Nagyságrendek a logisztikában; cégismertető sorozat

Mindenekelőtt illő, hogy a Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének megalakulásáról, az alapítókról, az alapítás körülményeiről szóljunk. Egy biztos: az eredeti szakmai szándékot a szervezet létrehozásáról az idő bizonyossággal igazolta; a több mint 5 év történései, a Szövetség vezetőségének (tovább) fejlesztései csak erősítették és bővítették a számtalan területen (a tagság érdekében, és részére) hasznos, sokrétű feladatmegoldások körét.

Bevezető.
Röviden az MLSZKSZ fél évtizedéről, I.

Mindenekelőtt illő, hogy a Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének megalakulásáról, az alapítókról, az alapítás körülményeiről szóljunk. Egy biztos: az eredeti szakmai szándékot a szervezet létrehozásáról az idő bizonyossággal igazolta; a több mint 5 év történései, a Szövetség vezetőségének (tovább) fejlesztései csak erősítették és bővítették a számtalan területen (a tagság érdekében, és részére) hasznos, sokrétű feladatmegoldások körét.
Mit gondolt FÜLÖP ZSOLT alapító, azóta is az MLSZKSZ folyamatosan újraválasztott elnöke 2002-ben a Szövetség céljairól, a szakmai vákuumról, amelyet a megalakítandó szervezet majd kitölt? Egy, e sorok írójával 2002-ben készített interjúból idézünk.
"A logisztikai központok eddig gyakorlatilag szigetszerűen, külön-külön tevékenykedtek. A kézfogással elindult egy olyan párbeszéd, amely alapja lehet egy integrált együttműködésnek. Ebből a szolgáltatók és a szolgáltatás(oka)t igénybevevők is profitálhatnak. Most nemcsak forintális profitra gondolok, hanem a szolgáltatás minőségére is."
Nemzetközi kapcsolatok.
Elindult a nemzetközi kapcsolatfelvétel az EURÓPAI LOGISZTIKAI SZERVEZETTEL; ezen keresztül ismertetjük meg a magyarországi logisztikai hálózatot, annak üzleti lehetőségeit és az igénybe vehető szolgáltatásokat.
Hozzáadott érték Kelet-Európa irányába.
A Kelet Európa felé irányuló (nyugati) export-áruáramlás vonalán a gyűjtő- és elosztó funkciót tovább kívánjuk erősíteni. Ezek a funkciók már ma is működnek. Jó példák erre Záhonyban, Debrecenben, Sopronban is megtalálhatók. Közös marketinggel, többféle megjelenéssel is erősíteni kívánjuk a kormány által is támogatott logisztikai központok szerepét hazánkban és a határokon túl is. A működő logisztikai központok egy része már bekapcsolódott értéknövelő tevékenységgel az ipari termelésbe. Várhatóan ez lesz a jövő útja, erre kell felkészülni strukturálisan és humán erőforrással is. Például már Magyarországon is megtaláljuk az outsourcing (kihelyezés, külső alvállalkozás) igényét mind a termelő, mind a kereskedő vállalatok részéről.
Környezetvédelem, logisztikai központok.
A logisztikai központok gyűjtő, elosztó szerepének felértékelődése az utóbbi években folyamatosan növekszik. A logisztikai gazdasági ágazat egyik jelentős fejlődési lehetőségét látom benne. A közúti szállítások vasútra terelését már nem látom ilyen optimistán. A MÁV, nagysága miatt is, nehézkesen viselkedik a közlekedési és szállítási ágazatok közötti versenyben. Kíváncsian és szimpátiával várom és figyelem a(z) (új) vezérkar erőfeszítéseit, átalakítási szándékait… A kitörési pontot abban látom, hogy ha rendszerben tudnánk gondolkodni. Például: a konténer és csereszekrény fuvarozásban. Ma már a logisztikai központok jó része alkalmas arra, hogy a törzshálózaton a közút és a vasút kapcsolatát megteremtse. Emellett tudomásul kell venni, hogy a forgalom nélküli szárnyvonalakat tovább üzemeltetni az adófizetők zsebére nem fair játék… A törzshálózaton gyors és jelentős fejlesztéseket kell végrehajtani. Ez ma már nem politikai, hanem fontos gazdasági kérdés.
A logisztikai központok tervezése, építése, kapacitása és az igények.
A már felépült és építendő logisztikai központok várható forgalmi adatai a főhatóságnál rendelkezésre állnak, köszönhetően a Közlekedéstudományi Intézetnek (KTI) is, amely az előkészítő munkában jelentős szerepet vállalt. A magántőke bevonása, (ill. bekapcsolódása) pedig – ismeretes – feltétlenül és kizárólag a befektetések (mielőbbi) megtérülésén alapszik… A tőkének egyébként is az a sajátossága, hogy csak ott érzi jól magát, ahol kellő gazdasági, politikai, társadalmi stabilitás van jelen, így biztonságos megtérülést feltételez. Persze az esetleges túlzott kapacitásnövelés – ettől egyelőre nem kell tartanunk – az egymás közötti versenyt kiélezheti, amelyet kezelni szükséges.
Rövidebb, hosszabbtávú feladatok – marketing.
Az MLSZKSZ- tagoknak most elsősorban be kell kapcsolódniuk a nyugat – keleti és az észak – déli irányú forgalomba, el kell (tudni) fogadtatni a környező gazdasági potenciállal a magyarországi fizikális és szellemi "terminált". Ezt a célt csak sok eredményes szolgáltatással, célzott, hatékony marketinggel – és kellő alázattal érhetjük el!
Ma (még) Magyarországon a logisztikai szolgáltatások terén végleteket találunk: lepusztult sufnikat, és minden követelménynek megfelelő, színvonalas, magas technikával, technológiával rendelkező logisztikai központokat. Az utóbbi időkben pozitív változások történtek mind a BILK, mind a már meglévő logisztikai központok fejlesztésében. A már folyamatban lévő fejlesztések azt mutatják, hogy a tőke igenis jelentős szerepet vállalt a központok továbbépítésében. Bízunk abban, hogy a Széchenyi-terv kiürülésével megszűnt lehetőségeket a kormányzat más pályázati módokban pótolni fogja. A logisztikai központok fejlesztése az óriási infrastrukturális beruházások miatt az állam szerepét nem nélkülözheti. Tudomásul kell venni azt a tényt, hogy a logisztikai központok magasan kvalifikált humán erőforrást alkalmaznak, ugyanakkor jelentős ipartelepítő hatásuk is jelentkezik, amelyet jobban ki kellene használni. A Szövetség korlátozott pénzeszközökkel rendelkezik, ennek ellenére célul tűzte ki egy közös informatikai hálózat kiépítését. Erre még keressük a forrást. Ez a hálózat lökést adna a logisztikai központok fejlődésének.
Szükséges fejlesztések. Imázs építés.
Kelet-Nyugat egyre bővülő áruáramlásában a logisztika, így a logisztikai központok szerepe folyamatosan át, és felértékelődik. Ahhoz azonban, hogy hazánk ebben az óriási árucsere folyamatban jelentős(ebb) szerepet vállalhasson, "fordítókorong"-ként jelenjék meg abban az értelemben, hogy a globális ellátási láncban értékteremtő, növelő menedzsment lehessen, igen sok feltételnek kell(ene) még megfelelni… Már néhány központ fedi a várakozásokat, de ezek vannak még a kevesebben. Pl.: informatikai helyzetük még alkalmatlan a gazdasági feladatok kezelésére. Szükséges a komplex európai logisztikai hálózat magyarországi részhálózatának az országos központok létesítésével történő megteremtése, a tranzit áruforgalom értéknövelésével nemzeti jövedelemfokozás, a logisztikai szolgáltató központok gyűjtő, terítő szerepe következtében a nagytávolságú közúti szállítás vasútra terelése, (kombinált fuvarozás), a közlekedés okozta környezetszennyezés csökkentése.
Ami az MLSZKSZ tagjait illeti, good-will, imázs építésben is lépni kívánunk hatékonyan és folyamatosan: a konferenciákon, szakmai kongresszusokon, technical lectures-eken kívül részt szándékozunk venni a TRANSRUSSIA-an, Moszkvában, és a TRANSPORT-LOGISTIC kiállításon és kongresszuson Münchenben. Célunk: szolgáltatásaink ismertetése és a nemzetközi trendek megismerése, a kapcsolatok kiépítése.
/folytatjuk/

Kunvári Antal

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes