AFOR, az Autóbuszos Fordaoptimalizáló Rendszer

Az AFOR korábbi kutatási eredményeken alapuló, komplex és teljes körű optimalizálást lehetővé tevő fordaoptimalizáló megoldás a közlekedési szolgáltatók számára.

A közlekedési társaságok forgalmi üzemének kialakításában számos részfeladat különíthető el, mint a személyszállítási tevékenység tervezés, irányítás, és elszámolást megvalósító folyamatain belül a menetrend tervezését és nyilvántartását, fordaszerkesztést, utazószemélyzet vezénylését, operatív forgalomirányítást és teljesítmény-elszámolást valósít meg. Ezen tevékenységek lefedik a teljes termelésirányítási folyamatrendszert.

A TIR rendszer megfelel a fenti elvárásoknak, azonban általában mind a fordaszerkesztés, mind a vezénylés tekintetében csak, félautomatikus támogatást nyújt, amely egy lehetséges megoldás előállítását segíti. A gazdasági hatékonysága viszont megköveteli, hogy a feladatok végrehajtása optimalizált módon történjen. Ezért az információtechnológiai megoldások terjedésével igény jelentkezik olyan eszközök alkalmazására, amelyek alkalmasak valamely szempont szerinti optimalizálásra. Az AFOR alkalmazás képes tekintetbe venni azokat az egyedi igényeket, amelyek a hazai közösségi buszközlekedést folytató vállalatoknál egységesen megjelennek és ilyen formán egy magyarországi „testreszabott” megoldást szolgáltat olyan módon, hogy a matematikai-kutatási eredmények legújabb módszerei kerülnek beintegrálásra.
A rendszer filozófiája, hogy a döntéstámogatást több szinten segítse, ezért minden egyes részmodul eredményei külön is feldolgozhatóak, elemezhetőek, módosíthatóak és a következő részmodul számára visszatölthetőek. Ennek megfelelően egy flexibilis rendszer valósul meg, amelyben az egyes modulok a tervezési folyamatok különböző szintjeinek is megfeleltethetőek. Az egyes szintekhez kötődően a felhasználónak lehetősége van definiálni bizonyos objektumokat.

A cél az autóbusz közlekedés optimális szervezését támogató, költséghatékonyságot javító szervezési és irányítástechnológiai fejlesztések megvalósítása, a versenyképesség fokozása érdekében, matematikai alapokon nyugvó optimalizálás beépítése a Forrás SQL integrált ügyviteli rendszer személyszállítási folyamatait támogató termelésirányítási alrendszerébe.

A probléma hátterének tanulmányozása és a célfüggvény meghatározását követően olyan összetett matematikai modell szoftveres alkalmazása, amely a speciális peremfeltételek mellett is kezelhetővé teszi a problémafelvetést.  A megoldásnak tekintettel kell lennie a közösségi közlekedés speciális adminisztrációs követelményeire is.

Az optimalizálási folyamat a következő részekre tagolódik:
    elméleti forda optimalizálása,
    eszközforda optimalizálás és eszközvezénylés,
    emberforda optimalizálás, embervezénylés

Elméleti forda részmodul
Az elméleti forda részmodul olyan fordák kialakítására szolgál, amelyben a menetrendi előírásoknak és a fizikai megvalósíthatóságnak megfelelően kapcsolódnak össze az egyes járatok. A menetrendi előírások által meghatározott járattulajdonságok alapján a felhasználó járműblokkokat definiálhat (pl. alacsonypadlós járművek), az eredményül kapott fordák mindegyike egy olyan járműblokkal lesz felcímkézve, amelyből való jármű teljesítheti az adott fordát. Költségtényezőként az egyes járműblokkok átlagos fenntartási és futási költsége figyelembe vételével történik az optimalizálás. Az elméleti eszközforda modul segítségével stratégiai elemzések is elvégezhetőek. Az egyes járműblokkok esetében ugyanis beállítható a járműblokkhoz tartozó rendelkezésre álló járművek száma, így előzetes költségelemzés készíthető egy eszközbeszerzés struktúrájának megtervezéséhez. Ezen megközelítés újszerű technológiai megoldást biztosít a felhasználó közlekedési társaságok számára.
Optimális eszközforda részmodul

Ezen fázis során a járatokat fordába szerveződése történik, azaz a menetrendi adatok alapján egy-egy fordába úgy kerülnek egymás után fűzve a járatok, hogy egy adott jármű ezt végre tudja hajtani. Ennek érdekében az azonos fordába kerülő járatok esetében figyelembe kell venni, hogy amennyiben az egymást követő járatok érkezési és indulási helye különböző földrajzi helyen valósul meg, akkor az érkezési és indulási időpontok eltérése lehetővé teszi-e a megfelelő rezsimenet végrehajtását. Továbbá a forda kialakításánál szintén tekintetbe kell venni az egyes járatok járműtípusra (pl. alacsonypadlós, csuklós stb.) vonatkozó előírásait, melyre a kutatás a járműblokk fogalmát vezette be.

A fentiek alapján ezen fázis olyan fordákat alakít ki, melyeknek az egyes napokra vonatkozó összköltsége minimális és minden egyes forda fel van címkézve azzal a járműblokkal, ahonnan kikerülő járműnek kell végrehajtania. A költségoptimalizálásnál mind az egyes járművekre vonatkozó fenntartási költség, mind a járművek használatából eredő 1 km-re eső futási költség figyelembe van véve. Ezen fázis ennek megfelelően egy elméleti korlátot ad a probléma minimális költségű megoldására, azonban járműblokkonként tekintett átlagköltséggel számol, az egyes fordákhoz nem rendel konkrét járműveket és nem vesz figyelembe eszköz specifikus eseményeket (tankolás, parkolás, karbantartás).

Eszközvezénylés részmodul
Az eszközvezénylés részmodul az eszközforda modul által előállított fordákhoz tényleges járműveket rendel olyan módon, hogy a fordákba az eszköz specifikus (az egyes eszközöktől függő) eseményeket is beépíti. Az alapvető eszköz specifikus események a tankolás, a parkolás, a rendszeres (heti, havi stb.) karbantartások elvégzése. Ezen modul szintén újszerű technológiát jelent a fordakészítésben, ugyanis egyrészt az eszközök szintjén történő fordakiosztás lehetővé teszi, hogy a költségoptimalizálást eszközökre vetítve végezze el a felhasználó, azaz a rendelkezésre álló járművek közül az optimális összköltséget biztosító járműkombináció kerüljön kiválasztásra. Másrészt újszerűnek tekinthető azon ütemezési probléma automatizált megoldása, amely az eszköz specifikus események költséghatékony fordába illesztését valósítja meg, melynek során az egyes korlátozó tényezőket (pl. a kúthelyek nyitva tartása és kapacitása, rendelkezésre álló parkolóhelyek) is figyelembe veszi. Végezetül az eszközvezénylés nem egy napra vetítve oldja meg a problémákat, hanem hosszabb időtávon felmerülő ütemezési kérdéseket old meg, mint pl. a heti karbantartás elvégzése, amely szintén egy újszerű technológiai megoldásnak számít.

Eszközökre vonatkozó felhasználói beállítások:
Emberforda részmodul
Az emberforda részmodul az eszközvezénylés által előállított az eszközök adott időszakra vonatkozó beosztását és a foglalkoztatási szabályokat figyelembe véve alakítja ki az egyes emberek beosztását (emberforda). Ezen fázisban csak azon foglalkoztatási szabályok vannak tekintetbe véve, melyek egy adott napon belül érvényesek úgy, mint napközbeni szünetek, napi vezetési idő korlátai stb. A felhasználónak lehetősége nyílik arra, hogy járművezetői blokkokat alakítson ki a járművezetőkhöz tartozó jogosítványtípusok segítségével. A járművezetői blokkok alapján az egyes eszközfordák megjelölhetőek címkehalmazokkal, amelyek azon blokkok címkéit tartalmazzák, melyekből az eszközfordák „kiszolgálhatóak” járművezetőkkel. Ezen megoldás szintén lehetővé teszi azon tervezési szint döntéstámogatására, amelynek során elemezhető, hogy az egyes járművezetők jogosítványtípusának a bővítése milyen költségmegtakarítást eredményezhet. Így stratégiai tervezés szempontjából a modul szintén új technológiát biztosít a közlekedési társaságok számára.
Embervezénylés részmodul

Az embervezénylés részmodul szolgáltatja tervezési folyamat legmagasabb szintjét, ahol az egyes emberfordákhoz a járművezetőket rendeli hozzá olyan módon, hogy a heti, havi illetve kéthavi szinten jelentkező foglalkoztatási szabályokat is figyelembe veszi és törekszik az egyenletes foglalkoztatás megvalósítására. Ezen felül a megoldás szintén stratégiai tervezéshez is felhasználható; kimutatható, hogy más struktúrájú szerződésállomány esetében milyen költséggel végezhető el a vezénylés.

Embervezénylés kialakítása
Ebben a fázisban előálló emberfordák csak a jogosítványtípusok szerinti járművezetői blokkok szerint címkézettek, a gyakorlatban végrehajtható vezényléshez egy adott időszakra (ez általában 2 hónapot jelent) minden autóbuszvezetőnek össze kell állítani a foglalkoztatását, azaz minden járművezetőhöz egy emberforda sorozatot kell hozzárendelni, amit a járművezető érvényes beosztásának nevezünk. Egy ilyen érvényes beosztásnak a törvényben szabályozott több napra, több hétre illetve több hónapra vonatkozó foglalkoztatási kritériumainak kell megfelelnie.

Járművezetőkre vonatkozó felhasználói beállítások:
A kialakított rendszer minden egyes modulja adatkommunikációja előre definiált adattáblákon keresztül valósul meg. Minden egyes modul a meghatározott adattáblákból gyűjti össze a megfelelő adatokat, a feladatának végrehajtása után pedig szintén adattáblákba tölti vissza az eredményeket. Egy adott információs rendszerhez történő illesztése ezért a megfelelő struktúrájú adattáblák kialakítását követeli meg. A hagyományos értelemben nyilvántartott adatok mellett a rendszer rugalmassága a magas fokú paraméterezhetőségben nyilvánul meg. A paraméterek segítségével beállíthatóak különböző szabályok által meghatározott korlátok, ami a döntéstámogató rendszerként való használatát segíti elő.

forrás: magyarkozlekedes.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes