25. Jubileumi Nemzetközi Közlekedéslogisztikai Szakkonferencia összefoglaló értékelése

Velence 2010. szeptember 29-30

MOTTÓ: „Válságból hogyan lesz lendület? – a logisztika lehetőségei”

25 évvel ezelőtt indult útjára az akkor még Szállításszervezési konferencia, három éve viszont már a közlekedéslogisztikai megnevezést is kiérdemelte, annyira komplex és sokrétű témaköröket ölelt fel, hogy jóval túlmutatott egy egyszerű szállításszervezési feladatkörön. Ez a szakma legrégebbi, legnagyobb múlttal rendelkező szakmai rendezvénye.

Szalma Botond MAHOSZ

Az MLSZKSZ a TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0097-s pályázata segítségével a konferencia részvételt jelentős mértékben támogatni tudta, ezáltal is segítve a gazdasági válság miatt háttérbe szoruló színvonalas szakmai rendezvények megtartását.

Az idei konferencia nemcsak a jubileumi 25. évfordulóban volt egyedi, hanem a helyszínválasztásban is. A szervezők szakítva a korábbi hagyományokkal Balatonvilágosról átköltöztették a konferenciát Velencére, ez a váltás, valamint a tartalmas szakmai- és szabadidős programok, egy nagyon színvonalas és sikeres szakmai rendezvényt eredményezett.

Megpróbáljuk pár szóban összefoglalni az előadások szakmai tartalmát, kis ízelítőt adva az ott elhangzottakból, az összefoglaló teljes terjedelemben és az előadások elérhetők a www.mlszksz.hu honlapon.

 

Hallgatóság

1. A közlekedéslogisztikai Konferencia 25 éve – Dr. Gyurkovics Sándor, KTE tiszteletbeli elnök

Egy nagyon széleskörű beszámolót hallhattunk az elmúl 25 év konferenciáin elhangzott fontosabb témákról, szakmai ajánlásokból, amelyek egy része beépült az aktuális közlekedéspolitikai próbálkozásokba.

2. Vizi áruszállítás, a gazdaság hőmérője – Szalma Botond elnök, MAHOSZ

Az előadó nem hazudtolta meg önmagát! Nincs és nem is volt gazdasági válság, emberi értékek, az erkölcs, a morál válságáról lehet és kell beszélni, ezzel kezdte előadását. Ezek után egy nagyon dinamikus és tartalmas előadást tartott arról, hogy menyire jó előre lehet látni a világgazdaság változásait a tengerhajózás nagyon komplex, nagyon alapos és különböző áruk szállítási jellemzőit tartalmazó Indexekkel. Az egyik ilyen Index a Baltic Exchange. Ez az Index tartalmazza a világ „tanker” kötéseinek 50%-t, a „dry” kötések 30-40%-t, Sale & Purchase 50%-t, de a kereshető adatbázisában:16,000 kötés található, napi 4 piaci jelentést adnak: panamax, capesize, handymax & sugar. A tagsága számára heti konténerjelentést adnak, tájékoztat a napi bunker árakról, a napi hajózási hírekről, de megtalálható náluk a kikötői ügynökök adatbázisa is.

Mindezeknek azért van jelentősége, mert a 2008-s válságról szóló világsajtó hírei előtt már 3 hónappal ezen indexmutatók alapján látszott, hogy valami nagy baj közeledik. Tehát lett volna idő lépni a kárenyhítés érdekébe! Érdemes ezeket figyelni!

3. A légi áruszállítás magyar helyzete, nemzetközi trendek a légi áruszállításban – Kasznár Pétert légi szállítmányozási vezető, DHL Supply Chain

Az előadó egy részletes piaci helyzetképpel kezdte az előadását. A légi fuvardíjak 22,7 % -al magasabbak július hó/hó összehasonlításban, az éves január-július időszak összehasonlításban az ár emelkedés 17%-s volt, a légitársaságok a Légi Közlekedési Szövetség (IATA) legfrissebb előrejelzései szerint a 8,9 milliárd dollár nettó profittal zárhatják az idei évet szemben a 2009-es hasonló mértékű veszteségével. A forgalom elérte a válság előtti szintet míg a rendelkezésre álló kapacitások nem. A 2010-es évet agresszív keresleti piac jellemzi ahol a rendelkezésre álló szűkös kapacitások dominálnak a kereslettel szemben.

A Magyarország tekintetében ismertette, hogy a hazai légi áruszállítás piacára jellemző, hogy multinacionális termelő vállalatok dominálnak, repülőtér mérete és minősége nem elegendő, járatok mérete és sűrűsége nem elegendő, direkt járat megoldások hiánya, jellemzően európai felhasználásra termelő egységek veszik igénybe, kedvezőtlen a export/import arány a légitársaságok számára ahhoz hogy bővítsenek. A termelő vállalatok nagy arányban közúton szállítják export küldeményeiket (európai disztribúció). Az export oldalon kevésbé alakul ki a kínálati piac az alacsony kimenő forgalom miatt (ez kedvező hatás 2009 és 2010-ben szállítmányozóknak). A reptér fejlesztése lenne szükséges a további jelentős számú teher gép fogadásához.

4. A közös beszerzésben rejlő lehetőségek, avagy hogyan lehet hatékonyan csökkenteni a kiadásokat – Dr. Kovács Tibor beszerzési szakértő, MLSZKSZ

Az MLSZKSZ, mint érdekképviseleti szerv, 2009-ben elkezdett egy nagyon sikeres tevékenységet – közös beszerzések – a tagok összefogása és hatékonyságuk javítása érdekébe. Ennek eredményeiről és tapasztalatairól szólt az előadás. Itt látszott, hogy nem elég tudni számolni és írni, szükség van olyan szakmai háttérre is amit nem biztos, hogy egy adott cég önmagában megtud fizetni, vagy fent kell hogy tartson. A szolgáltatókkal való tárgyalás, alkudozás, a szerződések teljesülésének folyamatos nyomon követése, a szolgáltató váltással járó cirkusz olyan jellegű kihívás, amit a cégek többsége önmagukba nem tudnak megoldani sikeresen. Csak néhány szám, az együttműködésről: 2009-ben a gáz tenderen 5 cég vett részt: 239 ezer m3 gázigénnyel, megtakarítás: 5,4 MFt, az áram tenderen 5 cég vett részt: 2,22 GWh áramigénnyel, megtakarítás: 24,8 MFt. A 2010-s évben már lezajlott gáztender számai, részt vett 9 cég, 3,5 millió m3 gázigénnyel, megtakarítás: 22,9 MFt. Folyamatban van az áramtender kiírása, illetve a vagyon biztosítási közösség kialakítása. Hamarosan kiírásra kerülnek a távközlési, papír/írószer, üzemanyag tenderek.

5. Kombináltszállítási helyzetkép itthon és az EU-ban – Tomcsányi István vezérigazgató, Hungarokombi Kft.

Egy nagyon érdekes és tartalmas előadást hallhattunk Tomcsányi úrtól a hazai kombináltszállítás és azon belül a Ro-La helyzetéről. A szomorú az egészben az volt, hogy fehéren-feketén már több éve kimutatásra került, hogy az éves Ro-La forgalom közúti hatása, a közúthálózatra, éves szinten plusz 4,8 MrdFt többletterhelést jelent az útfenntartó államnak. Ezzel szemben a kamionok vonaton maradásához elegendő lenne évi 1 MrdFt fuvardíj támogatást adni. Ez az első évben meg is valósult, a további években pedig csökkenő mértékű lenne. Ez a terv azzal számolt, hogy 2011-től bevezetésre kerül a használat arányos útdíj, ami jelentősen mérsékelné a két szállítási ágazat közötti pályahasználati asszimetriát. Sajnos egyelőre ennek bevezetési dátuma bizonytalan. Bemutatásra került egy nagyon elmés program a C3 Combi Cost Calculator, amelynek segítségével az ügyfelek összehasonlító vizsgálatokat végezhetnek, hogy adott viszonylatra, melyik fuvarozási ágazat ad kedvezőbb megoldást ár és idő síkon. Nemzetközi viszonylatban betekintethettünk az osztrák kombináltszállítás sajátosságaiba. Csak egy kis számtan, nálunk napi 4 pár Ro-La vonat közlekedik, míg a sógoroknál napi 35 pár. Van egy kis különbség! Ha tovább ragozzuk a témát, akkor még durvább számok jönnek ki. A magyar 4 pár vonattal éves szinten kb. 35.000 kamiont szállítunk el, ez az osztrákok napi 35 pár vonatja esetében évi 306.000 kamiont jelent.

6. Orosz – magyar logisztikai együttműködési lehetőségek, különös tekintettel a szlovákiai tervezett széles nyomtávú fejlesztésekre – Mikhail Baranov managing director, JSC TransContainer

Baranov úr részletesen ismertette a JSC TransContainer orosz cég üzletpolitikáját, piaci helyzetét, elképzeléseit. Ami érdekes volt, hogy a TransSiberiai vasúton keresztül évi 64.000 TEU konténer forgalmat bonyolítanak Kína és Nyugat Európa között. A széles/normál nyomtávú vasút átrakási pontja nem Záhony, hanem a szlovákiai Dobra kombiterminál. Az előadó projekt menedzsere annak az orosz-szlovák-osztrák megállapodás keretében megvalósítandó széles nyomtávú orosz vasútnak, amit Bécsig terveznek elhozni. Ennek jelenleg a megvalósíthatósági tanulmány készül, az előadó meggyőződése, hogy meg fog valósulni. Ebben az esetben Záhony szerepét jelentősen újra kell értékelni!

7. Hatékonyságnövelés navigációval, útvonaltervezés optimalizáció, költségcsökkentés (gyakorlati példa) – Mosonyi Zoltán ügyvezető igazgató, Milcom Kft.

Egy nagyon gyakorlatias előadást hallottunk arról, hogy autónként hogyan lehet egy egyszerű navigációs rendszerrel, mondjuk egy futárszolgáltatást nyújtó cégnél – kisautókkal – és egy nemzetközi fuvarozást végző kamionos cégnél – nagyautókkal – évi többszázezer forintos megtakarítást elérni.

8. A regionális pénzügyi és makrogazdasági környezet hatása a magyar gazdaságra – Rónai Péter közlekedési stratégiáért felelős kijelölt miniszteri biztos Nemzetgazdasági Minisztérium

A magyar gazdaság összehasonlítása a környező országok gazdaságával pl. foglalkoztatási ráta, 1 főre jutó GDP, ipari termelés, építőipar teljesítménye alapján. Bemutatásra került az Új Széchenyi Terv főbb prioritásai, mint pl.: Közúti túlsúly csökkentése, ITS alkalmazások fejlesztése a közlekedésben, „Megállító” tranzitforgalom (hozzáadott értékekkel), Stratégiai közlekedéspolitikai tervezés, Államilag finanszírozott „belső konkurencia” megszüntetése, Kíséretlen kombinált árufuvarozás előnyben részesítése, Hazai „érdekvédő” előírások bénító szabályozás helyett. Ezt a témakört élénk érdeklődés követte a hallgatóság részéről, mivel többen érdeklődtek, hogy mi lesz a Ro-La és a konténerforgalom sorsa a MÁV tervezett pályahasználati mellékdíj emelési elképzelésének megvalósulása után. A témáról komoly párbeszéd alakult ki.

9. A német hadsereg (Bundeswehr) logisztikai szolgáltatásainak kiszervezési tapasztalatai, együttműködés a szolgáltató iparral – LtCol Thomas Gorzelitz, Szövetségi Védelmi Minisztérium (Bundesministerium der Verteidigung)

Ezt az előadást kellett volna hallják a Magyar Honvédség vezetői is! Nagyon tanulságos volt! Egy nagyon gyakorlatias, nagyon tartalmas előadást hallottunk, amelynek keretébe bemutatásra került, konkrét példákon keresztül, hogy a Bundeswehr milyen módon, milyen szakterületeken működik együtt a civil logisztikai szolgáltatókkal. Nagyon meggyőző volt a 2004-től elért eredmények bemutatása. Csak néhány szám a teljesség igénye nélkül: a 6.000 ügyfélszám lecsökkent 4.800-ra, a 811.000 cikkelem számból lett, 648.000, s talán a legkomolyabb eredmény, hogy a kezdeti 884 MEuro-s logisztikai költség mára 650,5 MEuro-s érték lett. Van mit tanulnunk nekünk még!

10. Az ADR logisztika hazai és nemzetközi gyakorlata és jövőbeli trendjei – Dr. Sárosi György veszélyes áru szakértő, Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda Kft.

2011 januárjától, EU-s szinten komoly változások lesznek az ADR logisztikát érintő szabályzásokban, erről kaptunk egy részletes tájékoztatást. Nagyon tanulságos volt, mert nem csak szakemberek számára készült az előadás. A lényeg, hogy nagyon komoly beruházásokat kell eszközöljön az a szolgáltató aki e területen kíván ténykedni, ami persze az árakban is meg fog jelenni. Ami nagyon komoly problémát jelent, Magyarországon mind az engedélyeztetés, mind a szakmai előírások bonyolultsága tekintetébe, nem vagyunk versenyképesek az EU többi olyan országával, ahol ezt a műfajt komolyan veszik.

11. Túraútvonal tervezés, webeye technológiás raktározás – a hatékonyságnövelés érdekébe – Rómer János értékesítési vezető, Lochner Group

Itt megint egy jó megoldást láthattunk arra, hogyan optimalizálhatjuk járműflottánk által lekövetett túraútvonalainkat, miként lehet bevonni az RFID-t és a WebEye technológiát a raktározásba és a logisztikai szolgáltatásokba. A rendszer együttes működtetésével jelentősen lehet csökkenteni az üres- vagy félig üres járatok számát, a sofőrök tévedési lehetőségét, azonnali beavatkozási lehetőséget ad, tényleg egy „égi szemként” vigyáz a logisztikai folyamat pontosságára, kiszámíthatóságára, megbízhatóságára.

12. Logisztikai pályázatok, jövőbeli változások, pályázatokkal kapcsolatos érdekességek – Gyertyán Katalin, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

A KÖZOP programok keretében futó és jövőre indítani tervezett pályázati lehetőségekről kapott a hallgatóság égy átfogó képet. Illetve bemutatásra került a KÖZOP finanszírozásából megvalósuló Záhony-i széles vasút és elkerülő út rekonstrukció jelenlegi állapotát. A felújítás eredményként 2015-ig 80%-s vasúti forgalomnövekedést prognosztizáltak a térségre, a FÁK irányából.

13. A válság hatása a közúti árufuvarozásra, EU-s kitekintés – problémák, gyakorlati megoldások – Szántó Lajos logisztikai igazgató, Transalliance Rapidsped Zrt.

A válság hatása közúton úgy jelentkezett, hogy útdíjat emeltek, behajtásokat korlátoztak, fuvareszközből túlkínálat lett, támogatásokból való kizárás. Az EU belső piacán az adott országok fokozottan kezdték el védeni saját piacukat. Olyan mértékig, hogy a saját fuvarozóiknak adott esetben ugyanarra a fuvarra másfélszer-kétszer akkora díjat is hajlandók voltak fizetni, mint egy külföldi fuvarosnak. A túlélés érdekében jelentősen fejlesztették a pénzügyi rendszerűket a nem fizető, vagy gyengén fizető ügyfeleket leépítették, nem akartak minden megbízást, minden áron elvégezni, átalakították a fuvarszervezők bérezését, hatékonyabbá tették a belső ellenőrzést, a jelentéstételi kötelezettséget, a gépkocsivezetők felelőségvállalását jobban előtérbe hozták, az eszközpark életkorát folyamatosan átlagban 3 év körül tartották. Összességében egy nagyon érdekes és tanulságos volt az egész előadás.

14. Logisztikai megoldások a gyógyszeriparban – Kiss Péter elosztási igazgató, Sanofi-Aventis / Chinoin Zrt.

Ez a terület eddig nem szerepelt a konferencia előadás listáján, ebből kifolyólag és amúgy is egy nagyon érdekes, újszerű világba engedett betekintést az előadó. A gyógyszer piacot is elérte a válság, ami a következőkben jelentkezett: regisztráció és re-regisztráció, kisebbek lettek a rendelések, és emiatt gyakoribbak a szállítások, gyártók közvetlenül a patikák felé nyitottak, elkezdődtek a felvásárlások. Hatással volt a piacra az is, hogy rövidült a lejárati idő, a hideg lánc a szállításban – komoly költségnövekedést eredményezett, megnőtt a hajlandóság a gyártás áttelepítésre. Elég éles versenyek alakulnak ki még az adott cégcsoport leányvállalatai között is. Láttunk egy esettanulmányt a tervezési rendszer működéséről.

Bíró Koppány Ajtony

MLSZKSZ főtitkár

Szervezők:
clip_image002clip_image004clip_image006

Aranyfokozatú támogatók:
Agility GIL logo1 clip_image009clip_image010

Ezüstfokozatú támogatók:
clip_image012

Bronzfokozatú támogatók:
clip_image014clip_image016

Médiapartner:
clip_image018Supply Chain Monitor Magyar Közlekedés

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes