Logisztika, szállítás/szállítógép biztonság, kompetencia I.

Már csaknem 10 évvel ezelőtt a nemzetközileg ismert szakértő, DETHOLD ADEN, a BLG elnök-igazgatója, és a Német Logisztikai Egyesület első embere egyik szakelőadásában megállapította: "A globalizációs folyamat egy állandóan növekvő szállítási problémát hordoz magában…

Már csaknem 10 évvel ezelőtt a nemzetközileg ismert szakértő, DETHOLD ADEN, a BLG elnök-igazgatója, és a Német Logisztikai Egyesület első embere egyik szakelőadásában megállapította:
"A globalizációs folyamat egy állandóan növekvő szállítási problémát hordoz magában. Világszerte a termék és beszerzés fő kritériuma: a minőség és megbízhatóság. Ezért igénylik a szervezési és irányító folyamatok levezénylői a kompetens logisztikai szolgáltatót, partnert." "A kompetencia, amelyen én szakértelmet, teljesítőképességet értek, dönti el a szakmában, a brancsban az eredményességet"
A rövid bevezetővel a célom az ellátási lánc (SC) összetevőinek szegmensei közül jelentős szerepet betöltő (logisztika), szállítás szoros összefüggésére történő figyelemfelkeltés volt. Egyúttal nyilvánvaló kapcsolat áll fenn a kompetencia, a szakértelem, a (tovább)képzés, a biztonságtechnika (hiánya) és a balesetek között. Példának okáért az EU országaiban majdnem 200000 balesetet regisztráltak évente a munkahelyi tevékenységgel összefüggésben.
A témakör éppen ezért megérdemli az odafigyelést, esetleg következtetések levonását, minták és példák bemutatását. A balesetek jó része szállítógép-biztonság problémájával áll kapcsolatban.
A szállítógép-balesetek fő oka – a működtetett gép típusától, rendeltetésétől függetlenül – a megfelelő biztonságtechnikai képzés hiányára vezethető vissza. Az Egyesült Államok jól példázza az arányokat: az anyagmozgatási balesetek száma itt több mint az összes ipari baleset egynegyede. Évente mintegy 10000 szállítógép eredetű ipari baleset történik, közülük 40 halálos.
A szállítógép rendelkezik gyárilag saját biztonságtechnikával, és ha rendszerben dolgozik, ez kiegészül, szerepétől függően a technológiai tervben meghatározott biztonságtechnikai megoldásokkal. Tehát a szállítógép biztonságtechnikája a gyártótól, a megrendelő igénye(i) alapján készített technológiai tervtől és a kivitelezéstől, azaz több egymással szerződéses kapcsolatban álló féltől függ. Az ennek során figyelembe veendő biztonságtechnikai szempontok sorrendisége az alábbi egyezményes szabályon alapszik:
1. A veszély vagy kockázat megszüntetése,
2. Biztonságos technológia,
3. Figyelmeztető táblák,
4. (Tovább)képzés és eligazítás,
5. Személyi védőeszközök kötelezővé tétele.
Az első és második pont a szállítógépet és szállítógép-rendszert tervező és gyártó felelőssége, a szabványos figyelmeztető táblák az illetékes (Szállítógépgyártók) szövetségtől beszerezhetők. Szerepük a biztonságban egyes kutatások szerint erősen vitatott.
A képzés és az eligazítás a tulajdonosra illetőleg az üzemeltetőre tartozik: beszerzi a műszakiaktól, a gyártótól, a tervezőtől a vonatkozó és szükséges ismereteket és a cégnél ezekre alapozva folyamatos képzést tart, egyúttal előírja a személyi védőeszközök használatát is. Az egyes országokban különböző szervek írják elő a szükséges/kötelező szabványokat, szabályokat munkaügyi és egészségügyi vonatkozásokban egyaránt. A tengerentúlon két intézmény szerepe döntő a témakörben:
Az OSHA (Occupational Safety & Health Administration, Main Federal Agency) és az ANSI (American National Standard Institute).
Az USA-ban ezek az intézmények már 1920-as évektől működnek. Európai megfelelőjük az EU OSHA, az Európai Munkaügyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. Ezek a szabványok foglalkoznak a munkafajták egészségügyi és biztonságtechnikai oktatási követelményeivel. Meghatározzák azokat a munkaköröket, amelyeket csak képesített, hozzáértő, képzett dolgozó tölthet be. Előírás: a tulajdonosnak saját embereivel vagy egy szakértő-tanácsadó céggel ki kell dolgoztatnia a hatályos szállítógép biztonságtechnikai szabványok szerinti (képzési programot tartalmazó) "SZÁLLÍTÓGÉP BIZTONSÁG-TECHNIKAI STRATÉGIÁT"
Az előforduló balesetek – tapasztalatok szerinti – fő oka, még a jól kialakított és üzemeltetett szállítógép rendszereknél is, az üzemeltetők és a karbantartók hiányos képzése. Ez főleg akkor veszélyes, ha
- sok a részmunkaidős dolgozó,
- áthelyezett vagy használt szállítógépekkel dolgoznak,
- a szállítógép rendszert több cégtől beszerzett gépből, alkatrészből állították össze,
- ha a gépészeti villamos és karbantartási munkákat alvállalkozók végzik.
Ennyi fért a ZH ez évi 3-as számába a témáról.
A biztonságtechnikai programot a Zenit Híradó 4-es számában ismertetjük.
Végezetül az EU OSHA magyarországi részlegének címét közöljük: Magyarországi FÓKUSZPONT- Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, BUDAPEST, 1024. Margit-körút 85. tel.: 346-9454. Fax: 346-9453. e-mail: gador@ommt.hu

- a szerkesztő –

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes