Ipar, 2010. július

Az ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva 2010 júliusában 9,
munkanaphatástól megtisztítva 11,5%-kal nőtt. A termelés az év első hét hónapjában 9%-kal
nagyobb volt, mint 2009 azonos időszakában. Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és
munkanaptényezővel is kiigazított ipari termelési index júliusban 1,1%-kal csökkent.

Az ipar 2010. júliusi termelésének és exportértékesítésének a júniusinál kedvezőtlenebb alakulásában
elsősorban az előző hónaphoz képest mérsékeltebb kereslet és a munkanaphatás érvényesül. (Tavaly
júliusban a termelésben még 19,4, az exportban 19,5%-os volumencsökkenést mértünk.) Az ipari
termelés motorja – a kisebb növekedés ellenére – változatlanul az exportorientált vállalatok teljesítménye.
A hazai eladások meghaladták a 2009. év szintjét, de ez elsősorban a bázishatás következménye.
Az ipari export 2010 első hét hónapjában 15,7, júliusban 11,2%-kal emelkedett 2009 azonos
időszakához viszonyítva. Júliusban az előző időszakokhoz képest alacsonyabb dinamikájú
exportértékesítés több mint felét a feldolgozóipar két alága adta. Az év hetedik hónapjában a
feldolgozóipari kivitel több mint egynegyedét képviselő számítógép, elektronikai, optikai termék
gyártásának exportvolumene 9,3%-kal emelkedett. A másik hasonló súlyú alág, a járműgyártás kivitele
7,2%-kal bővült.

Az ipar január–júliusi belföldi értékesítése 4%-kal csökkent, míg a júliusi 2,9%-kal nőtt 2009 azonos
időszakához képest. A feldolgozóipar belföldi eladásai az év első hét hónapjában 4%-kal maradtak el az
egy évvel korábbitól. Ez elsősorban azzal függ össze, hogy az exportra termelő vállalkozások hazai
beszállítóinak termelésnövekedése nem tudta kompenzálni a lakossági kereslet visszaesését. Júliusban
viszont 2,9%-kal emelkedett a feldolgozóipar belföldi értékesítése, amiben az alacsony bázis is szerepet
játszott (az utóbbi 10 évben 2009-ben volt a legalacsonyabb a júliusi havi adat).

Az ipar nemzetgazdasági ágai közül 2010 júliusában a feldolgozóipar termelése az előző év azonos
hónapjához viszonyítva 9,5%-kal nőtt. A csekély súlyú bányászatban 32,6%-os visszaesés figyelhető
meg, amihez az is hozzájárult, hogy 2009. júliusban a kőolaj-, földgázkitermelésben kimagasló
teljesítményt mértünk. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása
0,7%-kal alacsonyabb volt a tavalyi bázis szintjénél.

2010 júliusában a feldolgozóipar tizenhárom alága közül kilencben volumenbővülés figyelhető meg.
A két legnagyobb súlyú alág termelésében lassult a növekedés üteme. A feldolgozóipari termelés közel
egyötödét képviselő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása nem érte el az előző havi kiugró
(35,7%-os) teljesítményét, volumene júliusban 15,5%-kal emelkedett. Az alágon belüli növekedés
hajtóerejét az elektronikus fogyasztási cikkek iránti tartós keresletélénkülés jelenti; ezzel szemben a
híradás-technikai berendezéseknél keresletcsökkenés következett be. A hasonló súlyú járműgyártás 7,5%-
kal volt magasabb az előző év azonos időszakinál; a bővülés kizárólag a külpiaci eladások eredménye. A
harmadik legnagyobb alág, a feldolgozóipari termelés egykilencedét kitevő élelmiszer, ital és
dohánytermék gyártása 1,2%-kal mérséklődött. Az előző havinál is nagyobb mértékben, 32,6%-kal nőtt a
a kisebb súlyú gyógyszergyártás volumene, nagyrészt az exportértékesítés kedvező alakulásának
köszönhetően. Az előző hónapokhoz hasonlóan átlagon felüli volumennövekedés figyelhető meg a
fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártásában (21%), a gazdasági válság utáni nyersanyag iránti
keresletbővülés eredményeként.

2010 júliusában a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelése jelentősen, 29,5%-kal
emelkedett 2009 azonos hónapjához viszonyítva. Az új exportrendelések 33, az új belföldi rendelések
9,1%-kal nőttek; az új rendelések bővülése azonban nem volt elegendő a válság miatt lecsökkent
rendelésállomány feltöltésére, így a július végi összes rendelésállomány gyakorlatilag elérte az egy évvel
korábbit (99,6%).

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 14,1%-os növekedése – a legalább 5 főt
foglalkoztató vállalkozások körében, 2010 első hét hónapjában – a tavaly ilyenkori 11,2%-os
létszámcsökkenést folytató 4,2%-os létszámvisszaesés mellett következett be.
2009 azonos időszakához képest az ipari termelés 2010 első hét hónapjában Magyarország minden
régiójában nőtt. A legnagyobb mértékű volumenbővülés Észak-Magyarországon (17,6%) figyelhető
meg.

Forrás: ksh.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes