Duna Stratégia: lehetőség a magyar érdek érvényesítésére

image

Duna Stratégia hosszú távú célja egy új „növekedési tengely” alapjainak a megteremtése. A tervezet stratégiai célja a nagyobb jólét, biztonság, ill. béke megteremtése a közép- és délkelet-európai térség – a Duna és annak vízgyűjtő területét magában foglaló terület – polgárainak a számára.

Ennek megfelelően a stratégia célkitűzései között kitüntetett területként az alábbiak szerepelnek: közlekedés, energiabiztonság, gazdaság, környezetvédelem, biztonság, oktatás, kultúra, munkaügy, egészségügy, illetve a szociális kérdések. Lényeges azonban tisztán látni, hogy az elmúlt hónapok konferenciái (Budapest, vagy éppen a Pozsony és Bécs által közösen szervezett konferenciák), ill. a különböző brüsszeli szakmai megbeszélések eredményeként a prioritások csoportonkénti bontásban kezdenek egyre inkább megjelenni, továbbá azt is tisztán kell látni, hogy az egyes területek fontossága esetében hangsúlyeltolódások következtek be, ráadásul az egyes államok között is lényeges különbségek vannak az egyes területekhez való "ragaszkodás" dimenziójában.
Jogosan merül fel a kérdés: mi hát a magyar érdek ebben az átalakuló szempontrendszerben? Ennek megválaszolása azért is lényeges, mert a végső dokumentum az előttünk álló hetekben-hónapokban kristályosodik ki: a stratégia formálódásába némi beleszólása a most felálló új magyar kormánynak is lehet még. Továbbá nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a következő év első felében soros elnökként sajátos lehetőségeink lesznek e stratégiának, ill. a következő EU-s költségvetésről szóló vitának a befolyásolására.

Az átalakuló szempontrendszert ismerve alapvetően három olyan terület van, amire érdemes különösen is figyelnünk:

1. Az első ezek közül a regionalizmus kérdése. A magyar nemzet egésze szempontjából van ennek különös jelentősége. Maga a stratégia ebből a szempontból különösen is lényeges számunkra. Azonban fontos, hogy a stratégián belül a magyarság egésze szempontjából fontos fejlesztések és programok is helyet kapjanak. Fontos, hogy a stratégiának a gazdasági, ill. a konkrétan a Dunához köthető célkitűzései (pl. hajózhatóság, vízi közlekedés) mellett "emberi" dimenziói is legyenek, beleértve a kisebbségek ügyének, a kulturális önazonosság kérdésének a témáit is. Annál is inkább, mert e régió "töredezettsége" miatt ebben nem csak mi vagyunk, lehetünk érdekeltek. E témákban meglepő módon szövetségesekre is lelhetünk az érintett államok, ill. az Európai Unió részéről.

2. A másik lényeges dolog a hajózhatóság, ill. az energia kérdése. Természetesen a Duna mindkét szempontból fontos. A már most kibontakozó vitában jól láthatók e területen az esetleges érdekellentétek. A szlovák fél szakértői, ill. politikai vezetői már az elmúlt hónapokban is újabb erőművek építéséről szóltak, mindezt a környezetbarát energia előállítás fontosságának ügyébe csomagolva. Nem árt e szempontból tisztáznunk a helyzetünket, ill. tisztán látni a saját érdekeinket, ill. képviselni azokat. A környezetbarát energia előállítás valóban fontos, ugyanakkor kérdés, hogy mindez mit eredményezne Hazánk esetében (a Duna élővilága, vízhozam stb.).

3. A harmadik megjegyzésem taktikai jellegű. Bár eleinte a kisebbségekről nem szólt a stratégia, az utóbbi időkben mégis helyet kapott a prioritási "kalapok" (pillérek) rendszerében e terület. Sok más területtel együtt a harmadik kalapba "zsúfolták" bele e számunkra lényeges ügyet. Véleményem szerint az elkövetkező hónapok tárgyalásai során e területet a "harmadik kalap" ügyei között úgy kellene tudnunk megjeleníteni, hogy az a stratégiában közvetlen érintett államok közül minél többek számára elfogadható és "látható" legyen. A jelenlegi felosztásban ugyanis az első két terület, ill. a harmadik kalap ügyei közül a közlekedés, az energia, a környezetvédelem és a kutatás, ill. az oktatás területe "látszik" csak csupán. A kisebbségek ügye kevés figyelmet kap.

Most még van lehetőség a kibontakozó prioritások átgondolására és a cselekvésre. Nem szabad elszalasztanunk a lehetőséget!

Birkás Antal

Forrás: muszakiforum.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes