A NiT Hungary érdemi intézkedéseket kér és vár el a kormánytól

A közúti árufuvarozás és autóbuszos személyszállítás versenyképessége nemzetgazdasági érdek. A Nemzeti Ügyek Kormánya által az Országgyűlés elé terjesztett Nemzeti Együttműködés Programjának ismeretében, az abban foglalt törekvésekkel egyetértve a 20 éves Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) érdemi intézkedéseket kér és vár el  a kormánytól – tartalmazza az érdekképviseletnek az országgyűlési képviselőkhöz, és a Magyar Köztársaság Kormányához címzett nyílt levele.

A közúti árufuvarozás és autóbuszos személyszállítás nemzetgazdasági jelentősége kiemelkedő. Az alágazat jelenleg mintegy 84 ezer magántulajdonban lévő gépjárművel végez termelő, értékteremtő tevékenységet, munkát és egzisztenciát adva mintegy 130 ezer magyarországi munkavállaló, az összes hazai munkavállalók 3,5 %-a számára. Az alágazat által teljesített évi, mintegy 500 milliárd forintos adóbevétel az államháztartás bevételeinek 6 %-át teszi ki.
A magántulajdonú áru- és személyfuvarozás által megtermelt érték körülbelül 1600 milliárd forinttal, 6 %-kal járul hozzá a nemzeti össztermékhez. A gazdasági és pénzügyi világválság fokozottan éreztette hatásait a közúti fuvarozásban is: a visszaeső termelés, a csökkenő mennyiségű szállítandó áru, az utazó munkaerő létszámának csökkenése és a turizmus hanyatlása az árufuvarozók- és az autóbuszos vállalkozásoknak is a teljesítményük jelentős visszaesését eredményezte.
"Tudjuk, hogy nem fogható minden a válság káros hatásaira, sőt: a válsághelyzetben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékteremtő tevékenységek joggal igénylik az intenzívebb kormányzati támogatást, a fokozottabb érdekvédelmet, a versenyképesség megőrzését szolgáló gazdaságpolitikai beavatkozásokat" – fogalmaz a NiT Hungary.
Az érdekképviselet szerint a környező országokban fuvarozó kollégáink kedvezőbb adókörnyezetben, alacsonyabb költségtényezőkkel, szélesebb kedvezményrendszerrel vállalkoznak, így nem is lehet csodálkozni azon, hogy teljesítményük növekszik, fejlődésük felgyorsult, és jelentős versenyelőnybe kerültek a magyar vállalkozásokkal szemben. "Biztosak vagyunk abban, hogy egyetlen hazai fuvarozó vállalkozás sem bír kevesebb értékkel vagy jelentőséggel külföldi versenytársainál. Ezért a hazai közúti fuvarozási alágazat legnagyobb regisztrált taglétszámot tömörítő szakmai érdekképviseleteként – közel 3600 tagvállalkozásunk és a teljes közúti fuvarozói alágazat képviseletében – a Nemzeti Ügyek Kormánya programpontjainak ismeretében azonnali intézkedéseket kérünk, javaslunk és várunk az Országgyűlés döntéshozóitól és a kormánytól" – tartalmazza a NiT Hungary nyílt levele.

Az érdekképviselet kérései a következők:
1. Üdvözölve a Nemzeti Ügyek Kormányának a gazdasági bürokráciát és az adminisztrációt csökkentő, illetve a bonyolult adórendszert egyszerűsítő törekvéseit, szakmai együttműködésünkről biztosítjuk a gyors változásokat eredményező intézkedések meghozatala és a felsorolt okokból fakadó többletkiadások csökkentése érdekében.
2. Fenntartjuk és kérjük, hogy a kormányzat – más európai uniós tagállamokhoz hasonlóan – vezesse be és alkalmazza hazánkban a kereskedelmi gázolajár intézményét. A kirívóan magas üzemanyagárak következtében a nemzetközi relációkban dolgozó magyar fuvarozók elvesztése révén keletkezett forgalomkiesés visszaszerzése érdekében, és a Magyarországon tankoló fuvarozók számára tegye lehetővé a termelő tevékenység végzése céljából beszerzett üzemanyag jövedéki adótartama Európai Unió által megszabott részének ellenőrizhető módon történő visszaigénylését.
3. Gyors kormányzati intézkedést kérünk a hazai fuvarozó vállalkozások nemzetközi piaci környezetében tapasztalt versenyhátrányának csökkentésére, az utazó munkavállalókat megillető adómentes napidíj mértékének minimum 40 euro összegű korrekciójával.
4. Üdvözölve és támogatásunkról biztosítva a Nemzeti Ügyek Kormányának a vállalkozások adóterheit mérséklő törekvéseit, elvárjuk, hogy a 2013-ban várhatóan bevezetésre kerülő teljesítményarányos úthasználati díjfizetési rendszer során a kormányzat csökkentse a fuvarozó vállalkozásokat terhelő egyéb közterheket. A hazai vállalkozásokat sújtó többletteher ellensúlyozásaként szűnjék meg a termelőeszközként használt tehergépjárművek és autóbuszok beszerzését terhelő vagyonszerzési illeték. Méltányosság érvényesüljön a haszongépjárműveket terhelő gépjárműadó megállapításánál, és az Európai Unió által engedélyezett nagyvásárlói kedvezményrendszer a hazai közúti fuvarozásban tevékenykedő vállalkozásokra is terjedjen ki.
5. Szükségesnek tartjuk, ezért javasoljuk, hogy a Nemzeti Ügyek Kormánya az autóbuszos közösségi közlekedés 2016-ra módosított reformját az eredeti időpontra 2012-re állítsa vissza. Biztosítsa ezzel a hazai autóbuszos személyszállító vállalkozások eddig elmaradt, de szükséges részvételét, csökkentve az adófizetőket terhelő magas költségvetési kiadásokat.
6. A közlekedésbiztonság szükséges és folyamatos javításában és nemkülönben a munkáltatók érdekében, kiemelt jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a gépjárművezetői kategóriás és szaktanfolyami képzések napirenden lévő reformja során az eddig alkalmazott, túlzottan profitorientált, a mennyiségi elvet érvényesítő képzési rendszer helyett a minőségi képzés jelentősége kapjon teret. A közutakon kellő biztonsággal és szakértelemmel közlekedő tehergépjármű-és autóbusz vezető a közlekedésbiztonság záloga. A biztonságos közúti közlekedéssel a közúti balesetekből származó nemkívánatos költségvetési és munkáltatói kiadások csökkenthetőek.
7. Segítséget, partnerséget és támogatást kérünk a Nemzeti Ügyek Kormányától és az Országgyűlés képviselőitől a budapesti behajtási rendelet jelenlegi formájának azonnali megszüntetése, és szakmai konszenzuson alapuló, betartható rendelet megalkotása érdekében. A főváros területére érvényes 12 tonna feletti tehergépjárművekre vonatkozó behajtási rendelet jelenlegi formájában ellentétes a fuvarszervezés elveivel, veszélyezteti a nagyváros közellátását, súlyos anyagi terhet ró fuvarozóra és megrendelőre egyaránt, mi több adminisztratív akadályai révén a jogkerülésre ösztönzi az érintetteket.
A NiT Hungary nyílt levelét tartalmazó határozati javaslatot a szervezet 2010. május 28-án megtartott közgyűlése egyhangúan elfogadta. Felkérjük a közúti fuvarozásban tevékenykedő valamennyi hazai vállalkozást, hogy az alágazat versenyképességének javítása érdekében álljanak ki Nyílt Levelünkben megfogalmazottak mellett, és támogassák azt.

Forrás: nit.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes