Az Európai Bizottság tegnap több mint 300 szabálysértési eljárásról döntött – négy ügyben Magyarország is érintett.

Az európai uniós szerződések tagállami betartásáért is felelős Európai Bizottság tegnap (2010. november 24.) több mint 300 szabálysértési eljárás indításáról, folytatásáról vagy lezárásáról határozott.

Magyarországnak a vetőmagokról szóló és egyállatjóléti irányelv átültetésével kapcsolatban van elmaradása, emellett a Bizottság felszólította Budapestet, hogy gondoskodjon a levegő minőségére vonatkozó uniós környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelésről, és mielőbb intézkedjen az EU kibocsátás kereskedelmi rendszerének (EU ETS) a légi közlekedési ágazatra történő kiterjesztésének érdekében.

A jogi eljárás
Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 258. (a szerződés korábbi 226. cikke) felhatalmazza a Bizottságot jogi lépések megtételére egy tagállam ellen, amennyiben az nem tesz eleget kötelezettségeinek. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a közösségi jogszabályok olyan megsértéséről van szó, amely indokolja jogsértési eljárás megindítását, „hivatalos figyelmeztető levelet” (első írásbeli figyelmeztetést) küld az érintett tagállamnak, amelyben felkéri, hogy meghatározott határidőn – általában két hónapon – belül tegye meg észrevételeit.

Az érintett tagállam válasza vagy válaszának elmaradása függvényében a Bizottság dönthet úgy, hogy „indokolással ellátott véleményt” (második és egyben utolsó írásbeli figyelmeztetést) küld a tagállamnak. Ebben világosan és határozottan kifejti, hogy véleménye szerint miért áll fenn a közösségi jog megsértése, és felszólítja a tagállamot, hogy meghatározott határidőn (általában két hónapon) belül tegyen eleget kötelezettségeinek.

Ha valamely tagállam nem tesz eleget az indokolással ellátott véleménynek, a Bizottság az Európai Bírósághoz utalhatja az ügyet. Amennyiben a Bíróság megállapítja a Szerződés megsértését, a jogsértő tagállam köteles megtenni a megfeleléshez szükséges intézkedéseket.
A Szerződés 260. cikke felhatalmazza a Bizottságot, hogy az Európai Bíróság egy korábbi ítéletének eleget nem tévő tagállammal szemben fellépjen. Amennyiben egy tagállam nem teszi meg az Európai Unió Bíróságának ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, úgy a Bizottság meghatározz egy átalányösszeget vagy kényszerítő bírságot, amelyet az érintett tagállamnak ki kell fizetnie.

forrás: euvonal.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes