ÁFF

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Ez a megállapodás tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek alkalmazandóak a  Logisztika Portál Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett internetes portál használata során.

A Logisztika Portál Kft. fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

A logportal.hu portálon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Ezen oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Üzemeltető jelen oldal általános felhasználási feltételeket tartalmazó részén közzéteszi.

1. Regisztráció

A Logisztika Portál Kft által működtetett online portál és társoldalaik szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik regisztrálnak a www.logportál.hu weboldalon. A regisztráció folyamán a felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben Üzemeltető tudomására jut, hogy a felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a valótlan adatokat megadó felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni.

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

  • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
  • gazdálkodó szervezet képviselője;
  • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

2. Tagsági rendszer, számlázás

Az Üzemeltető által karbantartott www.logportal.hu szájtrendszer tagjainak a  „LogPortál Tagsági szolgáltatások”  menüpontban közzétett díjazásért, az ott feltüntetett szolgáltatásokat nyújtja. Üzemeltető a tagsági rendszer keretein belül nyújtott szolgáltatások folyamatos bővítésére törekszik.

A tagsági díjak megállapításánál Üzemeltető jogosult mennyiségi- és egyéb kedvezmények nyújtására, melyet minden esetben egyedi elbírálás előz meg.

A tagsági díjak számlázása mindig előre történik. A tagság aktiválása a számla kiegyenlítésének napjától kezdődik és a megállapodott időszak végéig (ez lehet 1 hónap, 6 hónap, 1 év) tart. Üzemeltető erről külön szerződést Felhasználóval nem köt, Felhasználó a tagsági díj kiegyenlítésével elfogadja az általános felhasználói feltételeket.

3.  Üzemeltető felelőssége

Üzemeltető a hírek, hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést- és törvényt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait megrendelő által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Felhasználó minősül szolgáltatónak.

Üzemeltető nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata igénybe vevő és hirdető saját kockázatára és felelősségére történik.

4. Adatvédelem

Üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Üzemeltető a Felhasználó személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a LogPortál csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek, annak érdekében hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a  fejlesztésekről, a LogPortál szolgáltatásairól.

5. A szerződés megszűnése

Az Logisztika Portál Kft. oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Logisztika Portál Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

6. Egyéb rendelkezések

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Hatvan, 2010.

Üzemeltető

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes