mellett a "klasszikus" vagy hagyományos marketing eszköznek prioritást ad: – a LOGISZTÁR leghatékonyabb vevőszerző és vevőmegtartó eszköze: a jól kiszolgált, elégedett ügyfél, aki személyes tapasztalatán keresztül értékel, és ad tartós bizalmat a szolgáltatónak. És nincs igazuk?….
A LOGISZTÁR ügyvezetője érdekvédő szerepben.
Bíró Koppány Ajtony "civilben" a MAGYAR LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK SZÖVETSÉGÉNEK főtitkári feladatait is ellátja. Egy beszélgetés alkalmából kifejtette: a logisztikai szakma érdekérvényesítésének esélye és lehetősége azóta nőtt meg, amióta 2006 februárjában megalakult a LOGISZTIKAI EGYEZTETŐ FÓRUM, amelyet a szakma 6 reprezentatív, meghatározó szervezete alapított. Ez a FÓRUM egy összehangolt, egyeztetett, egységes álláspontot képes képviselni minden, a logisztikai szakterületet érintő kérdésben. A LEF mára rangos, elegendő súlyú érdekképviseleti szakmai partnerré erősödött, és segítségével, közreműködésével a logisztika sikeresen jelenik meg a gazdaságban, akár koncepciók kimunkálásánál, egyeztetéseknél, hivatalos tárgyalásoknál, szakirányító szerveknél.
A jövő kilátásai.
A tervek és lehetőségek kényes egyensúlyának megteremtése – nem lesz könnyű feladat, a LOGISZTÁR számára sem. A recesszió és pénzügyi válság nyilván korlátozza a fejlesztéseket; fontos a szolgáltatások szinten tartása, a stabilitás megőrzése, az EU-s pályázatokon történő sikeres szereplés, az innovatív, takarékos megoldások előtérbe helyezése. A nehezebb körülmények ellenére nem mondanak le rövidebb – hosszabbtávú terveikről. pld. raktáraikat kiszolgáló vasúti vágány megépítéséről, közforgalmi átrakó létrehozásáról, az informatikai rendszer (állandó) továbbfejlesztéséről.
Bíznak továbbra is a logisztika – szolgáltatás jelentőségének kormányzati szinten történő el- és felismerésében, a versenyképesség és munkahelyteremtés fontosságában, a válság túlélésében. Céljuk nem változott:
A LOGISZTÁR LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT folyamatosan megújulva, korszerű, igényes, jó hírű, környezetbarát logisztikai rendszerekkel állhasson a jövőben is az állandó és remélik, bővülő ügyfelei rendelkezésére.

Kunvári Antal

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes