A KSH jelenti, 2009/10 – Összefoglalás

Októberben az ipari termelés a korábbiaknál mérsékeltebben, 13%-kal csökkent, az első tíz hónap átlagában 20%-kal volt kevesebb a tavalyinál. Az építőipari termelés októberben 2,4%-kal, tíz hónap alatt 2,7%-kal mérséklődött. A kivitel a tizedik hónapban 12%-kal, a behozatal 21%-kal csökkent, az áruforgalmi aktívum tovább növekedett, tíz havi összege megközelítette a 3,8 milliárd eurót. A foglalkoztatottak száma augusztus–október átlagában 3,2%-kal csökkent, a munkanélkülieké 34%-kal nőtt. A bérkiáramlás továbbra is mérsékelt volt, a reálbérek tíz hónap átlagában 2,1%-kal csökkentek. A fogyasztói árak novemberben 5,2%-kal, január–novemberben 4,1%-kal emelkedtek.

A globális gazdaságról rendelkezésre álló legfontosabb konjunktúramutatók 2009 első felében elérték mélypontjukat, nagyrészt a gazdaságélénkítő intézkedéseknek köszönhetően a meghatározó fejlett gazdaságok teljesítményében fordulat következett be. Az Egyesült Államok bruttó hazai terméke a III. negyedévben az előző negyedévhez képest 0,7%-kal, az Európai Unióé ennél szerényebb mértékben, 0,3%-kal emelkedett, amellyel – technikai értelemben – véget ért az egy éve tartó recesszió.
A külső dekonjunktúra enyhülése hazánk gazdasági teljesítményében ez ideig alig érzékelhető, a válság reálgazdasági hatásai elnyújtottabbnak mutatkoznak. Ebben jelentős szerepe van annak, hogy Magyarországot a begyűrűző gazdasági válság a belső egyensúlyjavítás időszakában érte, s az ország gazdasági teljesítményét a gazdaság nyitottsága is – az erőteljesen szűkülő külső kereslet következtében – negatívan befolyásolta.

A bruttó hazai termék (GDP) az előző negyedévhez mért szezonálisan és naptári hatással kiigazított adatok szerint 2008 II. negyedéve óta folyamatosan csökken, idén a III. negyedévben mértéke 1,8% volt. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a gazdasági visszaesés a III. negyedévben és az első háromnegyed év átlagában egyaránt 7,1% volt. A január–szeptemberi csökkenés az árutermelő ágazatokban (amelyek súlya a hazai GDP-ben az uniós átlagnál nagyobb) különösen nagy, 16,5%-os volt, míg a szolgáltatások volumene jóval kisebb mértékben, 2,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól.
A termelő ágazatok közül az ipar, ezen belül is elsősorban a feldolgozóipar áll szoros kapcsolatban a világgazdasági folyamatokkal. Ezzel is összefügg, hogy a termelés csökkenése itt volt a legnagyobb: kilenc hónap alatt a feldolgozóipar bruttó termelése 22%-kal, hozzáadott értéke 20%-kal volt kevesebb a múlt évinél. Másrészt viszont, a nemzetközi gazdasági életben az utóbbi időben tapasztalható némi enyhülés hatása ugyancsak e téren érzékelhető a magyar gazdaságban. A feldolgozóipar bruttó termelésének és hozzáadott értékének a csökkenése a III. negyedévben egyaránt kisebb mértékű volt (18%, illetve 15,5%), mint az I. félévben. Az ipari termelésre vonatkozó októberi adatok a visszaesés további mérséklődését jelzik: a 10. havi bruttó termelés az ipar egészében és a feldolgozóiparban egyaránt 12,9%-kal maradt el az egy évvel korábbi – már meglehetősen alacsony – bázistól.

A mezőgazdaság teljesítményét a piac mellett jelentősen befolyásolja az időjárás is. Ez ad magyarázatot a 2008. évi hozzáadott értékének 54%-os emelkedésére és nagyrészt az idei első kilenc havi csökkenésre is (amely tehát – az ipartól eltérően – igen magas bázishoz képest következett be). Az építőipari termelés mérséklődése volt a legkisebb az árutermelő ágazatok közül. Január–szeptemberi bruttó hozzáadott értéke 1,8%-kal volt kevesebb a tavalyinál. Ez már a harmadik év az ágazat teljesítményének csökkenésében, ami alapvetően a visszafogott beruházási tevékenységgel, mindenekelőtt a magánberuházások mérséklődésével kapcsolatos.
A szolgáltatások közül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzáadott értéke csaknem 9%-kal, a szállításé 5%-kal csökkent, míg a többi szolgáltatás – pénzügy, ingatlanügyletek, közigazgatás, oktatás, egészségügy, egyéb közösségi szolgáltatás – színvonala megközelítőleg a tavaly ilyenkori körül alakult.

A cikk részletei –>

- ksh.hu -

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes