A külső logisztikai szolgáltatók szerepének jelentősége

A külső logisztikai szolgáltatók szerepe jelentős abban, hogy a szállítók mennyire tudnak alkalmazkodni a gazdasági kihívásokhoz. A szállítók az üzemeltetési jellegű logisztikai szolgáltatásokat kiszervezik, az ügyfelekkel több közvetlen érintkezést, nagyfokú műszaki ismeretet igénylő szolgáltatások kiszervezésére ritkábban kerül sor.

A tanácsadási, technológiai és kiszervezési szolgáltatások terén elsők között számon tartott Capgemini az Oracle-lel, a Georgiai Műszaki Egyetemmel és a Panalpina logisztikai szolgáltatóval karöltve részletes tanulmányt tett közzé, amelyben az aktuális globális piacot vették górcső alá a logisztikai szolgáltatások kiszervezése szempontjából.

A gazdasági lassulás mind a szállítókat, mind a 3PL (Third Party Logistics, külső logisztikai) szolgáltatókat jelentős kihívás elé állította. Mindezek hatására a szállítók 82%-a alkalmaz költségcsökkentő taktikákat, míg 60%-uk gondolja újra az ellátási láncát és a 3PL-ekkel ápolt kapcsolatait. A szállítók 88%-a érzi úgy, hogy az informatikai alapú logisztikai szolgáltatások fontosak, de csak 42%-uk elégedett a szolgáltatója képességeivel. Az informatikai képességek terén tapasztalt hiányosságok eredményeképpen a szállítói oldal válaszadói az alkalmazkodóképes ellátási lánchoz szükséges kulcsfontosságú teljesítménymutatók, értesítések és az átláthatóság hiányáról számoltak be, a 3PL szolgáltatók pedig hasonló nehézségeket jeleztek az adatok begyűjtésének és a szállítóktól elvárt elkötelezettség elnyerésének terén. Jelentős különbségek tapasztalhatók abban, hogy a 3PL szolgáltatók hogyan értékelik az ellátási láncban játszott szerepüket, illetve, hogy a szállítók hogyan tekintenek rájuk. A 3PL válaszadók 88%-ával szemben a szállítóknak csupán 59%-a érzi úgy, hogy a 3PL-ek alkalmazása pozitívan hat az ügyfélszolgálatra. A szállítói oldal válaszadói Észak-Amerikában teljes logisztikai kiadásaik átlagosan 47, Európában pedig 66%-át szentelik kiszervezésre, és ez a következő öt évben várhatóan növekedni fog.

„A globális piacok tartós bizonytalansága és gazdasági ingadozása jelentősen kihat a szállító–3PL kapcsolatokra” – nyilatkozta Dr. C. John Langley Jr., a Georgiai Műszaki Egyetem ellátásilánc-menedzsment professzora. „Nagyon fontos, hogy a 3PL-ek mérsékeljék vagy csökkentsék a pénzügyi kockázatokat vagy bármely, a szolgáltatások színvonalára gyakorolt olyan hatást, ami ezekből következhet.”

Gazdasági bizonytalanság és a 3PL szolgáltatók igénybevétele A gazdasági ingadozás kihívást jelent mind a szállítók, mind a 3PL szolgáltatók számára, és ennek során olyan tényezőkkel kell megküzdeniük, mint a kiszámíthatatlan kereslet, az üzemanyagárak és a valutaárfolyamok instabilitása, valamint a készlettöbbletek. Mindezek eredményeképpen a szállítók nemcsak a költségek csökkentését kísérlik meg, hanem a költségvetés-tervezést és a készletmenedzsmentet is fejleszteni kívánják (77%-ban). A költségcsökkentés és a szolgáltatások fokozott megbízhatósága azok a fő tényezők, amelyek következtében a szállítók várhatóan fokozottan vesznek majd igénybe 3PL szolgáltatókat. Ez magában foglalja a fix költségek változó költségekké történő konvertálását (59%), az új piacokra történő kilépést vagy új termékek felkínálását (56%), valamint az ellátásilánc-hálózat átszervezését a pénzügyi teljesítmény javítása céljából (48%).

Az ellátási lánc megszervezése A tanulmányból kiderül, hogy míg a szállítók az üzemeltetési jellegű, ismétlődő logisztikai szolgáltatásokat továbbra is kiszervezik, a stratégiaibbnak számító, az ügyfelekkel több közvetlen érintkezést és nagyfokú műszaki ismeretet igénylő szolgáltatások kiszervezésére ritkábban kerül sor. Ugyanakkor a gazdasági ingadozás lehetőséget nyújt a szállítóknak arra, hogy értékeljék ellátási láncaikat, és olyan változásokat vezessenek be, amelyek célja a gyorsaság és a reagálóképesség növelése, a költségek csökkentése, valamint a 3PL szolgáltatókkal fennálló kapcsolat újragondolása, azok elmélyítése céljából. Összességében a szállítói oldal válaszadóinak 75%-a ért egyet azzal, hogy a stratégiaibb 3PL kapcsolatok segítenének a költségek csökkentésében. A stratégiaibb szállító–3PL kapcsolat kiépítése érdekében a szállítók szeretnék, ha a 3PL szolgáltatók befektetnének regionális és ágazati szakértelmük fejlesztésébe, hogy jobban megérthessék az adott üzletágat. A szállítói oldal válaszadóinak is nyitottabbnak kell lenniük adataik megosztására, és hajlandóknak kell lenniük a 3PL szolgáltatókkal való együttműködésre, hogy átalakíthassák az üzleti folyamatokat.

Az informatikai képességek hiányosságai Az informatika központi kérdésnek számít a 3PL szolgáltatók és ügyfeleik közötti kapcsolatban. Ugyanakkor a 3PL szolgáltatóknál tapasztalt informatikai integráció hiánya állt az első helyen (55%-kal) a szállítói oldal válaszadói által az informatikai képességek terén kiemelt problémák között. A szállítók és a 3PL szolgáltatók olyan informatikai hátteret igényelnek, amely rugalmas, értékes információkat közöl például a megrendelésekről és a szállítmányról, áttekinthetővé teszi a készleteket, a meglévő befektetésekre épít, és lehetővé teszi az innovációt. Ugyanakkor a manuális munkavégzés elterjedtsége és a szabványok közötti eltérések megnehezítik a szállítók és a 3PL szolgáltatók számára a megbízható adatcserét és a munkafolyamatok összekapcsolását. A szállítói megrendeléskezelő rendszerek valós idejű interfészei (63%) és a naprakész keresleti előrejelzések (54%) azok a legfontosabb informatikai képességek, amelyeket a 3PL szolgáltatók a szállítóktól igényelnek.

„Amikor a szállítók kiszervezik a logisztikai funkciókat egy 3PL szolgáltatónak, az informatika a kapcsolat szerves részévé válik” – mondta Jon Chorley, az Oracle SCM termékstratégiájáért felelős alelnök. „A 3PL szolgáltatóknak és a szállítóknak támogatniuk kell azokat az integrált IT-platformokat, amelyek átláthatóságot eredményeznek a teljes logisztikai hálózatban a termelékenység és az ügyfélszolgálat magas színvonalának megőrzése érdekében.”

A 3PL szolgáltatók szerepe a logisztikai sikerben Érdekes, hogy míg a szállítók és a 3PL szolgáltatók jelentős mértékben egyetértenek a kulcsfontosságú kérdésekben, a 3PL szolgáltatók általában véve pozitívabban látják a kapcsolat sikerét, mint a szállítók, és a lehetséges problémákat is kevésbé érzékelik. Mindez arra enged következtetni, hogy a 3PL szolgáltatóknak még van hová fejlődniük ahhoz, hogy teljes mértékben megfeleljenek ügyfeleik elvárásainak. Így például a 3PL szolgáltatók 82%-a véli úgy, hogy új és innovatív módszereket kínál a logisztikai hatékonyság növelésére, szemben a szállítói oldal válaszadóival, ahol csak 50% érzi úgy, hogy ilyen jellegű szolgáltatást kap. Hasonlóképpen a szállítóknak is csupán 54%-a jelzett javulást a szolgáltatás színvonalában, szemben a 3PL szolgáltatókkal, ahol ez az arány 71% volt.

A módszertanról Az internetes felmérésben a 3PL felhasználók és szolgáltatók több mint 1000 logisztikai vezetője vett részt Észak-Amerikából, Európából, az Ázsia és csendes-óceáni térségéből és Dél-Amerikából. A szállítók mellett a 3PL szolgáltatók is első ízben vehettek részt ilyen kutatásban. A megállapításokat a részletes fókuszinterjúk eredményeivel is kiegészítették. Az interjúkat az iparág megfigyelőivel és szakértőivel készítették, elsősorban az idei jelentésben meghatározott témákhoz kapcsolódóan.

- LWp Kommunikáció -

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes