A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete értékelése a 2010. novemberi és első tizenegy havi forgalomba helyezési mutatókról

 

 

A személygépjárművek területén lelassult a tavalyi év hasonló időszakához viszonyított előző hónapok alatt tapasztalt növekedés üteme – állapítja meg a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete által, a novemberi, illetve az év első 11 hónapi forgalomba helyezési adatok alapján készített elemzés.

Az MGE megállapítása szerint, ennek fő oka, hogy 2009 utolsó hónapjaira alakult ki az az értékesítési volumen, amely – alacsony – havi szinten végigkísérte a 2010. évet. A személygépjármű forgalomba helyezés volumene továbbra is messze elmarad attól, ami az új gépjármű értékesítő hálózatok jövedelmező gazdálkodását biztosíthatja, azonban továbbra is bíztatónak, a jövőre vonatkozó óvatos optimizmus alapjának tartjuk, hogy – 2009 azonos hónapjaihoz viszonyítva – immár ötödik hónapja emelkedő mennyiségű autó kerül forgalomba.

A 2009. évhez viszonyított kumulált elmaradás fokozatosan csökken, így a személygépjárművek esetében az első negyedév végi 55%-os visszaesés mértéke 30% alá csökkent és ennek további javulását várjuk az utolsó hónaptól. A személyautók piacán továbbra is a céges eladások a meghatározók, ezek aránya folyamatosan növekszik, és mostanra meghaladja a 65%-ot. Ez a tendencia várhatóan mindaddig fennmarad, ameddig a magán vásárlók hitelfelvételi, illetve vásárlási kedve vissza nem tér, illetve ameddig a finanszírozói környezet barátságosabbá nem válik.

A kishaszon járművek területén a javulás az utóbbi időszakban hónapról hónapra emelkedő tendenciája – a szeptemberi megtorpanást követően – októberben és novemberben is folytatódott. Ez azt mutatja, hogy a kishaszon járműveket elsősorban használó kis-, és középvállalatok helyzete stabilizálódni látszik, munkájukhoz egyre inkább szükség van ezekre a járművekre, illetve régebbi járműveik lecserélésére. A kishaszon jármű forgalomban több mint 90% a céges értékesítés aránya. Az év eleji jelentős 56%-os visszaesés mostanra 20% alá mérséklődött és ennek további javulását várjuk az év végére.
A motorkerékpár piac továbbra is csökkenő tendenciát mutat. Ennek oka a személygépjármű piaci körülményekhez hasonló gazdasági környezet mellett a szezonalitás is. A hideg, a csapadék nem segíti a kétkerekűek piacát. Ennek megfelelően a motorkerékpár piac visszaesése az év elejétől csak 5%-ot mérséklődött és a tavalyi évhez képest a visszaesés valamivel 40% alatt stagnál. A motorkerékpár piac fellendülését nagymértékben befolyásolhatja, hogy a kormányzat az Egyesületünk által szorgalmazott lépéseket megteszi-e, és engedélyezi a 125 ccm és ez alatti motorok vezetését „B" kategóriás jogosítvánnyal, illetve érvényt szerez-e annak a korábbi, később érthetetlen okból visszavont, kormányrendeletnek, amely előírja az 50 ccm-es robogók regisztrációját. Utóbbi jelentősen csökkentené a feketekereskedelem szerepét, így gazdaságfehérítő, és adózási szempontból is jelentős lépés lenne.

A nagyhaszon jármű értékesítés tovább folytatódó emelkedést és éves összehasonlításban már jelentősebb kumulált növekedést mutat 2009 hasonló időszakához képest, azzal együtt, hogy alatta marad annak, amit a magyar gazdaság igénye indokolttá tenne. A gazdasági növekedés beindulása nagymértékben elősegítheti a nagyhaszon jármű értékesítés további helyreállását, fejlődését. Az első negyedévi 45% visszaeséshez képest időarányosan a nagyhaszon jármű piac 16%-al haladja meg az előző év hasonló időszakának értékesítési számait. Fontos kezdeményezésünk, hogy a kormányzat azonos környezetvédelmi mércét alkalmazzon a használt és az új tehergépkocsik magyarországi forgalomba helyezése feltételéül, amely megszüntetné a használt nagyhaszon jármű import indokolatlan verseny előnyét.
A nagyhaszon járművek javításában is jelentős versenyelőnyt élveznek a fekete-, és szürkegazdaságban működő, adót nem fizető, megfelelő képzettséggel és szerszámozottsággal és működési engedéllyel nem rendelkező javítók. Ezek tevékenységének megszüntetése állami, környezetvédelmi és hatósági érdek. Egyesületünk a hatályos jogszabályok szigorú alkalmazását kéri a jogalkalmazó hatóságoktól.

 

A 2010. novemberi és időarányos forgalomba helyezés 2009 azonos időszakaihoz képest gépjármű csoportok szerint az alábbiak szerint alakult:

A 2011-től életbe lépő új adótörvények és az újra induló pályázati lehetőségek a lakosság, illetve a kis- és középvállalatok számára olyan gazdasági, adózási és jogi környezetet teremtenek, amelyek stabilizálják a hosszabb távú jövedelmezőség kilátásait. Több jövedelmet marad a bérből és fizetésből élő potenciális autóvásárlókat jelentő közép és felső rétegnél, megteremtve ezzel a vásárlási és hitelfelvételi kedv feléledésének feltételeit. A Széchenyi terv járműiparra vonatkozó fejezete preferált ágazatnak minősíti a gépjármű javító szektort, ami tagvállalataink és hálózataik bevételi forrásainak jelentős részét termeli. Bízunk abban is, hogy a jelentősen szigorított hitelezési környezetben a finanszírozók megtalálják azokat a termékeket, amelyekkel a hitelezés alacsony és kalkulálható kockázat mellett folytatható. Gondolunk itt a használat alapú autózás fokozatos elterjedésére a magán forgalomban is, valamint az ez által megalapozott gyakoribb gépjármű csere ciklusra.

 

A legnagyobb piaci tartaléknak gondoljuk a gazdaság fehérítését, amelynek során a legális értékesítői és javítói szakma versenyhátránya csökkenhet, és az adót és járulékot nem fizető feketegazdaság szerepe visszaszorulhat. Erre vonatkozó konkrét javaslataink, amelyeket az Autós Nagykoalícióval együttműködve fogalmaztunk meg, a döntéshozók asztalán vannak. Őszintén reméljük, hogy a kormányzat, a jogalkotó és a jogalkalmazó elindul a feketegazdaság hatékonyabb visszaszorításának útján, ami a legális szféra megerősödésével és ezzel automatikusan az állami költségvetési bevételek jelentős növekedésével jár.
A piac fokozatos magára találása, nagy autógyárak és autóipari beszállítók Magyarországra települése, illetve meglévő kapacitásaik jelentős bővítése jelzi, hogy a nemzetgazdasági ágazatban egyre nagyobb szerepet játszó gépjármű szakma túléli a válságot és a következő években növekedés elé néz.

A magyarországi új gépjármű kereskedelem közel 50 000 embernek ad munkát, és több mint évi 110 milliárd forint adót fizet a válság időszakban is, a regisztrációs adó összegével együtt. A jelenleg működő kereskedések száma közel 800.

Szeretném már most jelezni, hogy az egész évet értékelő sajtótájékoztatóra 2011. január 6-án délelőtt 9 órakor kerül sor. Kérem, hogy az időpontot jegyezzék elő naptárukban, a helyszínről természetesen időben értesítem Önöket és küldöm a hivatalos meghívót is.

További információ:

Erdélyi Péter
ügyvezető elnök
Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete
peter.erdelyi@mge.hu

forrás: integratorforum.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes