Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról – Járművezető képzés, távoktatás

A törvényjavaslat a járművezetők képzési rendszerének fejlesztéséhez, illetve az ezzel kapcsolatos eljárások egységesítéséhez kíván törvényi szintű szabályozást kialakítani. A módosítás lehetővé teszi a távoktatási módszernek a járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésében való alkalmazását, mely alternatívaként jelenik meg a tantermi oktatás mellett. (A későbbiekben Ipolyi-Keller Imre szakértő kommentálásában, még visszatérünk a törvényjavaslathoz.)

Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a tanuló szabadon döntsön a képzési módszer megválasztásában és akár távoktatás keretében sajátítsa el a közlekedési alapismereteket. A javaslat egyes szakemberek, mint a járművezetők képzésében résztvevő szakoktatók, vizsgabiztosok és iskolavezetők képzését felsőoktatási intézményekhez rendeli. A felsőoktatási intézmények bevonásával biztosított e szakemberek magasabb szintű képzése.

Egységes nyilvántartás – Indoklás a 7. §-hoz

A közúti közlekedés résztvevőinek nevelése, oktatása, szakképzése körében alkalmazott módosítások a képzés modernizációjához, illetőleg a színvonal emeléséhez szükséges jogi kereteket teremtik meg. Alapvető igazgatási cél, hogy a hatóság a járművezetőkről és a közúti közlekedési szakemberekről egységes nyilvántartási rendszert tudjon vezetni, amely rendszerben minden olyan adat megtalálható legyen, ami ahhoz szükséges, hogy a hatóság folyamatosan nyomon követhesse a különböző kategóriájú vezetői engedélyeket, illetőleg a közúti közlekedési szakemberek jogosultságait.
Az első cél tehát az, hogy a hatóság átlássa a mindenkori helyzetet és egységes, átfogó képpel rendelkezzen arról, hogy ki, és mit vezethet, illetőleg vizsgáztathat. Ez a rendszer későbbiekben lehetőséget teremt arra is, hogy a járművezetők teljes előéletét, vizsgáit és a velük kapcsolatos problémákat a közlekedési hatóság statisztikai szempontból elemezze és ebből a fejlesztésre vonatkozó következtetéseket vonhasson le. A jelen törvényjavaslattal bevezetendő változások is azt a célt szolgálják, hogy forgalom résztvevőinek vizsgáztatása egységesen magas színvonalon és átláthatóan valósuljon meg.
Hosszú távú cél továbbá, hogy a járművezetői vizsgabiztosok, szakoktatók és iskolavezetők képzése felsőoktatási képzési rendszerben történjen.
Ennek első lépése, hogy ezen szakemberek képzését a jogszabály szakirányú felsőoktatási intézményekhez rendeli. Jelen javaslattal még nem lesz kötelező a diplomás képzés bevezetése és a tevékenység gyakorlásának sem feltétele ilyen, vagy ehhez hasonló képesítés megszerzése, azonban a hosszú távú cél az, hogy ezek a szakemberek mindenképpen rendelkezzenek a szakmájuknak megfelelő felsőfokú végzettséggel. Ez a célkitűzés összhangban van az Európai Unió Parlamentjének és Tanácsának 2006/126/EK Irányelvével, amely IV. számú Melléklete konkrét ajánlást tartalmaz a járművezetői vizsgabiztos képesítésére vonatkozóan.

Távoktatás – indoklás a 22. §-hoz

A javaslat bevezeti a tanfolyam, a szaktanfolyam, a zárt rendszerű elektronikus távoktatás és zárt rendszerű képzés menedzsment rendszer fogalmát, megteremtve ezzel a korszerű képzés lehetőségét. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a tanuló szabadon döntsön a képzési módszer megválasztásában és akár távoktatás keretében sajátítsa el a közlekedési alapismereteket.
Ennek törvénybe iktatása az információs társadalom fejlődése által támasztott új követelmény.
A hatályos közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szövegezése nem jeleníti meg az e-learning lehetőségét, azonban nem is zárja ki annak alkalmazását a járművezető-képző tanfolyamokon. A törvényi szabályozás tervezete ebben az esetben elsősorban a minőség biztosítását kívánja megvalósítani azáltal, hogy az elektronikus távoktatási formában megvalósuló elméleti képzést, illetőleg az ehhez szükséges informatikai hátteret csak olyan szolgáltatással teszi lehetővé megvalósítani, amely – a jogszabály kötelező rendelkezése miatt – megfelel a meghatározott minőségi követelményeknek. A részletes szabályozás kialakításához kormányrendeleti és miniszteri rendeleti szabályozás is szükséges, azonban a törvény szintjén is indokolt megjeleníteni az e-learning fogalmát, az alkalmazásának lehetőségét és a követelmények fő jellemzőit.

forrás: integratorforum.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes