Az Országgyűlés által tárgyalt Energiastratégia bírja a szakmai közvélemény támogatását

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elkészítette, a Kormány még a nyáron jóváhagyta a Nemzeti Energiastratégiát, amelynek parlamenti vitája a napokban kezdődött meg. Az előkészítő munka során a szaktárca mindvégig törekedett az energetikában érdekeltek bevonására, ezért a stratégiai dokumentumba a gazdaság több mint 110 szereplőjének – ipari, tudományos, szakmai és társadalmi szervezetek – véleménye épült be.

A Kormány 2011. július 13-i ülésén elfogadta a Nemzeti Energiastratégia 2030 című tervezetet és elrendelte az Országgyűléshez való benyújtását. A parlamenti tárgyalás végén az Energiastratégiát országgyűlési határozat formájában hirdetik ki. A kormánydöntést egy 30 napos nyilvános konzultáció előzte meg, amely során nemcsak az Energiastratégia, hanem a hozzá kapcsolódó környezeti értékelés és gazdasági hatáselemzés is véleményezhető volt.

Az Országgyűlés az stratégia elfogadásával felhatalmazást ad a Nemzeti Energiastratégia keretrendszerébe illeszkedő cselekvési tervek kidolgozására, amelyek a megfogalmazott célok eléréséhez szükséges részletes intézkedéseket tartalmazzák majd. Ezt követi a jogszabályi környezet stratégiához igazítása, végül erre épülhetnek rá a támogatási és pénzügyi rendszerek. Az Energiastratégia a hozzá illeszkedő egyéb koncepciókkal, cselekvési tervekkel (éghajlat-, megújuló energia, energiahatékonysági, épületenergetikai, ásványvagyon gazdálkodási) és ágazati (közlekedési, vidék-, felsőoktatási) stratégiákkal egészül ki egységes stratégiai célrendszerré. A Nemzeti Energiastratégia megvalósulását a három évenkénti beszámoló és felülvizsgálat biztosítja.

Az NFM munkatársai már 2010 telétől számos fórumon bemutatták a tervezetet és többféle álláspontot is megismerhettek a stratégiával kapcsolatban. A társadalmi egyeztetés három vitafórumán az érdeklődők megismerhették a stratégiát és kifejthették észrevételeiket. Az első fórumot a tárca az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesülettel együttműködésben az energiaszektor szereplőinek, a másodikat a Levegő Munkacsoporttal együtt a zöldszervezeteknek, valamint a közlekedésben és fenntartható építészetben érdekelt szervezeteknek szervezte. A harmadik, úgynevezett partnerségi fórum a regisztrációt követően bárki számára nyilvános volt.

A konzultáció alatt terjesztették be a dokumentumokat az Országos Környezetvédelmi Tanács és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács elé, és vitatták meg azokat az energiagazdaság szereplőivel, a természet- és környezetvédelmi civil szervezetek delegáltjaival, valamint az önkormányzati szektor képviselőivel és a hazai tudományos élet érdekeltjeivel.

A társadalmi egyeztetés alatt mintegy 60, néhol egymással ellentétes vélemény érkezett be különböző csatornákon keresztül. Egyebek mellett kérték a távhőszolgáltatás fejlesztésére vonatkozó elképzelések részletezését, a tűzifa erőművi felhasználása kritériumainak kifejtését. Külön fejezet készült a települési szilárd és szerves hulladékok energetikai hasznosításáról. Megfogalmazódott a szénbányászat és a szén alapú energiatermelés mai szinten való fenntartásának szükségessége is. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kijelölte azt a forgatókönyvet, amely garanciát jelent az ország biztonságos energiaellátására, ami által teljesíthetők Magyarország klímavédelmi vállalásai, és amely egyben megfelel az ország gazdasági teljesítőképességének is. A véleményezők között megtalálhatóak voltak különféle szervezetek, szövetségek, vállalatok és magánszemélyek is. A javaslatokat és észrevételeket az NFM mérlegelte és sok esetben be is építette az Energiastratégiába.

Az energiastrategia@nfm.gov.hu elektronikus címre 2011. június 17-ig beérkezett, érdemben az Energiastratégiára vonatkozó és a nyilvánosságra hozatalt vállaló vélemények a csatolt zip fájlban megtalálhatóak. Az állampolgári véleményeket név nélkül közöljük.

A stratégia véglegesítése során folytatták le a stratégia környezeti vizsgálatát is, így a vizsgálat következtetéseit összefoglaló környezeti jelentés érdemben tudta alakítani az Energiastratégia tartalmát, hozzájárulva ezzel a környezeti szempontok kiemelt kezeléséhez. A környezeti értékelés 30 napos társadalmi egyeztetés során szintén véleményezhető volt, így az is változott a beérkezett vélemények alapján. A végleges környezeti értékelés a honlapról letölthető.

Az Energiastratégia elfogadása csak a munka kezdete, ezért az NFM a végrehajtás során is bízik a megkezdett együttműködések fenntartásában, valamint nyitott a partnerekkel való közös munkára.

Az Országgyűlés számára benyújtott tervezet és a tárgyalás részletei ahttp://www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=3839 honlapon olvashatóak.

A kapcsolódó anyagoknál elérhető vélemények nem teljes körűek, mivel a sértő hangvételű vélemények közlésétől a tárca eltekint.

forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes