Logisztika, szállítás/szállítógép biztonság, kompetencia II.

Előző, a ZENIT HÍRADÓ számában a logisztikai gazdasági ágazat fontos szegmensét alkotó szállítás-szállítógép (rendszer) biztonságáról rögzítettünk – vonatkozó szakirodalom segítségét is igénybe véve – néhány fontos tényezőt. Ezek elemzése során jutottunk el az EU-OSHA (Occupational Safety and Health Administration, Federal Agency) Európai Unió Munkahelyi Biztonsági- és Egészségügyi Ügynökséghez, annak hazai képviseletéhez illetve szervezetéhez.

Előző, a ZENIT HÍRADÓ 2008/3 számában a logisztikai gazdasági ágazat fontos szegmensét alkotó szállítás-szállítógép (rendszer) biztonságáról rögzítettünk – vonatkozó szakirodalom segítségét is igénybe véve – néhány fontos tényezőt. Ezek elemzése során jutottunk el az EU-OSHA (Occupational Safety and Health Administration, Federal Agency) Európai Unió Munkahelyi Biztonsági- és Egészségügyi Ügynökséghez, annak hazai képviseletéhez illetve szervezetéhez.
Megállapítottuk, hogy az EU-OSHA szabványok alapján egy, a képzési programot (a kompetencia egyik feltétele) is tartalmazó tervezetet – kell a tulajdonosnak, illetve az üzemeltetőnek kidolgoznia, három lépésben:
I. Biztonságtechnikai szabványok, adatgyűjtés és a képzés kézikönyv.
1. Biztonságtechnikai követelmények szabványa:
- rendszerekhez és berendezésekhez,
- a személyzet részére,
- műveletekhez és karbantartáshoz,
2. A beruházásban résztvevő minden fél (műszaki, tervező, gyártó és kivitelező) tájékoztatása arról, hogy csak a "Biztonságtechnikai szabvány" előírásainak megfelelő (biztonságtechnikai) javaslatokat ad(hat)nak.
3. A felektől begyűjtött biztonságtechnikai anyag alapján a "Beépítési, üzemeltetési, a karbantartási és a képzési utasítás" összeállítása és elkészítése.
4. A figyelmeztető táblák rendeltetésének, tartalmának és helyének kijelölése és ellenőrzése a termékfelelősség szempontjából.
5. A személyi védőeszköz használat előírása, mint:
- védősisak viselet,
- védőszemüveg viselet,
- kesztyű fel/lehúzása mozgó szállítógép közelében.
6. A (tovább)képző tanfolyamok általános elemei:
- célok meghatározása,
- a tanmenet vázlatos elkészítése,
- időbeosztás,
- a képzési formák megválasztása, (munkahelyi, osztálytermi képzés, vagy új technológia oktatása)
- a képzés dokumentálása,
- a képzés hatékonyságának értékelése (mérése)
II. A képzési követelmények kitűzése.
1. A kezdő képzőtanfolyam folyamatának meghatározása. Szükség esetén külső szakértők bevonása,
2. Új dolgozók (belépők) képzési folyamatának meghatározása. (A kutatások kimutatták, hogy az új dolgozókat sokkal több sérülés, baleset éri, mint a tapasztaltabb régieket.
III. A vezetés részvétele; felülvizsgálat és folyamatos képzés.
1. A vezetés tudjon a folyamatban lévő biztonságtechnikai programokról,
2. Havonta biztonságtechnikai beszámoló-összejövetelt kell tartani az üzemeltetés és karbantartás témáiban.
3. A negyedéves gyűlésen meg kell nevezni a problémákat és a változásokat/változtatásokat, mint:
- új, vagy áthelyezett berendezések, illetve a biztonságtechnikát befolyásoló tényezők megnevezése,
- A részmunkaidős dolgozók képzése (videofelvétellel).
4. Valamennyi egyéni vagy csoportos munkaegészségügyi, és biztonságtechnikai képzés nyilvántartásba vétele.
A két említett szabvány, az ANSI és az OSHA elég bőven foglalkozik daru- és emelőtargonca-biztonságtechnikával és képzéssel. E tárgykörben számos írásos, videó és képzési anyag áll rendelkezésre, ám a szállítógép-biztonságtechnikával és képzéssel nem foglalkoznak kellő mélységben. Emiatt (is) elengedhetetlen a cégek saját szállítógép rendszeréhez önállóan biztonságtechnikai képzési programot kimunkálnia. A képzésre fordított idő és pénz a kevesebb baleset, biztosítási díjak és a jobb teljesítmény révén bőven megtérül. A (biztonságtechnikai) képzés révén elsajátított tudástömeg a kompetencia része, amely már az EU-ban is több ízben meghatározásra került. Tudniillik a kompetencia teszi lehetővé a (nemzetközi) piaci versenyben való eredményes vállalati részvételt.

- a szerkesztő –

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes