Ipar, 2010. augusztus

Az ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva 2010 augusztusában17,6%, munkanaphatástól megtisztítva 14,9%-kal nőtt. A termelés az év első nyolc hónapjában 10%-kal magasabb volt, mint az előző év azonos időszakában. Az előző hónaphoz képest a
szezonálisan és munkanaptényezővel is kiigazított ipari termelési index augusztusban 2,2%-kal emelkedett.

Az ipar 2010. augusztusi termelésének és exportértékesítésének idei legkedvezőbb alakulásában
elsősorban az előző hónaphoz képest megnövekedett kereslet és a bázishatás egyaránt érvényesül. Tavaly
augusztusban a termelésben még 19,7, az exportban 17,3%-os volumencsökkenést mértünk. Az ipari
termelés motorja változatlanul az exportorientált vállalatok teljesítménye. A hazai eladások meghaladták
2009 augusztusának szintjét, de ez elsősorban az alacsony bázis következménye.

Az ipari export 2010 első nyolc hónapjában 16,5, augusztusban 22,3%-kal emelkedett 2009 azonos
időszakához viszonyítva. Augusztusban az exportértékesítés több mint felét a feldolgozóipar két alága
adta. Az év nyolcadik hónapjában a feldolgozóipari kivitel több mint háromtizedét képviselő számítógép,
elektronikai, optikai termék gyártásának exportvolumene 16,7%-kal nőtt. A másik meghatározó alág, a
feldolgozóipari export több mint egyötödét adó járműgyártás kivitele a feldolgozóipari átlagot
meghaladóan, 30,8%-kal bővült.

Az ipar január–augusztusi belföldi értékesítése 2,9%-kal csökkent, az augusztusi 5,4%-kal nőtt 2009
azonos időszakához képest. A feldolgozóipar belföldi eladásai az év első nyolc hónapjában 2,3%-kal
maradtak el az egy évvel korábbitól. Ez elsősorban azzal függ össze, hogy az exportra termelő
vállalkozások hazai beszállítóinak termelésnövekedése nem tudta kompenzálni a lakossági kereslet
visszaesését. Augusztusban viszont 10,1%-kal emelkedett a feldolgozóipar belföldi értékesítése, amiben
az alacsony bázis is szerepet játszott (2009 tizenkét hónapja közül augusztusban volt az egyik
legalacsonyabb a belföldi eladások szintje).

Az ipar nemzetgazdasági ágai közül 2010 augusztusában a feldolgozóipar termelése az előző év
azonos hónapjához viszonyítva 19,7%-kal nőtt, a csekély súlyú bányászatban 15,8%-os visszaesés
figyelhető meg. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása
kismértékben, 1,2%-kal emelkedett.

2010 augusztusában a feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben regisztráltunk
termelésbővülést. A jelentősebb súlyú alágak közül a feldolgozóipari termelés közel egynegyedét
képviselő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása az átlag felett, 23,2%-kal nőtt. Az alágon
belüli növekedés hajtóerejét a híradás-technikai berendezések, továbbá az elektronikus fogyasztási cikkek
iránti tartós keresletélénkülés jelenti. A második legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés közel
egyhatodát adó járműgyártás – az előző havi dinamikát messze felülmúlva – 31,4%-kal haladta meg az
előző év azonos hónapjának szintjét. A kimagasló teljesítményhez az is hozzájárult, hogy tavaly
augusztusban az autóipar meghatározó cégei hosszabb idejű leállást tartottak, mint most. A harmadik
legnagyobb alág, a feldolgozóipari termelés több mint egykilencedét kitevő élelmiszer, ital és
dohánytermék gyártása gyakorlatilag az előző év szintjén maradt. A kisebb súlyú fafeldolgozás,

papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység alágban is már tartóssá vált a növekedés: augusztusban
32,2%-kal bővült a termelés, nagyrészt a papírtermék gyártása ágazat kiemelkedő teljesítményének
köszönhetően. 30% körüli volumenbővülés figyelhető meg a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban,
valamint a gyógyszergyártásban is – ez utóbbinál kizárólag az exportértékesítés kedvező alakulásának
következtében. Az előző hónapokhoz hasonlóan a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártásának
volumene is számottevően, 18,3%-kal emelkedett, a gazdasági válság utáni nyersanyag iránti
keresletbővülés eredményeként.

2010 augusztusában a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelése jelentősen, 19,8%-kal
bővült 2009 azonos hónapjához viszonyítva. Az új exportrendelések 20,4, az új belföldi rendelések
16,7%-kal nőttek; az új rendelések bővülése azonban nem volt elegendő a válság miatt lecsökkent
rendelésállomány feltöltésére, így az augusztus végi összes rendelésállomány 3%-kal maradt el az egy
évvel korábbitól.

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 14,2%-os növekedése – a legalább 5 főt
foglalkoztató vállalkozások körében, 2010 első nyolc hónapjában – a tavaly ilyenkori 11,5%-os
létszámcsökkenést folytató 3,4%-os létszámvisszaesés mellett következett be.

2009 azonos időszakához képest az ipari termelés 2010 első nyolc hónapjában Magyarország minden
régiójában nőtt. A legnagyobb mértékű volumenbővülés Észak-Magyarországon (18,4%), a legkisebb
Közép-Dunántúlon (4,3%) figyelhető meg.

Forrás: portal.ksh.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes