Itt az új EU Fehér Könyv!

Brüsszelben, 2010. július 22-én az Európai Közösségek Bizottsága elfogadta a következő évtizedre vonatkozó közlekedésbiztonsági programot. A kitűzött cél nemes és ambíciózus. Az EU a közúti balesetek halálos áldozatainak számát kívánja felére csökkenteni 2020-ig -tájékoztatott az ORFK-OBB.

A 2011. és 2020. közötti időszakra vonatkozó uniós közlekedésbiztonsági program nemes és nagyratörő célt fogalmaz meg, mely túlnyúlik az előzetesen meghirdetettnél. A cél nem más, mint a közúti balesetben meghalt személyek számának felére csökkentése az évtized végéig az Európai Unió területén. (A 2008. év végén nyilvánosságra hozott tervezetben még 40 %-os mértékű csökkentés szerepelt.)
A közösségi program az előszavában leszögezi, hogy a közúti közlekedés biztonsága fontos társadalmi probléma, melyet az alábbi számadatok is jeleznek:
- 2009-ben több mint 35.000 személy vesztette életét az Európai Unió közútjain, mely egy közepes méretű város (hazai viszonylatban pl. Szekszárd) lakosságának felel meg,
- a becslések szerint minden egyes közúti halálesetre 4 maradandó károsodást (agykárosodást, ill. gerincsérülést stb), ill. 10 súlyos, valamint 40 könnyű sérülést szenvedett személy jut,
- a közúti balesetek a közösségnek évente mintegy 130 milliárd Euro kárt okoznak.

Az Európai Unió az új évtizedre vonatkozó programjával folytatja azt a megkezdett utat, melyet 2001-ben, a „Fehér Könyv" kiadásával hirdetett meg. Ennek megfelelően az új programban is kvantitatív cél meghatározására került sor, hiszen a különböző szintű (közösségi, nemzeti, önkormányzati stb.) intézkedések és beavatkozások meghatározása, a szükséges financiális eszközök hozzárendelése, továbbá a tervek időarányos teljesítésének vizsgálata leghatékonyabban a mennyiségi célok esetében valósítható meg.

A Bizottság által elfogadott program az alábbi hét területen fogalmaz meg stratégiai célokat:

Gépjárművek biztonságát javító intézkedések
Biztonságosabb közúti infrastruktúra kiépítése
Intelligens technológiák ösztönzése
A közúthasználók nevelésének és oktatásának javítása
Hatékonyabb közúti ellenőrzések
A közúti sérülésekkel kapcsolatos intézkedések
A motorkerékpárosok közlekedésbiztonságának javítása.

Az EU Közúti Közlekedésbiztonsági program 2011-2020 részletes intézkedései

A legfontosabb számadatok:
- A közúti biztonság fontos társadalmi probléma. 2009-ben több mint 35 000 ember halt meg az utakon az Európai Unióban, ami megfelel egy közepes méretű város lakosságának.
- A becslések szerint minden egyes közúti halálesetre 4 maradandó károsodást (vagyis agykárosodást, ill. gerincsérülést), 10 súlyos és 40 könnyű sérülést szenvedett személy jut.
- A közúti balesetek a becslések szerint a közösségnek évente 130 milliárd euro kárt okoznak.A közúti közlekedésbiztonsági program részletei

A program hét stratégiai célkitűzést tartalmaz

1. Gépjárművek biztonságát javító intézkedések

Jelentős munka folyt a 2001-2010-es időszakban is olyan „passzív" biztonsági felszerelések tekintetében, mint a biztonsági öv vagy a légzsák. 2011 és 2020 között új, „aktív" biztonsági intézkedések lépnek majd életbe a következő biztonsági felszerelésekkel kapcsolatban:

Kötelező elektronikus menetstabilizáló program (személygépkocsik, buszok és tehergépkocsik számára, az úttartás érdekében, kipörgés gátlás céljából)

Kötelező, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (tehergépkocsik és buszok számára)

Kötelező automatikus vészfékrendszer (tehergépkocsik és buszok számára),

Kötelező, biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés (személygépkocsik és buszok számára)

Kötelező sebességkorlátozó a könnyű tehergépjárművek számára (a tehergépkocsik már fel vannak vele szerelve)

Az elektronikus gépjárművek tekintetében a Bizottság külön fogja meghatározni azokat konkrét intézkedéseket, amelyek a biztonságra vonatkozó technikai alapelveket írják majd elő.

A Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy bizonyos átalakítás után kiterjeszthetők-e olyan vezetéstámogató rendszerek, mint az ütközésgátló jelzés alkalmazása a kereskedelmi és/vagy magán gépjárművekre is.

2003 óta az európai törvényhozás nagy hangsúlyt fektetett a balesetek kockázatának csökkentésére az olyan veszélyeztetett csoportok tekintetében, mint a gyalogosok és a kerékpárosok, többek között az energiaelnyelő lökhárító és a holttértükör kötelezővé tételével. Ezen a területen további technikai előírások lehetőségének megvizsgálására lesz szükség.

Gépjárműbiztonság a közutakon – műszaki vizsgálat

A Bizottság a továbbiakban ösztönözni fogja a műszaki vizsgálattal kapcsolatos európai jogszabályalkotást annak érdekében, hogy a műszaki vizsgákat a tagállamok kölcsönösen elismerjék, és így az egyik tagállamban elvégzett vizsgálat érvényes lehessen egy másikban is.

2. Biztonságosabb közúti infrastruktúra kiépítése

Az európai forrásokból csak olyan infrastruktúra támogatható, amely összhangban áll a közutak és alagutak biztonságára vonatkozó irányelvekkel. A TEN-T program már ilyen elv alapján működik, a Bizottság pedig szeretné ezt az elvet általánosan kiterjeszteni minden európai támogatási programra, többek között a kohéziós alap támogatásaira is.

A Bizottság megvizsgálja a közúti infrastruktúra biztonságkezelésével kapcsolatos meglévő európai jogszabályok tagállamok vidéki útjai tekintetében történő kiterjesztésének lehetőségét is. A jogszabályok megkívánják, hogy a biztonsági követelményeket már a tervezési szakaszban vegyék figyelembe az infrastruktúra fejlesztéseinél. Előírják ezen kívül az infrastruktúra biztonsági ellenőrzését, a „fekete foltok" beazonosítását és a felülvizsgálatot. Ezen alapelveknek a vidéki utakra történő kiterjesztése a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjén keresztül történhetne.

3. Intelligens technológiák ösztönzése

A Bizottság új technikai előírásokat fog javasolni az ITS-irányelv (intelligens közlekedési rendszerek irányelve) alapján annak érdekében, hogy megkönnyítse az adat- és információcserét a gépjárművek, illetve a gépjárművek és a közúti infrastrukturális rendszerek között (például valós idejű információ elérése a sebességkorlátozásokról, a forgalmi helyzetről vagy torlódásokról; gyalogosfelismerő rendszer).

A Bizottságnak szándékában áll az „Call" („eSegélyhívó") rendszerének továbbfejlesztése, valamint annak a motorosokra, a nehézgépjárművekre és buszokra való kiterjesztése is.

4. A közúthasználók nevelésének és oktatásának javítása

A közúthasználó az első szem a biztonsági láncban, és egyben a leginkább hajlamos arra, hogy hibát kövessen el. Bármilyen műszaki intézkedésről legyen is szó, a közúti biztonság hatékonysága végső soron a közutak használóinak magatartásán múlik. A nevelés, oktatás és a szankcionálás elemi fontosságúak.

A Bizottság a tagállamokkal együtt fogja kidolgozni közös közútbiztonsági stratégiáját a továbbképzésekkel és oktatással kapcsolatban. Uniós szinten ez elsősorban az engedélykiadás és az oktatás rendszerének javítását fogja jelenteni, pontosabban az EU vezetői engedélyekről szóló irányelvének kiterjesztését a következő célkitűzésekkel:

A gépjárművezető-oktatókkal szembeni minimális követelmények

A kísérővel történő vezetés és a tanulóidő összehangolása a vezetői engedély megszerzését megelőző időszakban (pl. alsó korhatár, előzetes tapasztalatok, vagy feltételek előírása azokban az országokban, amelyek csatlakoznak ehhez a rendszerhez).

A vezetői vizsga letételét követő próbaidő bevezetési lehetőségének megvizsgálása (ott, ahol a friss vezetői engedéllyel rendelkezőkre szigorúbb szabályok vonatkoznak).

Annak a lehetőségnek a megvizsgálása, hogy a környezettudatos vezetést beemeljük az elméleti és gyakorlati oktatás anyagába a biztonságosabb és szabálykövetőbb vezetés érdekében.

5. Hatékonyabb végrehajtás

A közlekedésbiztonsági politika hatékonysága nagyban múlik az ellenőrzések gyakoriságán, és a biztonsági előírások betartásán. A végrehajtás kulcsfontosságú a halálesetek és sérülések számának csökkentésében. A gyorshajtás, ittas vezetés, és a biztonsági öv mellőzése még mindig a közúti halálesetek három leggyakoribb oka. A következő intézkedésekre lesz szükség az európai és nemzeti ellenőrzések megerősítésére:

A tagállamoknak nemzeti végrehajtási terveket kell kidolgozniuk (pl. prioritásokra és a nemzeti szintű ellenőrzések intenzitásának mértékére vonatkozó célkitűzéseket).

Európai figyelemfelhívó kampány

Az ittas vezetők esetében a szankciók mellé megelőző lépéseket is el kell rendelni. A Bizottság például mérlegelni fogja arra vonatkozó jogalkotói intézkedések megtételét, hogy kötelező legyen az „alco-lock" készülékek használata bizonyos szakmai esetekben (iskolabusz vezetése stb.) vagy az ittas vezetést követő rehabilitációs programok keretében (mind hivatásos, mind nem hivatásos vezetők esetében).

A legfontosabb határokon átnyúló közlekedési szabályszegés még mindig a gyorshajtás. A Bizottság kiemelt ügyként fogja kezelni a határokon átnyúló információcserével kapcsolatos jogilag is kötelező intézkedések jóváhagyását a közlekedésbiztonság területén (2008-ban javasolt irányelv), hogy lehetővé tegye a biztonsági övet mellőző, gyorshajtó, ittas, vagy piros jelzésen áthajtó külföldi szabálysértők azonosítását és megbüntetését.

6. Közúti sérültekkel kapcsolatos célkitűzések

A közúton balesetet szenvedők számának csökkentése Európa egyik legfőbb célkitűzése lesz a következő évtizedben. A Bizottság ki fogja dolgozni egy, a közúti sérültekkel és az elsősegély-nyújtással kapcsolatos átfogó stratégia elemeit, amely a következőket fogja tartalmazni:

A súlyos és könnyű sérülésre vonatkozó közös fogalom meghatározások kidolgozása olyan célkitűzések érdekében, amelyek alapján közös európai uniós célokat is meg lehet állapítani, illetve beépíteni a 2010-2020 közötti időszakra vonatkozó közúti közlekedésbiztonsági programba.

A segélyhívó szolgáltatásokkal kapcsolatos bevált tagállami gyakorlatok cseréjének, valamint a sérülésekre vonatkozó európai adatok gyűjtésének és elemzésének ösztönzése.

Az adatrögzítők, „fekete dobozok" beépítésével járó előnyök megvizsgálása, különösen a hivatásos gépjárművek esetében, hogy elősegítsük a balesetek technikai vizsgálatainak és elemzésének hatékonyságát.

7. Középpontban a motorosok

A Bizottság külön hangsúlyt kíván fektetni a motorkerékpárokra, valamint a többi kétkerekű járműre. Míg a többi közlekedési eszköz esetében egyre csökken a halálos kimenetelű balesetek és a súlyos sérülések száma, a motorkerékpárok esetében szinte alig, vagy egyáltalán nem figyelhető meg csökkenés.

A Bizottság a következő európai szintű intézkedésekre tett javaslatot a kétkerekű járművekkel kapcsolatban:

Több közlekedésbiztonsági intézkedés bizonyos kétkerekű járműkategóriák esetében: például kötelező ABC fékrendszer, automatikus világítás, és az illetéktelen beavatkozások elleni intézkedések módosítása (a sebességkorlátozó elmozdításának megakadályozására).

A védőfelszerelésekkel – pl. védőruhával – kapcsolatos általános előírások kidolgozása, vagy annak megvizsgálása, hogy lehetséges-e légzsák motorkerékpárba és/vagy, védőruházatba való beépítése.

A műszaki vizsgálattal kapcsolatos európai uniós jogszabályok motorkerékpárra és egyéb kétkerekű gépjárművekre való kiterjesztése (ez eddig még nem történt meg).

A 2001-2010-es közúti közlekedésbiztonsági program

Bár a 2001-ben kitűzött célt, vagyis a halálos kimenetelű balesetek számának felére csökkentését 2010-ig nem sikerült teljes egészében megvalósítani, jelentős előrelépést könyvelhetünk el. A halálos kimenetelű balesetek például 40%-kal csökkentek (szemben az azt megelőző évtized 25 %-os arányával). Az egymillió főre jutó közúti halálesetek száma a 2001-es 113-ról 2009-re 69-re csökkent mind a 27 tagállamban. Ez közelít a 2001-ben a legjobb mutatókkal rendelkező tagállamok adataihoz (az Egyesült Királyság, Svédország és Hollandia, ahol 61, 62, illetve 66 haláleset jutott egy millió lakosra). A közúti közlekedésbiztonsági cselekvési terv (2001-2010) látványosan előmozdította a közúti biztonság javítása érdekében tett európai uniós és tagállami erőfeszítéseket egyaránt.

Gégény István 

Forrás: intergratorforum.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes