A Gépjármű Vizsgálóállomások Egyesületének érdekvédelmi munkája

 

 

A Gépjármű Vizsgálóállomások Országos Egyesülete, a GVOE, két éves működésre tekint vissza, érdekvédelmi feladatait a műszaki vizsgáztatás talán eddigi legnagyobb átalakulásán időszakában kellett, hogy ellássa. A jó két évvel ezelőtti megalakulást kezdeményező vizsgálóállomások ezt előre látva tartották szükségesnek egy kizárólag e szakterületre koncentráló érdekvédelmi egyesület létrehozását.

Mivel a műszaki vizsga tevékenységből szeretnénk megélni, ehhez értünk, ezért vállalunk felelősséget, érdekvédelmi egyesületünk alapállása nem lehet más – vallottuk az indulásnál, és e szerint dolgozunk ma is – mint az, hogy a munkát nehezítő, akadályozó tényezőket próbálja elhárítani, illetve segítse a fejlődést, hozza a vállalkozásokat kedvezőbb helyzetbe. Az elmúlt időszakban jelentős szerkezeti, eljárási átalakulás és ezt támogató informatikai változás történt. A napi nehézségektől – sok van belőlük – ha el tudunk tekinteni, megállapíthatjuk, hogy nem jöttünk ki rosszabbul a dolgokból, az egész rendszer néha meg-, megdöccenő működése ellenére jobb, mint korábban volt. Ha a gyermekbetegségeken sikerül rendre túljutni, egy jó, működőképes rendszer alakul ki. Ez nem jelenti azt, hogy az érdekvédelemnek nem lesznek a közeljövőben nagy feladatai. Számos igazi alapkérdésben még alapvető változásokat kell elérnünk.

A GVOE egyik alapvető feladatának tartja a tagok érdemi információval való ellátását (hiányzott ez régebben), ezért honlapján és rendszeres e-mail körleveleiben igyekszik akár naprakész hírekkel, rendeleti szövegekkel, értelmezésekkel szolgálni. A problémamegoldás nem nélkülözheti a hatóság és egyesületünk közötti folyamatos, mint azt az eddigi gyakorlatunk mutatta, sokszor napi munkakapcsolatot, párbeszédet. Gondjaink egy része kölcsönös félreértésre – a hatóságon belüli eltérő megítélésre – vezethető vissza. Mindkét félnek revideálni kell nézeteit, ha a racionális érvek erről meggyőzik. Ha irányító hatóságaink nem is éppen a leggyorsabb belső ügyintézésűek, és van, hogy rendeletmódosítás is szükséges, az ügyek általában kedvező irányt véve, rendeződtek. Érzékeljük, hogy visszajelzéseinkre a rendeletalkotónak és rendeletalkalmazónak is szüksége van. Az egyesület szakmai érdekvédelmi eredményei többnyire a konzultációkon kialakult konszenzus alapján születtek.

Néhány fontosabbnak ítélhető „akadályelhárításunkról" tennénk említést. Még előtte engedjék meg, hogy elmondjuk, érdekvédelmi munkánk jelentős részben sok aprónak, de egy-egy kérdésben vagy vállalkozás problémájában rendkívül fontos kérdésben kell eljárnunk, levelet írnunk, személyes konzultációt kérnünk, futnunk köreinket. Többnyire az „apróságok" megnyugtatóan rendeződnek. A GVOE érte el – számtalan beadvány és miniszteri konzultáció után, komoly ellenállással szemben -, hogy a hatósági szerződés megkötésékor vállalkozókra rendeletileg rótt „újramegváltási", sokszor 170 ezer forint összeg számottevően mérséklődjön. Jelentős eredménynek könyvelhetjük el!

Hosszas egyeztetés után értük el a priorált járműkör bővítését, és ebben a vállalkozói jogosultságok bővülését. A KÖKIR bevezetésekor napi többszöri gyakorisággal kellett „forró dróton" korrekciókat kérni, továbbítani az állomásoktól bejövő észrevételeket. A KÖKIR bevezetése után hatóság emberei közül sokan továbbra is kötelezni akarták a vizsgálóállomásokat irathegyek további „gyártására" és archiválására. Sikerült közös álláspontra jutni, a csak elektronikus dokumentálást többnyire elfogadtatni. Véleményeztük a képzési rendszert, a be- és kimeneti szabályozást. Itt még van teendőnk…

Komoly terhet ró a vizsgálóállomásokra a vizsgabiztosok számára előírt kategóriánkénti jogosítvány követelménye. Az érintett vizsgabiztosok többnyire nem rendelkeznek a kategóriához szükséges jogosítvánnyal, annak megszerzése hosszú időt és nem kis összeget igényel. Kértük a rendeletalkotót, hogy ezt a kötelezettséget vonja vissza, hiszen e nélkül is, közreműködő segítségével, végrehajtható a vizsgáztatás. Ha a követelménytől nem tudnak eltekinteni, kértük, hogy egy időre ezt függessze fel. A rendeletmódosításban erre 5 éves moratóriumot kaptunk, amely most levegőhöz juttatja a vállalkozásokat. Egyesületünk kifogásolta, hogy a megkötendő hatósági szerződés tervezetében a „szerződés időbeli hatálya és módosítása" a hatóság számára egyoldalú jogokat ad. A ma érvényes szerződési szöveg kedvezően változott: határozatlan időtartamra jön létre, csak írásban, közös megegyezéssel módosítható, ha a módosításhoz a másik fél nem járul hozzá, bíróságtól kérhető a szerződés módosítása vagy megszüntetése.

A vizsgálóállomásokon végzendő eredetiség- és a környezetvédelmi vizsgálatot az Egyesület – tagjai érdekeit, a munka és bevételi lehetőség bővülését szem előtt tartva – támogatta, közben azonban számos technológiai problémára híva fel a hatóság figyelmét. Tevékenységünket érintő áfa kötelezettség körüli bizonytalanságok tisztázásában szinte minden illetékessel tárgyaltunk. A PM és az APEH válasza talán egyértelmű a 2010. január 1-je utáni időszakra nézve, de a megítélésük visszamenően nem megnyugtató. Most kértük az NKH közbenjárását, hiszen iránymutatásuk szerint nem kellett a maradó 20% után, 2009. december 31-e előtt áfát fizetnünk.

Javasoltuk az illetékeseknek, hogy a vizsgálóállomások ISO minősítésének köztelezettségét töröljék el, ha lehet a hatósági szerződés megkötésének határideje előtt, hiszen a KÖKIR teljes ellenőrzöttséget, átvilágíthatóságot ad. A GVOE a 19. Autódiga második napján, 2010. április 14-én konferenciát tartott, ahol a műszaki vizsgáztatás aktuális eljárási és műszaki kérdéseit kerültek napirendre.

A GVOE elnöksége

 

Forrás:integratorforum.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes