A munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszere

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény preambulumában (bevezetésében) jelenik
meg markásan a munkavédelem alapvető célja: a munkavállalók egészségének és
munkavégző képességének a megóvása és a munkakörülmények humanizálása, megelőzve
ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket.
A munkabalesetek és a munkához kapcsolódó egészségügyi veszélyek megelőzése vagy –
illetve amíg ez teljeskörűen nem lehetséges – minimumra csökkentése a munkáltatók, a
munkavállalók és az állam közös érdeke, de alapvetően a munkáltató feladata, illetve
kötelessége.

A munkáltatók részéről ezért is gyakran merül fel az a kérdés, hogy hogyan lehet a
biztonságot és az egészséget szolgáló intézkedéseket a munkáltató munkavédelmet érintő
irányítási és szervezési tevékenységbe beépíteni annak érdekében, hogy a munkabalesetek
teljeskörűen megelőzhetőek, a kedvezőtlen egészségi hatások kiküszöbölhetőek, a
munkahelyi körülmények emberközpontúak legyenek, ugyanakkor a gazdasági érdekek is
maradéktalanul érvényesüljenek.

Ennek egyik lehetséges módja a MEBIR rendszer működtetése, a munkavédelmi
menedzsment, mint az irányítási rendszer egyik típusának a kiépítése. A menedzsment
rendszerek formalizált és szervezett irányítási (vezetési) rendszerek, amelyeket a cég
valamennyi hierarchiai szintjén és szervezeti egységében működtetnek azzal a céllal, hogy
valamennyi tevékenység, különösen az üzemi folyamatok optimálisan működjenek. Ennek
keretében meghatározzák a felelősséget, az illetékességet, a vállalatpolitikai célokat, a
követelményeket a termelési folyamatok állandó javítására. A menedzsment rendszerek
önellenőrzési és értékelési elemeket tartalmaznak annak érdekében, hogy a szervezési gyenge
pontokat felismerhessék és a javítás érdekében a visszacsatolás megtörténhessen.
A fejlett nyugati országokban évek óta megfigyelhető tendencia, hogy azok a cégek, amelyek
már kiépítették az EN ISO 9000 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert, valamint az
EN ISO 14001 szerinti környezetvédelmi irányítási rendszert, a munkavédelmi irányítási
rendszert beépítik a meglévő, már kiépített rendszerbe.

Ha a meglévő – előbbiekben vázolt – irányítási rendszerekbe a a munkavédelem is bevonásra
kerül – és természetesen nem egymás mellett működnek a már említett menedzsment
rendszerek – csökken a vezetési tevékenységre fordítandó idő, növekszenek a pozitív hatások
és az eredmény optimalizálás könnyebben biztosítható.
A MEBIR kiépítésére jelenleg nemzetközi szabvány még nem áll rendelkezésre, de a BS
OHSAS 18001 angol szabvány már jó alapot ad arra, hogy e rendszert megfelelően ki
lehessen építeni, és hatékonyan működtetni. Az angol szabvány hasonló felépítésű és hasonló
megközelítést alkalmaz, mint az előbb már említett két nemzetközi szabvány, ezért viszonylag
egyszerű a kiépítése.

A Magyar Szabványügyi Testület a MEBIR bevezetésének elősegítése érdekében a már
említett BS OHSAS 18001 és BS OHSAS 18002 angol szabványok alapján kidolgozta és
hatályba léptette az MSZ 28001:2008 és az MSZ 28002:2009 nemzeti szabványokat

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes