A közlekedésfejlesztés, és közlekedésbiztonság aktuális kérdéseiről tanácskoztak Békéscsabán

A Premium Route Mérnöki és Városfejlesztési Tanácsadó Kft. a Békés Megyei Mérnök Kamarával közösen szakmai délutánt szervezett a közlekedésfejlesztés aktuális kérdéseiről, 2012. február 6-án hétfőn. A rendezvényen több mint 70-en vettek részt – tájékoztatott a Premium Relations Kommunikációs Tanácsadó Kft.

A szakmai délutánt Dr. Cserei Pál, a Békés Megyei Mérnök Kamara elnöke nyitotta meg. Örömét fejezte ki, hogy a Békés megyei szakemberek betekintést nyernek aktuális városi közlekedésfejlesztési témákba.
Az első előadásban Varga Róbert, a Premium Route Kft. ügyvezetője a békéscsabai közlekedési koncepciót mutatta be. A helyi mérnökök körében élénk párbeszéd alakult ki a koncepció részleteivel kapcsolatban. A szakmai vita elsősorban a Belváros Rehabilitáció nagyprojekt hatására módosuló közlekedés viszonyok körül bontakozott ki. Varga Róbert kifejtette, hogy a koncepción dolgozó mérnökcsapat komplex szempontrendszer alapján közlekedésfejlesztési és városfejlesztési rendszer-optimumra törekedett. Egy ilyen jellegű fejlesztésnél szükségszerű, hogy egyes csoportok érdekei csorbát szenvednek. Az ügyvezető kihangsúlyozta, hogy a koncepció csupán döntéselőkészítő anyag, a végső döntés a lakosság érdekeit szem előtt tartó városvezetés kezében van.
Ezt követően Berta Tamás (a jobb oldali képen), a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésbiztonsági Központ vezetője tartott előadást Városok közlekedésbiztonsági stratégiája címmel. Ennek keretében egy sikeres Európai Uniós projekt, a SOL (Save Our Lives) hazai eredményeit ismertette. A kezdeményezés egyik fő célja a települési közlekedésbiztonsági koncepció módszertani megalapozása. Az elkészült koncepció segítségével hatékonyabbá tehetők a különböző programok, a közlekedésbiztonság fejlesztését megcélzó munka koordináltan folyhat, nem lennének átfedések, a folyamatok egymást erősíthetik. A projekt egyik fontos tézise a szakmai délutánon résztvevő hallgatóság szempontjából igencsak megfontolandó: egy kérdőíves felmérés keretében a megkérdezettek 61%-a gondolta úgy, hogy a közlekedési szakemberek tehetnek a legtöbbet a közlekedésre nevelés érdekében.
A közlekedésbiztonság fejlesztése érdekében végzett erőfeszítések egyik kiemelkedő területe a közlekedők szemléletformálása. A Visegrad Fund támogatásával a Premium Relations 2012. március 8-10. közt Budapesten konferenciát szervez a közlekedésbiztonsági kampányok hatékonyságának értékeléséről és fejlesztési lehetőségeiről. A konferencia céljait és a tervezett programot Kibédi-Varga Lajos, a Premium Relations Kommunikációs Tanácsadó Kft. ügyvezetője mutatta be. További részletek és regisztrációs lehetőség a konferencia honlapján: cersc2012.prr.hu.
Az általános egyensúlyi modellek városi közlekedésfejlesztés érdekében történő alkalmazását Dr. Török Árpád, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. munkatársa mutatta be. A település közlekedési hálózatfejlesztésének egyik elsődleges célja a szűk keresztmetszetek megszüntetése. Az általános egyensúlyi modellek jól alkalmazható eljárásoknak bizonyulnak a városfejlesztési stratégiák döntéstámogatása területén, mivel egy modellen belül vizsgálhatunk különböző társadalmi-gazdasági tényezőket.
Mátrai Tamás építőmérnök a költség-haszon elemzések fejlesztési lehetőségeit mutatta be a Budapest-Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal példáján. Először feltárta a költség-haszon elemzések általános problémáit, majd a kohéziós projektek utólagos vizsgálatának eredményeit. Rávilágított a közlekedési projektek jellemző költség túllépéseire, majd összefoglalta a költség-haszon elemzések módszertani fejlesztéseinek szükségességét.
Az önkormányzati utakon alkalmazott forgalomtechnikai jelzésrendszer vizsgálatát ismertette Sipos Tibor, a KTI Közlekedéstudományi Intézet mukatársa. Előadásában bemutatta a módszer elméleti hátterét, majd a gyakorlati alkalmazás eszközrendszerét, és eddig elért eredményeit.
A záró előadásban Juhász Mattias gazdálkodási mérnök az élhető városok közlekedés-menedzsmentjének kérdéseivel kapcsolatos kutatási munkáját mutatta be a jelenlévőknek. Részletezte a rendelkezésre álló közlekedésszervezési eszközöket, ismertette a téma aktualitását és fontosságát. Nemzetközi gyakorlati tapasztalatok felhasználásával innovatív közlekedésszervezési javaslatokat fogalmazott meg.
Végül Dr. Cserei Pál elnök úr megköszönte az előadóknak a részvételt, az érdekes és aktuális témákat. A társszervező Premium Route Kft. képviseletében Kibédi-Varga Lajos megköszönte hallgatóség hozzászólásait, és felvetette egy közlekedésbiztonsági témájú szakmai délután közös megszervezésének lehetőségét.

Forrás: Integrátorfórum

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes