Az EU Bizottság elfogadta a következő évtized közlekedésbiztonsági programját

Brüsszelben, 2010. július 22-én az Európai Közösségek Bizottsága elfogadta a következő évtizedre vonatkozó közlekedésbiztonsági programot. A kitűzött cél nemes és ambíciózus, a tervezett intézkedések átfogó jellegűek, de már a programmal kapcsolatos az első bírálatok is megfogalmazódtak.

A 2011. és 2020. közötti időszakra vonatkozó uniós közlekedésbiztonsági program nemes és nagyratörő célt fogalmaz meg, mely túlnyúlik az előzetesen meghirdetettnél. A cél nem más, mint a közúti balesetben meghalt személyek számának felére csökkentése az évtized végéig az Európai Unió területén. (A 2008. év végén nyilvánosságra hozott tervezetben még 40 %-os mértékű csökkentés szerepelt.)
A közösségi program az előszavában leszögezi, hogy a közúti közlekedés biztonsága fontos társadalmi probléma, melyet az alábbi számadatok is jeleznek:
- 2009-ben több mint 35.000 személy vesztette életét az Európai Unió közútjain, mely egy közepes méretű város (hazai viszonylatban pl. Szekszárd) lakosságának felel meg,
- a becslések szerint minden egyes közúti halálesetre 4 maradandó károsodást (agykárosodást, ill. gerincsérülést stb), ill. 10 súlyos, valamint 40 könnyű sérülést szenvedett személy jut,
- a közúti balesetek a közösségnek évente mintegy 130 milliárd Euro kárt okoznak.

Az Európai Unió az új évtizedre vonatkozó programjával folytatja azt a megkezdett utat, melyet 2001-ben, a „Fehér Könyv" kiadásával hirdetett meg. Ennek megfelelően az új programban is kvantitatív cél meghatározására került sor, hiszen a különböző szintű (közösségi, nemzeti, önkormányzati stb.) intézkedések és beavatkozások meghatározása, a szükséges financiális eszközök hozzárendelése, továbbá a tervek időarányos teljesítésének vizsgálata leghatékonyabban a mennyiségi célok esetében valósítható meg.

A Bizottság által elfogadott program az alábbi hét területen fogalmaz meg stratégiai célokat:
1. Gépjárművek biztonságát javító intézkedések
2. Biztonságosabb közúti infrastruktúra kiépítése
3. Intelligens technológiák ösztönzése
4. A közúthasználók nevelésének és oktatásának javítása
5. Hatékonyabb közúti ellenőrzések
6. A közúti sérülésekkel kapcsolatos intézkedések
7. A motorkerékpárosok közlekedésbiztonságának javítása.

A gépjárművek biztonságát javító intézkedéseken belül a teljesség igénye nélkül kiemelhető a kötelező elektronikus menetstabilizáló program végrehajtása, a tehergépkocsik és az autóbuszok vonatkozásában a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, valamint az automatikus vészfékrendszer kötelező jellegű bevezetése, valamint a gyalogosok és kerékpárosok védelme érdekében energiaelnyelő rendszerek és a sérülési kockázatot csökkentő egyéb megoldások kidolgozása.
A közúti infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban az EU csak olyan intézkedéseket kíván a jövőben támogatni, melyek összhangban állnak a közutak és alagutak biztonságára vonatkozó közösségi irányelvekkel, továbbá a meglévő, valamint a továbbfejlesztésre kerülő biztonsági előírásokat a vidéki utakra is ki kívánják terjeszteni.
Az intelligens technológiák fontos szerephez jutnak a következő évtizedre vonatkozó EU fejlesztésekben. Az egyes gépjárművek, valamint a gépjárművek és a közúti infrastrukturális berendezések közötti adat- és információcsere megkönnyítése mellett a feladatok között szerepel az „eCall" (elektronikus segélyhívó) rendszer továbbfejlesztése, valamint annak a motorosokra, a nehézgépjárművekre és buszokra való kiterjesztése.

A közúthasználók közlekedésre nevelése, oktatása, s a járművezetők képzése az elemi fontosságú közlekedésbiztonsági területek közé tartozik. Ezért a Bizottság a tagállamokkal együtt fogja kidolgozni a közös közútbiztonsági stratégiát a továbbképzésekkel és az oktatással kapcsolatban. Meghatározásra kerülnek majd a gépjárművezető-oktatókkal szembeni minimális követelmények, valamint vizsgálat tárgya lesz a kísérővel történő vezetés szabályozása, a kétszintű gépjárművezető képzés rendszerének kialakítása, valamint az „EcoDriving", azaz a környezetbarát vezetési stílusnak a járművezető képzés rendszerébe történő beillesztése.
A program megállapítja, hogy a közlekedésbiztonsági politika hatékonysága nagyban múlik az ellenőrzések gyakoriságán, valamint a biztonsági előírások betartásán. A közúti ellenőrzések tehát a jövőben is megkülönböztetett szerepet kapnak a közúti balesetek és a halálos áldozatok számának csökkentésében. Az ellenőrzéseknek továbbra is a közutak legfőbb gyilkosai ellen, azaz a gyorshajtás, az ittas vezetés, valamint a biztonsági övhasználat elmulasztásának visszaszorítására kell irányulniuk.
Az ellenőrzések terén fontos feladat, hogy a tagállamoknak saját nemzeti végrehajtási terveket kell készíteniük. Mindezeken túl a megoldandó feladatok között szerepel az ún. „alcolock" készülék alkalmazásának elrendelése meghatározott esetekben (pl. iskolabuszok, ittas vezetők vonatkozásában), valamint a külföldiek által elkövetett szabálysértések elleni hatékony fellépés.

A közúti sérülések terén a Bizottság fontosnak tartja a súlyos és könnyű sérülés uniós szintű megfogalmazását, mely alapja lesz a későbbiekben meghatározásra kerülő, a súlyos sérüléses közúti balesetek számának visszaszorítására vonatkozó közösségi célkitűzésnek.
A segélyhívó szolgáltatásokkal kapcsolatos bevált európai gyakorlatok cseréje mellett a „fekete dobozok", azaz az elektronikus adatrögzítő rendszerek bevezetésének a lehetősége is megvizsgálásra kerül.

Végezetül a motorkerékpárok közlekedésbiztonságának javítása szerepel az EU törekvések középpontjában, mely oka, hogy e területen kifejezetten aggasztó trendek tapasztalhatók. Számos biztonsági intézkedés mellett a kötelező ABS fékrendszer kötelező jellegű előírása várható, előírásokat dolgoznak ki a motorkerékpárokba, ill. a motoros védőruházatba épített légzsákokkal kapcsolatban, s a műszaki vizsgával kapcsolatos európai előírásokat a motorkerékpárokra is ki kívánják terjeszteni.
A következő évtized európai uniós közlekedésbiztonsági programja elismeréssel adózik a 2010. december 31-én hivatását betöltő Fehér Könyv előtt. Bár a 2001-ben megfogalmazott cél – azaz a közúti balesetben meghalt személyek számának 50 %-os csökkentése – 2010. végére nem teljesül, ugyanakkor vitathatatlan, hogy a Fehér Könyv éveiben jelentős előrelépések történtek. A csaknem 40 %-os közúti tragédiaszám csökkenés jelentősen túlszárnyalja a 90-es években tapasztalt 25 %-os mértéket, az egymillió lakosra vetített halálozások átlaga a 2001. évi 113-ról 2009-ben 69-re csökkent, de az időközben bevezetett intézkedések és megvalósult közlekedésbiztonsági projektek, kutatások száma is összehasonlíthatatlan.

(A baloldali ábra: A közúti balesetek halálos áldozatainak száma az EU-ban, 1990-2000.)

Az új közlekedésbiztonsági program megjelenését követően már megfogalmazódtak, s nyilvánosságra kerültek az első szakmai kritikák is.

 

 

Az észrevételek zöme (ETSC, Tispol stb.) abból indul ki, hogy az EU Bizottság az új évtized közlekedéspolitikai programjában egy igen nemes célt fogalmazott meg, mely üdvözlésre méltó, ugyanakkor a tervezett intézkedések volumene és szigora elmarad attól, mely a korábbi tervezet tartalmazott. Az elfogadott programból hiányoznak ugyanis a gyermekek közlekedésbiztonsági helyzetének javításával kapcsolatos célkitűzések és feladatok, mely a tervezetben kiemelt súllyal szerepelt, hiszen az általános célon felül önálló célként fogalmazta meg a gyermek halálos áldozatok 60 %-os csökkentését a következő évtized végére.

A dokumentum további hiányosságaként fogalmazódott meg a drog hatása alatti járművezetés, a járművezetés közbeni mobiltelefon használat, és a fáradtan történő járművezetés kérdéskörének elmaradása, melyek egyre nagyobb problémát jelentenek a közúti közlekedésben, valamint a 0,2 g/l véralkoholszint maximalizálása a kezdő gépjárművezetők, valamint a kereskedelmi járművek vezetői vonatkozásában. Az eddig megfogalmazott kritikák többségével minden bizonnyal egyet lehet érteni, ugyanakkor jelentős előrelépésként könyvelhető el, hogy az Európai Unió már rendelkezik a következő évtizedre vonatkozó komplex közlekedésbiztonsági programmal. Reméljük, hogy amennyiben a programban stratégiai célként megfogalmazott hét szakterülethez tartozó feladatok teljesülnek, egy évtized elteltével a közúti balesetben meghalt személyek számának jelentős mértékű csökkenéséről szólnak majd a híradások.

Gégény István

Forrás: integratorforum.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes