Csak januárig pihentetik, nem került távolra a távoktatás – A részletek kidolgozása gőzerővel folyik

Marnitz László interjúja Ipolyi-Keller Imrével

A baleseti statisztikák további javulásához elengedhetetlenül szükség van a gépjárművezető képzés, oktatás helyzetének javítására, színvonalának, hatékonyságának emelésére. Az átalakítás, átalakulás már elkezdődött, de a folyamat még az elején tart. Nemrégiben az oktatásban, képzésben tevékenyen résztvevőket szondáztatta a Közlekedéstudományi Intézet, felmérésükről részletesen beszámoltunk. Most az kavar vitát szakmai körökben, hogy egyelőre parkoló pályára került az elektronikus távoktatás, az e-learning bevezetése. A szakmai háttérről kérdeztük Ipolyi Keller Imrét, oktatási szakértőt.

A.V.: Miért kellett ezt a viszonylag új kormányrendeletet visszavonni, a módosítást módosítani?

I.K.I.: A járművezető képzésre két rendelet vonatkozik, egy kormányrendelet, ennek a részletszabályai egy miniszteri rendeletben vannak összefoglalva. Ez a legutóbbi forma az uniós csatlakozás, tehát 2004 után alakult így ki, most a kormányrendelet módosult egymás után kétszer, a mögé kapcsolt miniszteri rendelet viszont nem változott. Én úgy gondolom, hogy, azért kellett elsősorban a 179/2010 számú májusi kormányrendeletet felülírni ismételten, mert a részletszabályok kidolgozása nem tudta volna július elsejére a kormányrendelet előírásait minden tekintetben normálisan a helyére tenni.

A.V.: Ez tehát nem azt jelenti, hogy az úgynevezett e-learning tipusú távoktatásnak nincs helye?

I.K.L.: Én úgy gondolom, hogy van helye a távoktatásnak, hiszen egy rendkívül korszerű és hatékony módszer lehet. Ezt bizonyítja az is, hogy az oktatásban egyre több helyen alkalmazzák sikerrel, hiszen ötvözi az írott ismeretanyag visszakereshetőségét és pontosságát, naprakészségét a hatékony ismeretátadási technikákkal. Mindezt ellenőrizhető keretek között. Az ördög azonban mindig a részletekben rejlik. Nagyban függ a sikere attól, hogy a részletszabályokban milyen keretet jelölnek ki számára. Nos, ez az, aminek a kidolgozására nem jutott most elegendő idő.

A.V.: Túl nagy az oktatásban, képzésben a verseny, ha megvalósul és zöld utat kap a távoktatás, annak milyen hatása lesz a piacra, átírja a jelenlegi helyzetet?

I.K.I.: Itt természetesen a tárgyi feltételek megléte, megvalósítása, sok terhet ró az iskolákra, most többek között az is jelentős tétel, hogy fenn kell tartaniuk egy tantermet. A távoktatás ellenzői arra gondolnak, hogy erre már nem lesz szükség, feleslegesen fogják fenntartani a tantermet. Hiszen mindenki otthon fog felkészülni és ezáltal csökken a bevételük az elméleti képzésből. Én azonban azt gondolom, hogy ugyanúgy ahogy a fekete tábla, fehér kréta oktatási eszközök mellett megjelentek a korszerűbb formák, most is lehetőséget kell adni az új technológiáknak. Ezek előnyeit, – hangsúlyozom előnyeit – kell kihasználni.

A.V.: Van már kutatási eredmény arról, hogy a távoktatás mennyire hatékony, és hogy mennyiben pótolhatja a tantermes oktatást?

I.K.I.: Annak, aki képes ilyen környezetben tanulni, és lássuk be, – a tanulók zömét kitevő fiatal korosztály már ide tartozik – , annak ez biztosan jó, aki nem, annak azonban továbbra is szüksége van a hagyományos elméleti tantermes oktatásra. Az a fontos, hogy választási alternatívaként alkalmazhatóak legyenek a legkorszerűbb oktatási formák. Az, hogy ezentúl nem csak az írni-olvasni tudást követelik meg a tanulóktól, hanem a nyolc általánost, szerintem növeli a fiataloknál a közoktatásban való részvételhez való kedvet. Egy kicsit azért szkeptikus vagyok, mert amíg a feketepiacon létezik pénzért vásárolható bizonyítvány, addig a nyolc általános sem lesz garancia arra, hogy a tanuló rendelkezik a megfelelő alapismeretekkel, az írás, olvasás képességével.

A.V.: Másutt hogyan alakul a távoktatás helyzete, elegendőek a tapasztalatok ahhoz, hogy kimondhassuk a távoktatás pótolja a tantermit?

I.K.I.: Én úgy gondolom, hogy nem kizárólag a távoktatásra kell alapozni a dolgot. A könnyen megtanulható, elsajátítható ismereteket a multimédián keresztül elég, ha eléri a tanuló. Például egy motort remekül meg lehet forgatni a multimédiában, ezen keresztül megérthető a motor működése, a forgalmi helyzeteket, szituációkat is jól lehet szemléltetni a számítógépen. Természetesen a közlekedésre nevelés is része a dolognak, ami nagyon fontos a gépjárművezető képzésnél, azt feltehetően a továbbiakban is közösségi keretek között kell, hogy legyen.

A.V.: A távoktatás hogyan történik? Tesztlapokat tölthetünk le, videókat, az oktatót is látom, forgalmi helyzeteket?

I.K.I.: Bevallom őszintén ez abból a most felfüggesztett kétoldalas kormányrendeletből, ami megjelent, nem látható. Persze szabályt tanulni lehet, ezt nem egy egyetemista megcsinálja, de ez így nagyon kevés. A biztonságos közlekedéshez szükséges viselkedési szabályokat nyilvánvalóan nem csak ebben a formában kell megtanulni, azt a gyakorlat során, folyamatos tapasztalatszerzés mellett, szakoktató irányításával lehet elsajátítani.

A.V.: Mi várható? Mikorra dolgozzák ki a részleteket, milyen legyen a számítógépen kapott információ dömping? Természetesen nem mellőzve a szakmai egyeztetéseket.

I.K.I.: Tulajdonképpen meg van határozva az idő, a napokban megjelent kormányrendelet szerint január elsején lép hatályba az új részlet szabályokkal megalapozott terv. Én úgy gondolom, hogy a cél az, hogy a következő fél évben jusson nyugvópontra a dolog, érdemi szakmai párbeszédre most mindennél inkább szükség van.

A.V.: Az oktatói munkaközösségeknek is fel kell erre készülni, hiszen nem lesz könnyű eldönteni, hogy az adott tanulónak a távoktatáson felül mekkora szüksége lehet a hagyományos felkészítésre is, hiszen egy a cél, eredményesen levizsgázni, jogosítványt szerezni.

I.K.I.: A távoktatásnak az a formája fog talpon maradni, ami nyomon követi a tanulónak a teljesítményét. Itt nem arról van szó, hogy adok neki egy nagymennyiségű anyagot, elmegy haza, majd három hét múlva visszamegy vizsgázni, hanem interneten nyomon követem a teljesítményét, mennyit foglalkozott az anyaggal, az ellenőrző kérdéseket milyen eredményekkel tudta le. Persze ebben benne van az is, hogy a tanuló családja, barátai segíthetnek, de ez az önbecsapás végül is az eredményesség rovására megy, ez a tanulónak sem érdeke.

A.V. Elég ködös még a jövő, a részletszabályoktól sok minden függ.

I.K.I.: Egyelőre a tervezetről semmi nem jött elő. Ezért volt jogos, addig pihentetik a bevezetést, míg az előkészítést a részletekig kidolgozzák.

A.V.: A közlekedés biztonságának nagyon fontos alapja az oktatás színvonala. A munkaközösségek szerepe ebben óriási.

I.K.I.: Körülbelül ezer munkaközösség létezik, majd ötezer oktató dolgozik, hivatalos minősítésük nincs. Ez nehéz helyzet elé állítja a tanulókat, mert csak hallomás után, vagy a reklámokra hallgatva tájékozódhatnak. Direkt minősítés nincs. Egyetlen minősítési pont, hogy a Nemzteti Közlekedési Hatóság honlapján megtalálhatók az eredményességi mutatók, de ez sajnos nem jelenti, hogy önmagukban ez kifejezi az iskolák színvonalát. Nem derül ki belőle, hogy a jogsi megszerzése után mennyire képes a tanuló biztonságosan részt venni a közlekedésben.

A.V. Naponta látni, hogy egy egy konfliktus a közlekedők között nem is az ismeretek hiánya miatt alakul ki, hanem pusztán kakaskodás, azaz a közlekedésre való alkalmasság a delikvens lelki beállítottságától is függ.

I.K.I.: Ez a már többször említett nevelés kérdése. Ennek sokkal nagyobb szerepet kellene adni. Itt van a távoktatás nagy lehetősége, hiszen a felszabaduló időt a nevelésre lehetne fordítani. Sajnos ez utóbbi szerepe manapság inkább az után képzésben van. Jelenleg évente öt-hatezer ember vesz részt, sokkal hasznosabb lenne, ha a jogsi megszerzésénél a nevelés nagyobb szerepet kapna, már az alapoknál elsajátítanák a szabálytisztelő, együttműködő magatartást. Sokkal kevesebb lenne a konfliktus az utakon, javulna a közlekedés biztonság.

Köszönjük az interjút.

Forrás: integratorforum.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes