A közlekedésrendészet aktuális kérdéseiről

Interjú Óberling József rendőr ezredessel, az ORFK-Közlekedésrendészeti Főosztály vezetőjével

Főosztályvezető úr! Túl vagyunk az első féléven. Hogyan tudná értékelni az elmúlt időszakot a közlekedésrendészet szempontjából?


Amennyiben a baleseti statisztika alakulását nézzük, akkor kifejezetten kedvező a kép. Az év első hat hónapjában csaknem 13 %-kal kevesebb személyi sérüléssel járó közúti baleset történt, mint arról tavaly ilyenkor beszámolhattunk, s a balesetben meghalt személyek száma vonatkozásában még ennél is jelentősebb, csaknem 20 %-os a csökkenés. Azt hiszem nem túlzás kijelenteni, hogy napjainkban biztonságosabb a hazai utakon közlekedni, mint az elmúlt négy évtizedben bármikor. A 2009. évi baleseti halálozási mutatók nagyjából az 1964. évinek felelnek meg, a forgalom sűrűsége persze összehasonlíthatatlan a két év viszonylatában.

Ugyanakkor nem dőlhetünk hátra a karosszékben, hiszen még mostanában is túl sok a közlekedési baleset. Az elért sikerek ellenére is távol vagyunk azoktól az állapotoktól, melyek a régebbi EU tagállamok közútjain tapasztalhatók. Egy példával illusztrálva: Magyarországon az elmúlt évben egymillió lakosra vetítve 82 ember vesztette életét közúti balesetben, míg Svédországban 39 fő, az Egyesült Királyságban pedig 41 fő ugyanez az érték.

Mi a legfőbb teendő Ön szerint, hogy felzárkózhassunk a legbiztonságosabb országok sorába?

Meggyőződésem, hogy a legnagyobb potenciálok a személyi tényezőben rejlenek. Véleményem szerint első sorban a fejekben kell rendet tenni, ott dől el ugyanis hogy az adott közlekedő megtartja, vagy éppen megsérti a közúti közlekedés szabályait. Ezen a területen a gépjárművezető képzés átfogó reformja hozhat jelentős eredményeket, de az ellenőrzések további fokozására, a szabálysértők lebukási esélyének a növelésére is szükség van.

Melyek a hazai baleseti statisztika legérzékenyebb pontjai?

Első sorban a közutak három fő gyilkosát emelném ki: a gyorshajtást, az ittas járművezetést és a biztonsági öv használatának elmulasztását, hiszen ezek miatt következik be a legtöbb halálos baleset. Amennyiben viszont a járműkategóriákat vesszük alapul, úgy a kétkerekűek közlekedése jelent egyre több gondot. És itt most nem csak a motorkerékpárosokra, hanem a kerékpárosok is gondolok.
Tény, hogy az elmúlt évek viszonylatában a kerékpáros statisztika az általános trendnél kedvezőtlenebb képet mutat, nőtt a személyi sérüléses kerékpáros balesetek száma. Ezen túlmenően a kerékpárosok balesetbeni részaránya napjainkra meghaladja a 10 %-ot, s ez a személygépkocsi vezetőkön kívül semmilyen más járművezetői kategória esetében nem mondható el. Gond továbbá, hogy a kerékpárosoknál a szeszesital fogyasztás mértéke már-már aggasztó méreteket ölt, s a városokban elterjedőben vannak a kétkerekezők durva és szándékos szabályszegései. Ezt mindenképpen kezelni kell.

Milyen eszközei vannak a rendőrségnek a helyzet kezelésére?

A rendőrség alapvetően két módon tud fellépni a kerékpáros közlekedés biztonságának javítása érdekében: egyrészt célzott ellenőrzéseket hajt végre, másrészt pedig a baleset-megelőzés eszközeit alkalmazza. Nem is olyan régen a kerékpárosok által elkövetett szabályszegések többnyire még „bocsánatos" bűnnek számítottak, s a rendőrség sem kezelte helyén ezt a kérdéskört. Ezen a gyakorlaton az elmúlt években jelentős változások történtek.
Idén például már két olyan országos szintű ellenőrzést is végrehajtottunk, melyek a kerékpárosok ellenőrzésére irányultak. Először egy hónap időtartamban, 2010. március 01. és 31. között, majd Húsvét időszakában, a hagyományos akciónk idején. Döbbenetes volt tapasztalni, hogy az ellenőrzések során tetten ért ittas járművezetők 65,7 %-a kerékpárral közlekedett!

Említette a motorkerékpárosokat is, mint hasonlóan problémás területet. Ez magyar sajátosság, vagy más országok is küzdenek hasonló problémával?

A motorkerékpáros közlekedés problematikája nem csak magyar, hanem nemzetközi jelenség. Az EU Fehér Könyvének félidős felülvizsgálata már 2006. februárjában megállapította, hogy a motorkerékpáros balesetek és tragédiák száma rendkívül kedvezőtlenül alakult, s a helyzet – néhány tagállam kivételével – azóta sem javult. Nem véletlen tehát, hogy a 2010. július 20-án elfogadott új akciótervében az EU Bizottság kifejezte azt a szándékát, hogy a következő évtizedben megkülönböztetett figyelmet kíván fordítani a motorkerékpáros balesetek és tragédiák visszaszorítására.
Hazai viszonylatban fontosnak tartom, hogy az ellenőrzéseket tovább fejlesszük. A rendőrmotorosok alkalmazása e területen sikeres lehet, továbbá a sebességellenőrzés gyakorlatában is változtatni kell, hiszen a gyorshajtó motorosokról kizárólag hátulról készíthetünk bizonyító erejű képfelvételeket. A hatékony fellépés ugyanakkor azt is megköveteli, hogy a jelenleginél jóval szigorúbb előírások és szankciók legyenek arra az esetre, amennyiben a motorkerékpárosok járművük hatósági jelzését megváltoztatják, eltávolítják, vagy azt egyéb módon leolvashatatlanná teszik.

Az ellenőrzések fokozásán és a jogszabályi háttér módosításán kívül milyen más beavatkozási terület létezhet még a kérdéskör rendezésére?

Nagyon fontosnak tartom a motorosokkal kapcsolatos felvilágosító tevékenység fokozását, melyet a hagyományos kommunikációs csatornák mellett az interneten is folytatnunk kell, továbbá erre a célra fel kell használnunk a motoros rendezvényeket is. Éppen most van szervezés alatt az ORFK-OBB motorkerékpáros rendezvénye, a „BalatonRide", melyet augusztus 14-én kívánunk megvalósítani a Balatonlelle melletti Rider Beach területén. A rendezvényről az érdeklődők hamarosan a honlapunkon is tájékozódhatnak.
Végezetül, de nem utolsó sorban e helyen kell megemlítenem legújabb kezdeményezésünket. Az ORFK-OBB 2010. június 15-én, az alsóörsi Harley Davidson találkozón bocsátotta útjára azt a Charta-t, mely a motorkerékpáros közlekedés biztonságának fokozására, s ezen túl a közlekedők kölcsönös tiszteletére, partnerségére hívja fel a figyelmet. Büszkék vagyunk arra, hogy a Charta első aláírója Dr. Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság újonnan megválasztott elnöke, akit akkor még a Parlament elnökeként tisztelhettünk. A Charta-hoz mindenki csatlakozhat, aki az abban foglalt alapelvekkel egyetért, s azokat magáénak érzi. A Charta aláírása megtörténhet a honlapunkon, rendezvényeinken, vagy akár postai úton, a 1139 Budapest, Teve utca 4-6 címen.

Milyen közúti ellenőrzéseket hajtottak végre az év első felében?

Az általánosnak mondható napi ellenőrzéseken túl részt vettünk a TISPOL által szervezett nemzetközi kampányokban, melyek alkalmanként egy-egy járműkategória forgalmát érintik (pl. tehergépkocsi, autóbusz), vagy egy konkrét veszélyes magatartás visszaszorítására irányulnak (gyorshajtás, ittasan, ill. drog hatása alatti járművezetés stb.). Az említetteken túl fokozott, célirányos akciókat is végrehajtottunk, melyek közül – a teljesség igénye nélkül – kettőt említek meg.
A közúti forgalomban résztvevő, rossz műszaki állapotú tehergépjárművek, autóbuszok kiszűrését végeztük el január 11. és 31. között az M0 autóúton, valamint azokon a magyar-szerb, magyar-román és a magyar-ukrán határátkelőhelyeken, melyek a teherforgalom számára meg vannak nyitva.
A MÁV Zrt.-vel közösen pedig három különböző alkalommal ellenőriztük az ország 60 legveszélyeztetettebb vasúti átjárójában a közlekedési szabályok megtartását, s elmondhatom, hogy elég meglepő eredmények is születtek. Nem egy alkalommal tapasztalták kollégáim, hogy a rendőri jelenlét sem tartott vissza egyes járművezetőket attól, hogy a vasúti átjárót biztosító fényjelző berendezés tilos jelzése ellenére áthaladjon a síneken. Azt is tapasztalatként szűrhettük le, hogy a kerékpárosok és a gyalogosok meglehetősen rugalmasan értelmezik a vasúti átjáróban áthaladás szabályait. Nem csoda hát, hogy az ellenőrzések során számos feljelentés történt.

Hogyan alakult az első félév a balesetmegelőzési tevékenység szempontjából?

Az egyik legfontosabb hír ezen a területen, hogy a szervezetében és irányításában újjáalakult ORFK-OBB megkezdte működését. Január végén kerül sor az új ügyrend elfogadására, azt követően a kibővített elnökség rendszeresen ülésezett. Az ORFK-OBB keretében hatékonyabbá kívánjuk tenni a közúti közlekedésbiztonságban érintett szervek együttműködését, valamint az információk és a tapasztalatok cseréjét. A balesetmegelőzés financiális háttere sajnos továbbra sem kedvező. Már tavaly is a korábbi anyagi eszközöknek mindössze egyharmadával tudtunk gazdálkodni, s idén – legalábbis eddig – még egy fokkal kedvezőtlenebb a helyzet. Mindezek ellenére folyamatosan dolgozunk, működtetjük az országos „gépezetet", igazodva természetesen a kialakult helyzethez.
Az üzenetek továbbításában továbbra is kiemelt helyen szerepel állandó internetes megjelenési felületünk, mellyel kapcsolatban kedvezőek a visszajelzések. Elmondhatjuk, hogy a www.baleset-megelozes.eu honlapot a sikerült a modern, rendszeresen frissített szakmai honlapok közé emelni.
Indítottunk ugyanakkor egy másik weblapot is. A www.kreszvaltozas.hu honlapot ideiglenes működésűnek terveztük, s kifejezetten KRESZ 2010. január 01-én hatályba lépett módosításainak a lehető legszélesebb körben történő terjesztésére szolgál. A kommunikációs honlapon a módosult szabályok járműkategóriánként csoportosítva tanulmányozhatók, emellett a látogatók a KRESZ történetét, valamint a friss baleseti statisztikákat is elolvashatják. Az interaktív felület lehetőséget nyújt tesztlapok kitöltésére, üzenetek és vélemények megfogalmazására, képek feltöltésére stb.
Itt jegyzem meg, hogy ez a honlap csak egy része a januárban indított KRESZ kampányunknak, mely a különböző kampányelemek (köztük kiadványok, óriásplakátok stb.) segítségével közlekedők millióihoz juttatta el az új, ill. módosult közlekedési szabályokat. Együttműködtünk a Nemzeti Közlekedési Hatósággal is, hiszen januárban az ORFK-OBB és az NKH együttműködésében 175.000 példányban készült el az a „Változtak a KRESZ-szabályok" című kiadvány, melyet országos hálózatunkon keresztül juttattunk el a közlekedőkhöz.
A fentieken túl a hagyományos kommunikáció terén próbálunk nyitni a bulvár sajtót felé, hiszen napjainkban ezek a termékek a legolvasottabbak. A bulvársajtó azonban egy külön kategória, mely a közlekedésbiztonsági információkat is csak a saját profiljuknak megfelelő formában, ill. szövegkörnyezetben hajlandó lehozni. Végezetül egy jelentős sikerről. Március 4-6. között részt vettünk a Tunéziában megrendezett közlekedési kampányok nemzetközi fesztiválján, melyen az ORFK-OBB által benevezett, a gyalogos-átkelőhelyek biztonságával foglalkozó óriásplakát első helyezést ért el. Eddig is voltak előkelő helyezéseink hasonló versenyeken, de ez az első díj az egyik „korona" közöttük.

Milyen intézkedéseket terveznek az év második felében, annak érdekében, hogy a közlekedési balesetek alakulásában tapasztalható kedvező trend tovább folytatódjon?

Az év második felében is folytatni kívánjuk a célirányos közúti ellenőrzéseket. Kiemelten kezeljük a nyári idegenforgalmi időszakot, a karácsonyi ünnepeket, s részt veszünk a TISPOL által szervezett uniós ellenőrzésekben is. Június hónaptól kezdődően augusztus végéig hétvégenként a teljes gyorsforgalmi úthálózaton fokozott közúti ellenőrzést rendeltünk el. Ennek megfelelően az érintett autópálya szakaszokon a délutáni órákban péntekenként a jobb pályaoldalon, vasárnaponként pedig a bal pályaoldalon fokozott rendőri jelenlétet biztosítunk. Az ellenőrzések mellett ugyanakkor a balesetmegelőzés eszközeiről sem feledkezünk meg.
Az „Iskola Rendőre" program tovább folytatódik, a tanévkezdet, és az őszi-téli átállás időszakában a preventív kommunikációra továbbra is szükség van, a szüret és a karácsonyi ünnepek ugyancsak speciális feladatként jelentkeznek, de még előttünk állnak az olyan rendezvények is, mint pl. a már említett „BalatonRide", az Országos Vízirendészeti Járőrverseny, vagy az Országos Polgárőr Közlekedésbiztonsági Verseny. Nem fogunk tehát unatkozni az év hátra levő részében sem!

Köszönöm az interjút!

Gégény István

 

Forrás: integratorforum.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes