Ipar, 2010. június

Az ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva 2010 júniusában 15,2,
munkanaphatástól megtisztítva 12,6%-kal nőtt. A termelés az év első hat hónapjában 9%-kal
magasabb volt, mint az előző év azonos időszakában. Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és
munkanaptényezővel is kiigazított ipari termelési index júniusban 0,8%-kal emelkedett.

Az ipar 2010. júniusi termelésének és exportértékesítésének idei legkedvezőbb alakulásában
elsősorban az előző hónapokhoz képest megnövekedett kereslet és a munkanaphatás érvényesül. Tavaly
júniusban a termelésben még 18,8, az exportban 21,3%-os volumencsökkenést mértünk. Az ipari termelés
motorja változatlanul az exportorientált vállalatok teljesítménye, a hazai eladások nem érték el a 2009. év
szintjét.

Az ipari export 2010 első hat hónapjában 16,6, júniusban 21,8%-kal emelkedett 2009 azonos
időszakához viszonyítva. Júniusban az exportértékesítés több mint felét a feldolgozóipar két alága adta.
Az év hatodik hónapjában a feldolgozóipari kivitel közel háromtizedét képviselő számítógép,
elektronikai, optikai termék gyártásának exportvolumene jelentősen, 29,1%-kal emelkedett. A másik
meghatározó alág, a feldolgozóipari export majdnem egynegyedét adó járműgyártás kivitele is
számottevően, 22,2%-kal bővült.

Az ipar január–júniusi belföldi értékesítése 5,1, a júniusi 1,5%-kal csökkent 2009 azonos
időszakához képest. A feldolgozóipar belföldi eladásai az év első hat hónapjában 5,2%-kal maradtak el
az egy évvel korábbitól. Ez elsősorban azzal függ össze, hogy az exportra termelő vállalkozások hazai
beszállítóinak termelésnövekedése nem tudta kompenzálni a lakossági kereslet visszaesését. Júniusban
1,9%-kal csökkent a feldolgozóipar belföldi értékesítése, amiben a magas bázis is szerepet játszott (2009-
ben a júniusi bázis szintje volt a legmagasabb).

Az ipar nemzetgazdasági ágai közül 2010 júniusában a feldolgozóipar termelése az előző év azonos
hónapjához viszonyítva 16,9%-kal nőtt. A csekély súlyú bányászat volumene 14%-kal alacsonyabb volt
a 2009. júniusinál. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása
2%-kal haladta meg a tavalyi bázis szintjét.

2010 júniusában a feldolgozóipar tizenhárom alága közül kilencben volumenbővülés figyelhető meg.
A jelentősebb súlyú alágak közül a feldolgozóipari termelés több mint egyötödét képviselő számítógép,
elektronikai, optikai termék gyártása kiugróan – még az előző havi dinamikát is felülmúlva – 35,7%-kal
nőtt. Az alágon belüli növekedés hajtóerejét a híradás-technikai berendezések, továbbá az elektronikus
fogyasztási cikkek iránti tartós keresletélénkülés jelenti. A hasonló súlyú járműgyártás 23,2%-kal volt
magasabb az előző év azonos időszakinál; a számottevő bővülés kizárólag a külpiaci eladások eredménye.

A harmadik legnagyobb alág, a feldolgozóipari termelés egytizedét kitevő élelmiszer, ital és
dohánytermék gyártása 5,6%-kal visszaesett, ami a nagyobb arányú hazai kereslet csökkenésének és a
kisebb súlyú kivitel stagnálásának eredője. A már második hónapja kiemelkedő dinamikát mutató vegyi
anyag, termék gyártása júniusban 31,4%-kal haladta meg az előző év júniusit; a közel 5% súlyt adó alág
teljesítményéhez elsősorban a műanyag-alapanyag gyártása szakágazat járult hozzá. Az előző hónaphoz
hasonlóan átlagon felüli volumenbővülés figyelhető meg a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék
gyártásában (24,4%) – ez utóbbi két alág növekedése a válság utáni nyersanyag iránti keresletbővülésnek
köszönhető. Kéthavi visszaesés után júniusban 12,5%-kal nőtt a gyógyszergyártás volumene, nagyrészt az
exportértékesítés kedvező alakulásának köszönhetően.

2010 júniusában a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelése jelentősen, 25,3%-kal
emelkedett 2009 azonos hónapjához viszonyítva. Az új exportrendelések 26,5, az új belföldi rendelések
17,6%-kal nőttek; azonban az új rendelések bővülése nem volt elegendő a válság miatt lecsökkent
rendelés állomány feltöltésére, így a június végi összes rendelésállomány 9,7%-kal maradt el az egy
évvel korábbitól.

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 15,3%-os növekedése – a legalább 5 főt
foglalkoztató vállalkozások körében 2010 első hat hónapjában – a tavaly ilyenkori 10,6%-os
létszámcsökkenést folytató 5,1%-os létszám visszaesés mellett következett be.

2009 azonos időszakához képest az ipari termelés 2010 első hat hónapjában Magyarország minden
régiójában nőtt. A legnagyobb mértékű volumenbővülés Észak-Magyarországon (16,8%) figyelhető
meg.

Forrás: ksh.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes